نقش روانشناسی آرامش محیطی در معماری اسلامی و مولفه های کالبدی آن در کیفیت فضای درمانی( شاهد تجربی:بیمارستان عسکریه اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، واحد شهر کرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر کرد، ایران

2 گروه معماری، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

3 گروه شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

10.22034/ias.2023.368382.2128

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The psychological role of environmental relaxation in Islamic architecture and its physical components in the quality of therapeutic space (experimental witness: Isfahan Askarieh Hospital)

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Mirdamadi 1
  • Mahdi Mahmoudi Kamelabad 2
  • Ramin Madani 2
  • Mohamad Masoud 3
1 Architecture Department, Shahr Kurd Branch, Islamic Azad University, Shahr Kurd, Iran
2 Department of Architecture, Isfahan Art University, Isfahan, Iran
3 Department of Urban Planning. Isfahan Art University, Isfahan, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health environments
  • therapeutic
  • perceptual
  • physical
  • behavioral effects