واکاوی تطبیقی کاروانسراهای عصر صفویه در استان کرمانشاه از منظر گونه شناسی در جهت ارائه مولفه های تاثیرگذار کالبدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری،گروه معماری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار،گروه معماری،واحد تهران شمال،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

10.22034/ias.2023.379601.2134

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative analysis of Safavid era caravanserais in Kermanshah province from the point of view of typology in order to present the effective physical components.

نویسندگان [English]

  • Saeed Rahro Mehrabani 1
  • Seyyed Ali Nouri 2
1 PhD student in architecture,Department of Architect ,kermanshah branch,Islamic Azad University,kermanshah,Iran
2 Assistant professor.Department of Architect.north tehran branch.Islamic azad university.tehran.iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safavid caravansaries
  • physical typology
  • caravansary architecture kermanshah