نقش تشکیل حکومت عدل در جهت دفع افساد فی الأرض در حکومت و هنراسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

10.22034/ias.2022.339557.1944

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of the formation of a just government in repelling corruption on earth in Islamic government and art

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Niromand Pasand 1
  • Seyed Hesamodin Hosseini 2
  • Abd al-Jabbar Zargoush Nasab 3
1 PhD Student in Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
3 Associate Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Ilam University, Ilam, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rule of Justice
  • Corruption on Earth
  • The Impact of Art
  • Islamic Art