اشاعه هنر اسلامی و عرفانی در آثار، آراء و معماری بقعه مبارکه بانو امین، در قالب هنر گرافیک و پوسترهای گرافیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای عرفان اسلامی ، دانشکده حقوق،الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه عرفان اسلامی، دانشکده حقوق،الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران .

3 دانشیار گروه عرفان اسلامی ، دانشکده حقوق،الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

10.22034/ias.2021.252125.1380

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dissemination of Islamic and mystical art in the works, ideas and architecture of the survival of Lady Amin, in the form of graphic art and graphic posters

نویسندگان [English]

  • Sakineh Karimpoor Barkoosarayi 1
  • Mohammad Taghi Faali 2
  • Hadi Vakili 3
1 PhD student of Islamic mysticism, Faculty of Law, Theology and Political Sciences, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor of the Department of Islamic Mysticism, Faculty of Law, Theology and Political Sciences, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Islamic Mysticism, Faculty of Law, Theology and Political Sciences, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biography
  • mystical works and opinions
  • Lady Amin