واکاوی مولفه های بصری وهنری موثردرکالبد فیزیکی انعطاف پذیر، فضاهای بازآموزشی (نمونه موردی مدارس ابتدایی پسرانه مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، واحد ساری،دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 گروه معماری، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران.

3 گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

10.22034/ias.2022.352223.2025

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Influential of Visual and Artistic Components of Flexible Physical Environment in Open Educational Spaces ) Case study of All-Boys Elementary Schools in Mazandaran(

نویسندگان [English]

  • Seyyed Abulqasem Qureshi Gologahi 1
  • Behnam Rajabi Far 2
  • Seyedeh Olia Emadian 3
1 Department of Architecture, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari. Iran
2 Department of Architecture, Qa’em-shahr Branch, Islamic Azad University,Qa’em-shahr , Iran.
3 Department of Psychology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Open Educational Spaces
  • Flexibility
  • Quality of Environment