بررسی گفتمان سوره الرحمن از منظر زبان شناسی و نشانه شناسی اجتماعی و انعکاس آن در نگاره های معراج نامه شاهرخی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22034/ias.2023.383212.2155

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the discourse of Surah Rahman from the perspective of linguistics and social semiotics and its reflection in the paintings of Shahrokhi's Meraj Nameh

نویسنده [English]

  • Maryam Shahrokhi Shahraki
Department of linguistics, Humanities and Literature Faculty, Payame Noor University, Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse analysis
  • Halliday role-oriented linguistics
  • semiotics
  • Surah Rahman