بررسی عنصر شخصیت در داستانهای براهنی با نگارگری دوره صفوی براساس دیدگاه رواشناختی کارل گوستاو یونگ.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

10.22034/ias.2022.360956.2050

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the character element in Brahni stories with Safavid era painting based on the psychological perspective of Carl Gustav Jung.

نویسندگان [English]

  • Reyhaneh Khanzadeh 1
  • Maryam Shad Mohammadi 2
  • Naeme Kialashaki 2
1 PhD student, Department of Persian Language and Literature, Chalous branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran
2 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Chalus Branch, Islamic Azad University, Chalus, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • story
  • critical psychology
  • Reza Brahni
  • Carl Gustav Jung
  • archetype