بررسی رویکرد روانشناختی در اشعار دعبل خزاعی در تطبیق با عنصر عاطفه در نگارگری دوره عباسیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات عربی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران.

2 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران

10.22034/ias.2023.378719.2129

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the psychological approach in the poems of Dabal Khazai in matching with the element of emotion in the painting of the Abbasid period

نویسندگان [English]

  • Aref Davoudi 1
  • Abdul Karim Alboghobeish 2
  • Aziz Eshmidian Nejad 2
1 Doctoral student of Arabic Language and Literature Department, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dabal Khazai
  • Abbasid era Approach
  • psychology
  • Poetry