نمایه نویسندگان

آ

 • آذربایجانی، مسعود پیشینه مضامین، موضوعات و ساختار بصری خیالی‌نگاری‌های دوره‌ی قاجار در هنر ایران (با تکیه بر منابع مکتوب) [دوره 14، شماره 31، 1397، صفحه 134-163]
 • آذربایجانی، مسعود پیشینه مضامین، موضوعات و ساختار بصری خیالی‌نگاری‌های دوره‌ی قاجار در هنر ایران (با تکیه بر منابع مکتوب) [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 171-200]
 • آهنی، لاله بررسی جلوه‌های بصری و محتوایی حکایت شیخ صنعان در هنرهای تصویری دوره قاجار [دوره 13، شماره 27، 1396، صفحه 75-100]
 • آیوازیان، سیمون گرایش ها و رویکردهای نظری معماری بناهای دولتی و حکومتی دوره پهلوی اول و دوم [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 154-170]

ا

 • اجاکه، علی اکبر مضامین نمادین شاهنامه در آثار هنری مازندران [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 1-28]
 • احمدپناه، سید ابوتراب پیشینه و شاخصه های بصری تزیینات در چوبی امامزاده حمزه دهدشت آل بویه محفوظ در موزه ملی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی، غلامعلی فاعلیت خدا در نظام هستی از نگاه علامه طباطبایی و انعکاس آن در کتیبه های بناهای اسلامی [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 297-317]
 • احمدی‌زاویه، سید سعید مقایسه سیمای جبرییل در معراج‌نامه‌های ابن‌سینا و میرحیدر در دو بعد فلسفی و تجسمی [دوره 12، شماره 25، 1395، صفحه 7-20]
 • احمدی عالی بری، عسگر زیبایی از دیدگاه مولانا و انعکاس آن در محراب های زرین فام دوران ایلخانی [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 231-258]
 • اردلانی، حسین مؤلفه‌های زیبایی‌شناسی رئالیسم و بازتاب آن در چند تابلو از «گوستاو کوربه» [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 141-165]
 • اسدبیگی، اردشیر نمودهای تشیع در قزوین با تاکید بر منابع تاریخی مصور [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 319-346]
 • اسدبیگی، اردشیر جایگاه مدارس در کیفیت آموزش ولایت قهستان (از سلجوقی تا صفویه) [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 222-253]
 • اسدی، شهام انطباق پانزده خصلت بنیادی کریستوفر الکساندر با فرش ایرانی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 25-50]
 • اسلامی، سید غلامرضا تبیین الگوی شبه-فرکتال در ساختار زمینه محور بازارهای سنتی ایرانی [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 28-57]
 • اصغر جوانی، علی فرم‌گرایی نگاره‌های نسخه ثواقب‌المناقب شاهکار نگارگری مکتب بغداد قرن دهم هجری [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 144-171]
 • اطهری، سیداسدالله نقش مساجد و مدارس مذهبی در بنیادگرایی مردم پاکستان [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 190-223]
 • اعتصام، ایرج معیارهای طراحی در ساختار حیاط مرکزی و تالار تابستان‌نشین خانه‌های قاجار یزد [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 93-111]
 • اعظم کثیری، آتوسا زبان نگاره‌ها (بیان استعاری و وجوه نشانه‌ای در لایه‌های معنایی دو نگاره) [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 23-44]
 • افروغ، محمد بررسی، تحلیل و معرفی طرح‌ها و نقشه‌های بومی و نخستین در مکتب قالی‌بافی اراک(سلطان‌آباد) [دوره 13، شماره 28، 1396، صفحه 76-97]
 • افروغ، محمد زیبایی‌شناسی و فن شناسی رنگ در دست بافته های قشقایی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 121-142]
 • افروغ، محمد بررسی تطبیقی و گونه‌شناسی نقوش فرش‌های خشتی مناطق سامان و چالِشتُر (با تأکید بر خشت‌های درخت سرو، کاج و بید مجنون) [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 21-34]
 • افشار، مرتضی کاربرد ابزار مدرن در منبت نقوش سنتی ایران با تکیه بر آثار هنرمندان تهران [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 99-120]
 • افشار مهاجر، کامران بررسی تاریخی تقابل سنت و مدرنیته در طرح و رنگ فرش دستباف شهری ایران [دوره 15، شماره 33، 1398، صفحه 24-43]
 • افشار مهاجر، کامران مطالعه تطبیقی ارتباط امر والای کانت با نقاشی‌‌های مرتبط با تصاویر حضرت مریم و مسیح در دوران بیزانس و گوتیک [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 49-69]
 • افهمی، رضا فرش به مثابه نماد؛ بررسی شکل مصرف فرش دستباف در اروپا از سده های میانه تا قرن 18 میلادی(12 هـ.ق) [دوره 14، شماره 32، 1397، صفحه 74-96]
 • اکبری، فاطمه بررسی تطبیقی نقش شکارگاه در دو اثر فرش و نگارگری دورۀ صفوی(نمونه موردی: فرش شکارگاهی موزۀ وین با نگارۀ شکار بهرام گور در مقابل آزاده از کلیات امیرعلیشیرنوایی ) [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 51-74]
 • اکبری، فاطمه مطالعه تطبیقی تناسبات فضاهای اصلی قالی‌های صفوی با قالی های دوره معاصر [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 87-98]
 • اکبری زاده، مسعود تطبیق تصویر استعاره‌ای زنان در اشعار دو بانو (فروغ فرخزاد و جمانه حداد) [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 121-140]
 • امرائی، مهدی کاربرد ابزار مدرن در منبت نقوش سنتی ایران با تکیه بر آثار هنرمندان تهران [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 99-120]
 • امینی، علی اکبر نقش مساجد و مدارس مذهبی در بنیادگرایی مردم پاکستان [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 190-223]
 • انیسی، علیرضا حفاظت از پل ساسانی- اسلامی کشکان استان لرستان با رویکرد منظرفرهنگی (هنری) [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 1-25]
 • ایمان طلب، حامد نسبت معنا و شکل تطابق اندیشۀ معماری مسجد و فرم‌شناسی نماز [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 77-88]

ب

 • باقرپور نجف آباد، سعیده بررسی نشانه شناسی مهرهای اسناد (سید علی موسوی نژاد سوق) مجموعه بنیاد پژوهش های اسلامی [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 99-114]
 • براتی، یهاره بیان نوین در بازنمایی نقوش حیوانی مطالعه موردی ظروف لعابدار رقه در قرون 12 و13 میلادی [دوره 14، شماره 30، 1397، صفحه 1-14]
 • براری، میثم بازشناسی تطبیقی فرمی و محتوایی استحالۀ کهن‌الگوی سه‌گانه با تأکید بر نقش‌مایۀ درخت در فرش ایرانی [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 86-102]
 • برسم، معصومه ساختار و عناصر بصری ظروف سنگی هلیل رود و جیرفت [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 112-128]
 • بطیار، محبوبه خاستگاه شناختی، طبقه‌بندی و تحلیل نقش‌های شیرسر بناهای قاجاری گرگان [دوره 15، شماره 33، 1398، صفحه 98-123]
 • بلانیان‌، ندا بازشناسی ویژگی‌های معماری ایران و بازتاب آن در معماری عثمانی (مطالعه تطبیقی تزیینات در مدارس آناتولیایی و معماری ایرانی) [دوره 12، شماره 25، 1395، صفحه 53-66]
 • بلخاری قهی، حسن مفهوم شناسی تطبیقی نمادها در نگارۀ خلقت انسان از مجموعه منتخبات مثنوی با داستان دیدار حضرت مریم(س) و روح القدس(ع) از دفتر سوم مثنوی معنوی [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 49-62]
 • بنی اردلان، اسماعیل افتراق معنای هنر در نگرش سنّتی و مدرن از دیدگاه کوماراسوامی [دوره 14، شماره 30، 1397، صفحه 63-75]
 • بنی اردلان، اسماعیل افتراق معنای هنر در نگرش سنّتی و مدرن از دیدگاه کوماراسوامی [دوره 13، شماره 28، 1396، صفحه 42-54]
 • بنی اردلان، اسماعیل بررسی مفهوم تشبیه و تنزیه از نگاه محیی الدین ابن عربی و تطبیق آن با فضای نگارگری ایران(قرن 9 و10 هجری) [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 90-115]
 • بنی اردلان، اسماعیل مطالعه تطبیقی ارتباط امر والای کانت با نقاشی‌‌های مرتبط با تصاویر حضرت مریم و مسیح در دوران بیزانس و گوتیک [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 49-69]
 • بهرامی نژاد، فاطمه مهندسی فرهنگی در شکل گیری الگوی معماری اسلامی [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 29-48]
 • بهرمان، علیرضا تزیینات طلاکاری حرم مطهر مولای متقیان امام علی(ع) در نجف اشرف [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 63-76]
 • بیرانوند، فروزان عوامل پایداری هویتی مرکز شهر خرم آباد با تاکید بر قلعه فلک الافلاک [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 291-318]

پ

 • پاشایی فخری، کامران انعکاس تفکرات و زیبایی شناسی فمینیستی در خلق آثار هنری و ادبی [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 262-290]
 • پدرام، بهنام حفاظت از پل ساسانی- اسلامی کشکان استان لرستان با رویکرد منظرفرهنگی (هنری) [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 1-25]
 • پرورش، مرضیه بررسی کتیبه‌های کوفی مسجد جامع نایین [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 75-86]
 • پورافضل، الهام تحلیل شمایل‌شناسانه‌ الواح مصور افتتاحیه در نُسَخ شاهنامه 733 و 741 ه.ق آل‌اینجو [دوره 13، شماره 27، 1396، صفحه 32-56]
 • پورمحمدی املشی، نصرا له ورود طب مدرن و جلوه‌های تحول آن در ایران عصر قاجار(با تاکید بر نسخ مصور قاجاری) [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 129-153]
 • پورنامی، جواد بررسی تطبیقی نقش شکارگاه در دو اثر فرش و نگارگری دورۀ صفوی(نمونه موردی: فرش شکارگاهی موزۀ وین با نگارۀ شکار بهرام گور در مقابل آزاده از کلیات امیرعلیشیرنوایی ) [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 51-74]
 • پیرحیاتی، مهدی حفاظت از پل ساسانی- اسلامی کشکان استان لرستان با رویکرد منظرفرهنگی (هنری) [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 1-25]

ت

 • تختی، مهلا فرش به مثابه نماد؛ بررسی شکل مصرف فرش دستباف در اروپا از سده های میانه تا قرن 18 میلادی(12 هـ.ق) [دوره 14، شماره 32، 1397، صفحه 74-96]
 • ترابی، زهره انطباق پانزده خصلت بنیادی کریستوفر الکساندر با فرش ایرانی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 25-50]
 • تقدس‌نژاد، زهرا بررسی تطبیقی داستان نگاره مجنون در میان ددان خمسه طهماسبی با نگارۀ پارچۀ مضبوط در موزه بوستون به شماره ثبت 1928.2، بر اساس نظریه بینامتنیت [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 29-46]
 • تقوی نژاد، بهاره تحلیل ساختاری نگاره‌های هفت‌اورنگ جامی در کارستان هنری سلطان ابراهیم میرزا [دوره 13، شماره 27، 1396، صفحه 1-28]
 • تندرو، مهسا پیشینه و شاخصه های بصری تزیینات در چوبی امامزاده حمزه دهدشت آل بویه محفوظ در موزه ملی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • تهرانی، فرهاد گرایش ها و رویکردهای نظری معماری بناهای دولتی و حکومتی دوره پهلوی اول و دوم [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 154-170]
 • توبیهای نجف آبادی، الهه تحلیل کاربرد رنگ در نگاره های معراج نامه میرحیدر بر مبنای جایگاه رنگ در قرآن مجید و احادیث [دوره 13، شماره 28، 1396، صفحه 98-119]
 • توکلی کازرونی، مهدی توکلی کازرونی سنجش مؤلفه های معمارانه بلندمرتبه سازی با تأکید بر هنر معماری ایران، نمونه موردی شهر شیراز [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 105-120]

ج

 • جاویدی نژاد، مهرداد هماهنگی تکنیک، مصالح و محیط زیست و کاربرد آن در زیبایی و عملکرد بناهای سنتی شهرهای کویری ایران [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 215-239]
 • جدیدالاسلامی، حبیب بررسی مولفه های زیبایی شناسی آثار هنر اسلامی بر اساس نظرات عرفانی ملا محسن فیض کاشانی و آبراهام مَزلو [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 166-203]
 • جدیدالاسلامی، حبیب تصویر سازی و تصویر آرایی فریب کاری در شاهنامه فردوسی و کلیله دمنه نصرالله منشی (مغول و تیموری) [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 347-367]
 • جعفری مقدم، طاهره استعاره های توصیفی و بصری در اشعار نیما یوشیج و مهدی اخوان ثالث (با رویکرد گفتمان انتقادی فرکلاف) [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 396-426]
 • جمالی، شهروز اتحاد دین و سیاست از نظرگاه روضۀ العقول (مرزبان نامه بزرگ ساسانی) [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 7-28]
 • جمالی، شهروز عناصر طبیعی و بصری در غزلیات بیدل دهلوی [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 279-296]
 • جوانی، اصغر زیبایی‌شناسی و فن شناسی رنگ در دست بافته های قشقایی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 121-142]

چ

 • چتربحر، حمیدرضا بررسی تناسب اعداد گنگ در ساختارحروف خط ثلث [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 7-22]
 • چرخچیان، مریم تداعی‌های ذهنی در شناخت شاخصه‌های معماری اسلامی [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 70-98]
 • چرخی، رحیم بررسی تطبیقی نقش شکارگاه در دو اثر فرش و نگارگری دورۀ صفوی(نمونه موردی: فرش شکارگاهی موزۀ وین با نگارۀ شکار بهرام گور در مقابل آزاده از کلیات امیرعلیشیرنوایی ) [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 51-74]
 • چرخی، رحیم مطالعه تطبیقی تناسبات فضاهای اصلی قالی‌های صفوی با قالی های دوره معاصر [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 87-98]
 • چیت سازیان، امیرحسین زیبایی‌شناسی و فن شناسی رنگ در دست بافته های قشقایی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 121-142]

ح

 • حاتم، غلامعلی افتراق معنای هنر در نگرش سنّتی و مدرن از دیدگاه کوماراسوامی [دوره 14، شماره 30، 1397، صفحه 63-75]
 • حاتم، غلامعلی افتراق معنای هنر در نگرش سنّتی و مدرن از دیدگاه کوماراسوامی [دوره 13، شماره 28، 1396، صفحه 42-54]
 • حاصلی، پرویز بررسی تاثیر متون شیعی بر شمایل نگاری از امام علی(ع) در نگاره‌های فالنامه تهماسبی [دوره 14، شماره 32، 1397، صفحه 97-131]
 • حبیب، فرح تبیین الگوی شبه-فرکتال در ساختار زمینه محور بازارهای سنتی ایرانی [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 28-57]
 • حجازی، معینه السادات بررسی نقش مایه های تزیینی در جوراب‌بافی منطقۀ آلاشت مازندران [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 35-48]
 • حرمتی، حمیده بررسی جلوه‌های بصری و محتوایی حکایت شیخ صنعان در هنرهای تصویری دوره قاجار [دوره 13، شماره 27، 1396، صفحه 75-100]
 • حسن‌پور، مرتضی تأثیر آیین تعزیه بر معماری بومی تکایای مازندران- طایفه اسک آمل [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 258-295]
 • حسن‌پور لمر، سعید ویژگی های بصری و ساختاری ارسی های شهر تاریخی ماسوله [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 72-92]
 • حسن پورنامی، جواد مطالعه تطبیقی تناسبات فضاهای اصلی قالی‌های صفوی با قالی های دوره معاصر [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 87-98]
 • حسن‌قلی‌نژاد یاسوری، کبری استانداردهای پایداری در شکل گیری ساختار و عناصر معماری اقلیم گرم و خشک [دوره 15، شماره 33، 1398، صفحه 44-69]
 • حسن‌قلی‌نژاد یاسوری، کبری استانداردهای پایداری در شکل گیری ساختار و عناصر معماری اقلیم گرم و خشک [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 187-214]
 • حسنی، غلامرضا خاستگاه شناختی، طبقه‌بندی و تحلیل نقش‌های شیرسر بناهای قاجاری گرگان [دوره 15، شماره 33، 1398، صفحه 98-123]
 • حسنی، محمدرضا نقش فرشته درکاشیکاری قاجاری صحن آزادی حرم مطهر امام رضا(ع) [دوره 13، شماره 28، 1396، صفحه 1-20]
 • حسین‌زاده قشلاقی، سارا عوامل فرهنگی مؤثر بر دگرگونی نقشمایه‏های انسانی در پارچه‏های دوره‌های صفوی و اول قاجار [دوره 13، شماره 28، 1396، صفحه 21-41]
 • حسینی، سید هاشم درآمدی بر گونه‌شناسی نقوش انسانی سفال‌های زرین فام سده‌های میانه اسلامی ری و کاشان [دوره 12، شماره 25، 1395، صفحه 67-82]
 • حسینی، سیده مریم نگرشی هندسی و مفهومی به زمینه‌های گره ده تند و کند هنر گره‌چینی [دوره 14، شماره 32، 1397، صفحه 21-40]
 • حسینی، مهدی تحلیل مضمون عاشقانه چند نگاره از رضا عباسی با تأکید بر اثر « بانوی خیال پرداز» بر مبنای آرای صدرالمتألهین [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 59-89]
 • حسینی، هاشم سبک شناسی و شاخصه های تزیینات مقرنس عصر ایلخانی [دوره 15، شماره 33، 1398، صفحه 124-147]
 • حصاری، الهام بررسی جایگاه واقع‌نگاری تزیینات کاشی‌کاری عهد تیموری در نگارگری مکتب هرات(با نگرش موضوعی به نگاره‌های بهزاد) [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 229-252]
 • حق جو، امیر گرایش ها و رویکردهای نظری معماری بناهای دولتی و حکومتی دوره پهلوی اول و دوم [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 154-170]
 • حکمت، زینب پیشینه مضامین، موضوعات و ساختار بصری خیالی‌نگاری‌های دوره‌ی قاجار در هنر ایران (با تکیه بر منابع مکتوب) [دوره 14، شماره 31، 1397، صفحه 134-163]
 • حکمت، زینب پیشینه مضامین، موضوعات و ساختار بصری خیالی‌نگاری‌های دوره‌ی قاجار در هنر ایران (با تکیه بر منابع مکتوب) [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 171-200]
 • حیدری نوری، رضا بررسی رتوریک و زیباشناسی آوایی در غزلی از مولانا و انعکاس آن در قالی صفوی [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 368-395]
 • حیدری نوری، رضا شادمانی در غزلیات سعدی و انعکاس آن در نگارگری ایرانی [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 49-66]

خ

 • خاکزاد، افرا مقایسه سیمای جبرییل در معراج‌نامه‌های ابن‌سینا و میرحیدر در دو بعد فلسفی و تجسمی [دوره 12، شماره 25، 1395، صفحه 7-20]
 • خانی، حسین آرایه های نمادین شیعی در مسجد جامع ورامین [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 47-71]
 • خبیری، محمد رضا مقایسۀ تطبیقی تصاویر دیوهای محمد سیاه قلم با دیوهای نگارگری ایران (معراج‌نامه و خاوران‌نامه) [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 186-220]
 • خدادادی مهابادی، معصومه تطبیق مفهومی نماد ماهی در اساطیر، قرآن و مثنوی معنوی و کاربرد آن در آثار هنری [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 259-278]
 • خزایی، محمد بررسی نشانه شناسی مهرهای اسناد (سید علی موسوی نژاد سوق) مجموعه بنیاد پژوهش های اسلامی [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 99-114]
 • خزایی، محمد پیشینه و شاخصه های بصری تزیینات در چوبی امامزاده حمزه دهدشت آل بویه محفوظ در موزه ملی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • خمّر، غلامحسین بررسی مولفه های زیبایی شناسی آثار هنر اسلامی بر اساس نظرات عرفانی ملا محسن فیض کاشانی و آبراهام مَزلو [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 166-203]
 • خمسه، هایده کنگاشی پیرامون بازشناسی عوامل تخریب مجموعه ی تخت جمشید [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 67-85]
 • خواجه احمد عطاری، علیرضا پیشینه مضامین، موضوعات و ساختار بصری خیالی‌نگاری‌های دوره‌ی قاجار در هنر ایران (با تکیه بر منابع مکتوب) [دوره 14، شماره 31، 1397، صفحه 134-163]
 • خواجه احمد عطاری، علیرضا تحلیل ساختاری نگاره‌های هفت‌اورنگ جامی در کارستان هنری سلطان ابراهیم میرزا [دوره 13، شماره 27، 1396، صفحه 1-28]
 • خواجه احمد عطاری، علیرضا سبک‌شناسی تذهیب‌های قرآنی در مکتب شیراز با تأکید بر مؤلفه‌‌ی فرم‌های تزیینی [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 201-228]
 • خواجه احمد عطاری، علیرضا پیشینه مضامین، موضوعات و ساختار بصری خیالی‌نگاری‌های دوره‌ی قاجار در هنر ایران (با تکیه بر منابع مکتوب) [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 171-200]
 • خواجه میرزا، محمود جایگاه مدارس در کیفیت آموزش ولایت قهستان (از سلجوقی تا صفویه) [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 222-253]
 • خوشبخت، زهرا سبک‌شناسی تذهیب‌های قرآنی در مکتب شیراز با تأکید بر مؤلفه‌‌ی فرم‌های تزیینی [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 201-228]
 • خوش‌نژاد، مهدی نگرشی هندسی و مفهومی به زمینه‌های گره ده تند و کند هنر گره‌چینی [دوره 14، شماره 32، 1397، صفحه 21-40]
 • خیرخواه برزکی، سعید تطبیق جاندارانگاری حیوانی و انسانی در اشعار فروغ فرخزاد و نازِک الملائکه [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 240-257]

د

 • داداشی، ایرج افتراق معنای هنر در نگرش سنّتی و مدرن از دیدگاه کوماراسوامی [دوره 14، شماره 30، 1397، صفحه 63-75]
 • داداشی، ایرج افتراق معنای هنر در نگرش سنّتی و مدرن از دیدگاه کوماراسوامی [دوره 13، شماره 28، 1396، صفحه 42-54]
 • داداشی، ایرج بررسی مفهوم تشبیه و تنزیه از نگاه محیی الدین ابن عربی و تطبیق آن با فضای نگارگری ایران(قرن 9 و10 هجری) [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 90-115]
 • دادور، ابوالقاسم تحلیل نشانه‌شناسی صورت و معنا در مسجد وکیل شیراز [دوره 15، شماره 33، 1398، صفحه 70-97]
 • دادور، ابوالقاسم مطالعه تطبیقی پارچه های مورد استفاده در لباس زنان دوره صفوی و قاجار با استفاده از نرم افزار SPSS [دوره 14، شماره 32، 1397، صفحه 1-21]
 • دادور، ابوالقاسم تحلیل نشانه‌شناسی صورت و معنا در مسجد وکیل شیراز [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 115-143]
 • داودی رکن آبادی، ابوالفضل مطالعه تطبیقی پارچه های مورد استفاده در لباس زنان دوره صفوی و قاجار با استفاده از نرم افزار SPSS [دوره 14، شماره 32، 1397، صفحه 1-21]
 • دلاور، علی سیاست های فرهنگی، هنری و تجاری قالی ایرانی دوران قاجاریه (1329تا 1344) [دوره 15، شماره 33، 1398، صفحه 1-23]
 • دلاور، علی سیاست های فرهنگی، هنری و تجاری قالی ایرانی دوران قاجاریه (1329تا 1344) [دوره 14، شماره 30، 1397، صفحه 41-62]
 • دلبری، شهربانو نمودهای تشیع در قزوین با تاکید بر منابع تاریخی مصور [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 319-346]
 • دلریش، بشری ورود طب مدرن و جلوه‌های تحول آن در ایران عصر قاجار(با تاکید بر نسخ مصور قاجاری) [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 129-153]
 • دهدهجانی، جواد نقش آموزش در توسعه کارآفرینی صنایع دستی ایران [دوره 15، شماره 33، 1398، صفحه 148-163]
 • دهدهجانی، جواد بررسی نقوش سپرهای جنگی در نگاره‌های شاهنامه بایسنقری و طهماسبی [دوره 14، شماره 32، 1397، صفحه 132-145]
 • دهشتی، مجید نگرشی هندسی و مفهومی به زمینه‌های گره ده تند و کند هنر گره‌چینی [دوره 14، شماره 32، 1397، صفحه 21-40]
 • دهقانی، فاطمه مطالعه تطبیقی پارچه های مورد استفاده در لباس زنان دوره صفوی و قاجار با استفاده از نرم افزار SPSS [دوره 14، شماره 32، 1397، صفحه 1-21]
 • دوستی، محمد حسن شادمانی در غزلیات سعدی و انعکاس آن در نگارگری ایرانی [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 49-66]

ر

 • رجبی، محمدعلی مفهوم شناسی تطبیقی نمادها در نگارۀ خلقت انسان از مجموعه منتخبات مثنوی با داستان دیدار حضرت مریم(س) و روح القدس(ع) از دفتر سوم مثنوی معنوی [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 49-62]
 • رحمانی، بیژن بررسی کتیبه های بناهای سنتی با موضوع امنیت و عدالت در ایجاد پایداری اجتماعی (نمونه موردی: شهر اراک) [دوره 15، شماره 33، 1398، صفحه 190-219]
 • رحمانی، جهانبخش فاعلیت خدا در نظام هستی از نگاه علامه طباطبایی و انعکاس آن در کتیبه های بناهای اسلامی [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 297-317]
 • رحمتی دلیر، ثریا بررسی میزان انطباق‌ پذیری مدیریت شهری ایران با اصول حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: شهر کنگاور) [دوره 15، شماره 33، 1398، صفحه 164-189]
 • رزمخواه، حسن تحلیل مضمون عاشقانه چند نگاره از رضا عباسی با تأکید بر اثر « بانوی خیال پرداز» بر مبنای آرای صدرالمتألهین [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 59-89]
 • رستمی، ژنیت هماهنگی تکنیک، مصالح و محیط زیست و کاربرد آن در زیبایی و عملکرد بناهای سنتی شهرهای کویری ایران [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 215-239]
 • رسولی، آذر سیاست های فرهنگی، هنری و تجاری قالی ایرانی دوران قاجاریه (1329تا 1344) [دوره 15، شماره 33، 1398، صفحه 1-23]
 • رسولی، آذر سیاست های فرهنگی، هنری و تجاری قالی ایرانی دوران قاجاریه (1329تا 1344) [دوره 14، شماره 30، 1397، صفحه 41-62]
 • رشیدی، دکتر صادق پیشینه مضامین، موضوعات و ساختار بصری خیالی‌نگاری‌های دوره‌ی قاجار در هنر ایران (با تکیه بر منابع مکتوب) [دوره 14، شماره 31، 1397، صفحه 134-163]
 • روحانی، مسعود نمادها و نقش مایه های کهن الگویی اسطوره های مذهبی در اشعار سیاوش کسرایی و سیمین بهبهانی [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 103-130]
 • روفه‌گر‌حق، رسول بررسی تطبیقی گلیم‌ بافت‌هایمعاصر و کهن شهر اردبیل از لحاظ طرح، رنگ و بافت [دوره 12، شماره 25، 1395، صفحه 83-93]
 • رومیانی، بهروز تصویر سازی و تصویر آرایی فریب کاری در شاهنامه فردوسی و کلیله دمنه نصرالله منشی (مغول و تیموری) [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 347-367]

ز

 • زارع ابرقویی، احمد بررسی نقوش سپرهای جنگی در نگاره‌های شاهنامه بایسنقری و طهماسبی [دوره 14، شماره 32، 1397، صفحه 132-145]
 • زارعی، محمد جایگاه و بررسی متون مذهبی و ادبیات عرفانی جامی در نگاره یوسف و زلیخا [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 57-74]
 • زکریایی کرمانی، ایمان سبک‌شناسی تذهیب‌های قرآنی در مکتب شیراز با تأکید بر مؤلفه‌‌ی فرم‌های تزیینی [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 201-228]
 • زکریایی کرمانی، ایمان تحلیل مضامین و کارکردهای کتیبه‌های مدارس عصر صفویه اصفهان نمونه موردی: مسجد- مدرسه چهارباغ [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 166-191]
 • زلفی، ستار نمودهای تشیع در قزوین با تاکید بر منابع تاریخی مصور [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 319-346]

س

 • سالاری، مصطفی جلوه های بصری اراده و مشیت الهی در نسخه های مصور مثنوی و غزلیات شمس [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 296-319]
 • سالاری، مصطفی بررسی مولفه های زیبایی شناسی آثار هنر اسلامی بر اساس نظرات عرفانی ملا محسن فیض کاشانی و آبراهام مَزلو [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 166-203]
 • سراوانی، فهیمه بررسی ویژگیهای بصری نقوش حیوانی سفالینه های شهر سوخته [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 143-165]
 • سعدوندی، مهدی نگاهی به تحولات گفتمانی حوزه هنر اسلامی در سه مقطع زمانی [دوره 13، شماره 28، 1396، صفحه 55-75]
 • سعیدی، زبیر بررسی تطبیقی نقش شکارگاه در دو اثر فرش و نگارگری دورۀ صفوی(نمونه موردی: فرش شکارگاهی موزۀ وین با نگارۀ شکار بهرام گور در مقابل آزاده از کلیات امیرعلیشیرنوایی ) [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 51-74]
 • سلامت نیا، فریده تطبیق جاندارانگاری حیوانی و انسانی در اشعار فروغ فرخزاد و نازِک الملائکه [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 240-257]
 • سلامتیان، محمد مضامین استعاره‌ها در منظومۀ سبیکة الذهب در تطبیق با آیات قرآن و انعکاس آن در مصداق هنری [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 137-185]
 • سلطان زاده، حسین بازتاب نقش پنج ضلعی منتظم در نقوش هندسی معماری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 30، 1397، صفحه 15-40]
 • سلطان زاده، حسین گرایش ها و رویکردهای نظری معماری بناهای دولتی و حکومتی دوره پهلوی اول و دوم [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 154-170]
 • سلطان زاده، حسین تأثیر آیین تعزیه بر معماری بومی تکایای مازندران- طایفه اسک آمل [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 258-295]
 • سلطان زاده‌، حسین بازشناسی ویژگی‌های معماری ایران و بازتاب آن در معماری عثمانی (مطالعه تطبیقی تزیینات در مدارس آناتولیایی و معماری ایرانی) [دوره 12، شماره 25، 1395، صفحه 53-66]
 • سلطانی، امیر حسین کنگاشی پیرامون بازشناسی عوامل تخریب مجموعه ی تخت جمشید [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 67-85]
 • سلیمانی، پروین گونه شناسی تزیینات گنبد غفاریه مراغه براساس الگوی تطبیقی [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 89-100]
 • سهیلی، جمال الدین بررسی روند نمادگرایی عناصر معماری، در نگاره "خسرو درحال گوش کردن به موسیقی باربد" از منظر نشانه شناسی پیرس [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 1-24]
 • سهیلی، جمال الدّین نشانه شناسی نقوش کهن معماری گیلان در مطابقت با نقش مایه های برخی هنرهای دست بافت منطقه، با تأکید بر دیدگاه پیرس1 [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 75-104]
 • سودائی، بیتا آرایه های نمادین شیعی در مسجد جامع ورامین [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 47-71]
 • سیدمیرزایی، سیدمحمد تحلیل توانمندسازی زنان روستایی در تولید مصنوعات صنایع دستی، مورد مطالعه دهستان عشق آباد شهرستان نیشابور [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 369-393]

ش

 • شاقلانی پور، زهرا بررسی تاثیر متون شیعی بر شمایل نگاری از امام علی(ع) در نگاره‌های فالنامه تهماسبی [دوره 14، شماره 32، 1397، صفحه 97-131]
 • شاملو، غلامرضا بررسی تناسب اعداد گنگ در ساختارحروف خط ثلث [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 7-22]
 • شایسته فر، مهناز جایگاه و بررسی متون مذهبی و ادبیات عرفانی جامی در نگاره یوسف و زلیخا [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 57-74]
 • شایسته فر، مهناز بررسی نقش مایه های تزیینی در جوراب‌بافی منطقۀ آلاشت مازندران [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 35-48]
 • شریف زاده، محمد رضا بررسی مفهوم تشبیه و تنزیه از نگاه محیی الدین ابن عربی و تطبیق آن با فضای نگارگری ایران(قرن 9 و10 هجری) [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 90-115]
 • شریف زاده، محمد رضا مطالعه تطبیقی ارتباط امر والای کانت با نقاشی‌‌های مرتبط با تصاویر حضرت مریم و مسیح در دوران بیزانس و گوتیک [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 49-69]
 • شریف زاده، محمدرضا بررسی تطبیقی داستان نگاره مجنون در میان ددان خمسه طهماسبی با نگارۀ پارچۀ مضبوط در موزه بوستون به شماره ثبت 1928.2، بر اساس نظریه بینامتنیت [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 29-46]
 • شعبانی صمغ آبادی، رضا کنگاشی پیرامون بازشناسی عوامل تخریب مجموعه ی تخت جمشید [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 67-85]
 • شعیری، حمیدرضا پیشینه مضامین، موضوعات و ساختار بصری خیالی‌نگاری‌های دوره‌ی قاجار در هنر ایران (با تکیه بر منابع مکتوب) [دوره 14، شماره 31، 1397، صفحه 134-163]
 • شعیری، حمیدرضا پیشینه مضامین، موضوعات و ساختار بصری خیالی‌نگاری‌های دوره‌ی قاجار در هنر ایران (با تکیه بر منابع مکتوب) [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 171-200]
 • شمشیری، محمد رضا فاعلیت خدا در نظام هستی از نگاه علامه طباطبایی و انعکاس آن در کتیبه های بناهای اسلامی [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 297-317]
 • شمیسا، سیروس مضامین نمادین شاهنامه در آثار هنری مازندران [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 1-28]
 • شوال پور آرانی، سعید بررسی نقش فناوری در توسعه صنایع فرهنگی و خلاق: مطالعه موردی فرش دستبافت ایرانی [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 115-128]
 • شیرخانی، سمانه درآمدی بر گونه‌شناسی نقوش انسانی سفال‌های زرین فام سده‌های میانه اسلامی ری و کاشان [دوره 12، شماره 25، 1395، صفحه 67-82]

ص

 • صادق‌پوری، الهام بررسی تطبیقی گلیم‌ بافت‌هایمعاصر و کهن شهر اردبیل از لحاظ طرح، رنگ و بافت [دوره 12، شماره 25، 1395، صفحه 83-93]
 • صادقزاده، رضوان کارکرد هندسه و تعادل در شکل‌گیری آثار میرخلیل مصورت [دوره 12، شماره 25، 1395، صفحه 21-36]
 • صادقی، زینب خیمه‌ها و سراپرده‌های تیموری به روایت ظفرنامۀ یزدی و سفرنامۀ کلاویخو [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 1-27]
 • صادقی، سحر مطالعه کاربرد و ویژگی‌های ترکیب «انسان-خط»‌نگاری در آثار فلزی دوره سلجوقیان [دوره 13، شماره 27، 1396، صفحه 101-117]
 • صادقی شهپر، رضا اتحاد دین و سیاست از نظرگاه روضۀ العقول (مرزبان نامه بزرگ ساسانی) [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 7-28]
 • صادقی نیا، سارا بررسی جایگاه واقع‌نگاری تزیینات کاشی‌کاری عهد تیموری در نگارگری مکتب هرات(با نگرش موضوعی به نگاره‌های بهزاد) [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 229-252]
 • صارمی‌، سید علی اکبر بازشناسی ویژگی‌های معماری ایران و بازتاب آن در معماری عثمانی (مطالعه تطبیقی تزیینات در مدارس آناتولیایی و معماری ایرانی) [دوره 12، شماره 25، 1395، صفحه 53-66]
 • صافیان، محمد جواد مطالعه تطبیقی ارتباط امر والای کانت با نقاشی‌‌های مرتبط با تصاویر حضرت مریم و مسیح در دوران بیزانس و گوتیک [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 49-69]
 • صفاپور، سیامک بررسی تطبیقی گلیم‌ بافت‌هایمعاصر و کهن شهر اردبیل از لحاظ طرح، رنگ و بافت [دوره 12، شماره 25، 1395، صفحه 83-93]
 • صفاری احمدآباد، سمیه بررسی مفهوم تشبیه و تنزیه از نگاه محیی الدین ابن عربی و تطبیق آن با فضای نگارگری ایران(قرن 9 و10 هجری) [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 90-115]

ض

 • ضمیری، چکامه بررسی تاریخی تقابل سنت و مدرنیته در طرح و رنگ فرش دستباف شهری ایران [دوره 15، شماره 33، 1398، صفحه 24-43]

ط

 • طالبی، طهماسب ورود طب مدرن و جلوه‌های تحول آن در ایران عصر قاجار(با تاکید بر نسخ مصور قاجاری) [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 129-153]
 • طاهری، علیرضا مطالعه کاربرد و ویژگی‌های ترکیب «انسان-خط»‌نگاری در آثار فلزی دوره سلجوقیان [دوره 13، شماره 27، 1396، صفحه 101-117]
 • طوفان، سحر ویژگی های بصری و ساختاری ارسی های شهر تاریخی ماسوله [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 72-92]
 • طولی، فاروق ورود طب مدرن و جلوه‌های تحول آن در ایران عصر قاجار(با تاکید بر نسخ مصور قاجاری) [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 129-153]

ظ

 • ظفرنوایی، خسرو بررسی مفهوم عرفانی « فضای تهی» در معماری اسلامی- ایرانی [دوره 13، شماره 27، 1396، صفحه 57-74]

ع

 • عابددوست، حسین تحلیل مفاهیم و پیشینه تصویری نمادهای حیوانی در چادرشب گیلان با توجه به اسطوره‌ها و باورهای محلی [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 171-186]
 • عادل‌زاده، پروانه انعکاس تفکرات و زیبایی شناسی فمینیستی در خلق آثار هنری و ادبی [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 262-290]
 • عبدالکریمی، شهین عناصر بصری رویدادهای زندگی پیامبر اسلام (ص) در نگاره‌های جامع التواریخ [دوره 12، شماره 25، 1395، صفحه 37-52]
 • عربخانی، اسداله تحلیل توانمندسازی زنان روستایی در تولید مصنوعات صنایع دستی، مورد مطالعه دهستان عشق آباد شهرستان نیشابور [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 369-393]
 • عرب خزائلی، علی نمادها و نقش مایه های کهن الگویی اسطوره های مذهبی در اشعار سیاوش کسرایی و سیمین بهبهانی [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 103-130]
 • عزیزی یوسفکند، علیرضا ساختار و عناصر بصری ظروف سنگی هلیل رود و جیرفت [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 112-128]
 • عزیزی یوسفکند، علیرضا بازشناسی تطبیقی فرمی و محتوایی استحالۀ کهن‌الگوی سه‌گانه با تأکید بر نقش‌مایۀ درخت در فرش ایرانی [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 86-102]
 • عسگری، مینا بررسی طرح و نقش قالی های شاهسون بغدادی(نواحی مرکزی ایران) [دوره 14، شماره 30، 1397، صفحه 76-94]
 • عظیمی نژاد، مریم تحلیل ساختاری نگاره‌های هفت‌اورنگ جامی در کارستان هنری سلطان ابراهیم میرزا [دوره 13، شماره 27، 1396، صفحه 1-28]
 • علوی زاده، سیده الهام تبیین الگوی شبه-فرکتال در ساختار زمینه محور بازارهای سنتی ایرانی [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 28-57]
 • علی پور، رضا افتراق معنای هنر در نگرش سنّتی و مدرن از دیدگاه کوماراسوامی [دوره 14، شماره 30، 1397، صفحه 63-75]
 • علی پور، رضا افتراق معنای هنر در نگرش سنّتی و مدرن از دیدگاه کوماراسوامی [دوره 13، شماره 28، 1396، صفحه 42-54]
 • علیزاده، ستاره نشانه شناسی نقوش کهن معماری گیلان در مطابقت با نقش مایه های برخی هنرهای دست بافت منطقه، با تأکید بر دیدگاه پیرس1 [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 75-104]
 • علیزاده اسکویی، پیمان مطالعه تطبیقی ارتباط امر والای کانت با نقاشی‌‌های مرتبط با تصاویر حضرت مریم و مسیح در دوران بیزانس و گوتیک [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 49-69]
 • علی زاده ماهانی، بتول مضامین استعاره‌ها در منظومۀ سبیکة الذهب در تطبیق با آیات قرآن و انعکاس آن در مصداق هنری [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 137-185]

غ

 • غنی پور، احمد نمادها و نقش مایه های کهن الگویی اسطوره های مذهبی در اشعار سیاوش کسرایی و سیمین بهبهانی [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 103-130]

ف

 • فاریابی، یوسف ساختار و عناصر بصری ظروف سنگی هلیل رود و جیرفت [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 112-128]
 • فرخزاد، ملک محمد بررسی رتوریک و زیباشناسی آوایی در غزلی از مولانا و انعکاس آن در قالی صفوی [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 368-395]
 • فرخزاد، ملک محمد استعاره های توصیفی و بصری در اشعار نیما یوشیج و مهدی اخوان ثالث (با رویکرد گفتمان انتقادی فرکلاف) [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 396-426]
 • فرخزاد، ملک محمد شادمانی در غزلیات سعدی و انعکاس آن در نگارگری ایرانی [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 49-66]
 • فرخ فر، فرزانه فرم‌گرایی نگاره‌های نسخه ثواقب‌المناقب شاهکار نگارگری مکتب بغداد قرن دهم هجری [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 144-171]
 • فرهمند بروجنی، حمید بررسی کتیبه‌های کوفی مسجد جامع نایین [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 75-86]
 • فرهمند بروجنی، حمید گونه شناسی تزیینات گنبد غفاریه مراغه براساس الگوی تطبیقی [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 89-100]
 • فلاحی، منیژه استعاره های توصیفی و بصری در اشعار نیما یوشیج و مهدی اخوان ثالث (با رویکرد گفتمان انتقادی فرکلاف) [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 396-426]
 • فنایی، زهرا تحلیل کاربرد رنگ در نگاره های معراج نامه میرحیدر بر مبنای جایگاه رنگ در قرآن مجید و احادیث [دوره 13، شماره 28، 1396، صفحه 98-119]
 • فیروزمندی، بهمن کنگاشی پیرامون بازشناسی عوامل تخریب مجموعه ی تخت جمشید [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 67-85]

ق

 • قاسمی، مریم بیان نوین در بازنمایی نقوش حیوانی مطالعه موردی ظروف لعابدار رقه در قرون 12 و13 میلادی [دوره 14، شماره 30، 1397، صفحه 1-14]
 • قاسمی، ویدا مطالعه تطبیقی روایت شیخ صنعان در منطق‌الطیر عطار و نگارگری تیموری [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 45-56]
 • قاضی زاده، خشایار بررسی تاثیر متون شیعی بر شمایل نگاری از امام علی(ع) در نگاره‌های فالنامه تهماسبی [دوره 14، شماره 32، 1397، صفحه 97-131]
 • قاضی زاده، خشایار کاربرد ابزار مدرن در منبت نقوش سنتی ایران با تکیه بر آثار هنرمندان تهران [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 99-120]
 • قانی، افسانه بررسی تطبیقی و گونه‌شناسی نقوش فرش‌های خشتی مناطق سامان و چالِشتُر (با تأکید بر خشت‌های درخت سرو، کاج و بید مجنون) [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 21-34]
 • قشقایی فر، فتحعلی زیبایی‌شناسی و فن شناسی رنگ در دست بافته های قشقایی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 121-142]
 • قهیه یی، بهناز بررسی کتیبه های بناهای سنتی با موضوع امنیت و عدالت در ایجاد پایداری اجتماعی (نمونه موردی: شهر اراک) [دوره 15، شماره 33، 1398، صفحه 190-219]
 • قهیه یی، مهدی بررسی کتیبه های بناهای سنتی با موضوع امنیت و عدالت در ایجاد پایداری اجتماعی (نمونه موردی: شهر اراک) [دوره 15، شماره 33، 1398، صفحه 190-219]
 • قوجه‌زاده، علیرضا تطبیق مفهومی نماد ماهی در اساطیر، قرآن و مثنوی معنوی و کاربرد آن در آثار هنری [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 259-278]

ک

 • کابلی، محمد هادی مهندسی فرهنگی در شکل گیری الگوی معماری اسلامی [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 29-48]
 • کاظم پور، زیبا تحلیل مفاهیم و پیشینه تصویری نمادهای حیوانی در چادرشب گیلان با توجه به اسطوره‌ها و باورهای محلی [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 171-186]
 • کاکاوند قلعه نویی، فاطمه تطبیق مفهومی نماد ماهی در اساطیر، قرآن و مثنوی معنوی و کاربرد آن در آثار هنری [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 259-278]
 • کریمیان بستانی، مریم بهسازی آثار تاریخی شهر گرگان با رویکرد جذب توریسم [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 318-337]
 • کریمی نیا، مرتضی عناصر طبیعی و بصری در غزلیات بیدل دهلوی [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 279-296]
 • کشمیری، هادی سنجش مؤلفه های معمارانه بلندمرتبه سازی با تأکید بر هنر معماری ایران، نمونه موردی شهر شیراز [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 105-120]
 • کلدی، علیرضا تحلیل توانمندسازی زنان روستایی در تولید مصنوعات صنایع دستی، مورد مطالعه دهستان عشق آباد شهرستان نیشابور [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 369-393]
 • کهنی، علی بررسی نقش فناوری در توسعه صنایع فرهنگی و خلاق: مطالعه موردی فرش دستبافت ایرانی [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 115-128]
 • کوچی، امیر جایگاه مدارس در کیفیت آموزش ولایت قهستان (از سلجوقی تا صفویه) [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 222-253]
 • کیانی، فاطمه مفهوم شناسی تطبیقی نمادها در نگارۀ خلقت انسان از مجموعه منتخبات مثنوی با داستان دیدار حضرت مریم(س) و روح القدس(ع) از دفتر سوم مثنوی معنوی [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 49-62]
 • کیخا، نرجس تطبیق تصویر استعاره‌ای زنان در اشعار دو بانو (فروغ فرخزاد و جمانه حداد) [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 121-140]
 • کیخای فرزانه، احمد رضا جلوه های بصری اراده و مشیت الهی در نسخه های مصور مثنوی و غزلیات شمس [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 296-319]

گ

 • گرامی، سمیه نسبت معنا و شکل تطابق اندیشۀ معماری مسجد و فرم‌شناسی نماز [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 77-88]
 • گلستان، آمنه تحوّلات ساختاری خطّ نستعلیق با ورود صنعت چاپ سنگی در دوره قاجار (با تأکید بر دو اثر شاخص از محمدرضا کلهر و محمدحسین شیرازی) [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 26-48]
 • گودرزی، مصطفی بررسی فضا در نگارگری ایرانی با تأکید بر منتخبی از آثار بهزاد [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 7-20]

ل

 • لاری، مریم خوانش بینامتنی و تقابل‌های دوتایی درنقاشی دیواری قصر سردار ماکویی (سفره ایرانی و فرنگی) [دوره 14، شماره 32، 1397، صفحه 41-54]
 • لاری، مریم بررسی کتیبه‌های کوفی مسجد جامع نایین [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 75-86]
 • لاری پور، نگین تحلیل نشانه‌شناسی صورت و معنا در مسجد وکیل شیراز [دوره 15، شماره 33، 1398، صفحه 70-97]
 • لاری پور، نگین تحلیل نشانه‌شناسی صورت و معنا در مسجد وکیل شیراز [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 115-143]

م

 • متفکرآزاد، مریم زیبایی شناسی نسخه چاپ سنگی «روضه المجاهدین /مختارنامه» کتابخانه تبریز [دوره 14، شماره 32، 1397، صفحه 54-73]
 • مجتهدزاده، روح‌اله نگاهی به تحولات گفتمانی حوزه هنر اسلامی در سه مقطع زمانی [دوره 13، شماره 28، 1396، صفحه 55-75]
 • محمدزاده، مهدی مطالعه تطبیقی روایت شیخ صنعان در منطق‌الطیر عطار و نگارگری تیموری [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 45-56]
 • محمدی، احمد مؤلفه‌های زیبایی‌شناسی رئالیسم و بازتاب آن در چند تابلو از «گوستاو کوربه» [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 141-165]
 • محمودی، اکرم فرم‌گرایی نگاره‌های نسخه ثواقب‌المناقب شاهکار نگارگری مکتب بغداد قرن دهم هجری [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 144-171]
 • مُحیُّ‌الدّین آقاداودی، مُحیُّ‌الدّین آقاداودی تحلیل مضامین و کارکردهای کتیبه‌های مدارس عصر صفویه اصفهان نمونه موردی: مسجد- مدرسه چهارباغ [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 166-191]
 • مدرس زاده، عبدالرضا مضامین نمادین شاهنامه در آثار هنری مازندران [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 1-28]
 • مدرس زاده، عبدالرضا تطبیق جاندارانگاری حیوانی و انسانی در اشعار فروغ فرخزاد و نازِک الملائکه [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 240-257]
 • مدرس زاده، عبدالرضا مضامین استعاره‌ها در منظومۀ سبیکة الذهب در تطبیق با آیات قرآن و انعکاس آن در مصداق هنری [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 137-185]
 • مرادی، سیاوش عناصر طبیعی و بصری در غزلیات بیدل دهلوی [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 279-296]
 • مره یی، منصور تصویر سازی و تصویر آرایی فریب کاری در شاهنامه فردوسی و کلیله دمنه نصرالله منشی (مغول و تیموری) [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 347-367]
 • مسعودی، امید علی سیاست های فرهنگی، هنری و تجاری قالی ایرانی دوران قاجاریه (1329تا 1344) [دوره 15، شماره 33، 1398، صفحه 1-23]
 • مسعودی، امید علی سیاست های فرهنگی، هنری و تجاری قالی ایرانی دوران قاجاریه (1329تا 1344) [دوره 14، شماره 30، 1397، صفحه 41-62]
 • مظفر، فرهنگ فرم‌گرایی نگاره‌های نسخه ثواقب‌المناقب شاهکار نگارگری مکتب بغداد قرن دهم هجری [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 144-171]
 • مظفری خواه، زینب بررسی فضا در نگارگری ایرانی با تأکید بر منتخبی از آثار بهزاد [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 7-20]
 • معینی زاده، مهدیه جلوه های بصری اراده و مشیت الهی در نسخه های مصور مثنوی و غزلیات شمس [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 296-319]
 • مفیدی شمیرانی، سید مجید استانداردهای پایداری در شکل گیری ساختار و عناصر معماری اقلیم گرم و خشک [دوره 15، شماره 33، 1398، صفحه 44-69]
 • مفیدی شمیرانی، سید مجید معیارهای طراحی در ساختار حیاط مرکزی و تالار تابستان‌نشین خانه‌های قاجار یزد [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 93-111]
 • مفیدی شمیرانی، سید مجید استانداردهای پایداری در شکل گیری ساختار و عناصر معماری اقلیم گرم و خشک [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 187-214]
 • ملاپور، جمشید بررسی تناسب اعداد گنگ در ساختارحروف خط ثلث [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 7-22]
 • ملک حسینی، عباس بررسی میزان انطباق‌ پذیری مدیریت شهری ایران با اصول حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: شهر کنگاور) [دوره 15، شماره 33، 1398، صفحه 164-189]
 • ملک حسینی، عباس بررسی کتیبه های بناهای سنتی با موضوع امنیت و عدالت در ایجاد پایداری اجتماعی (نمونه موردی: شهر اراک) [دوره 15، شماره 33، 1398، صفحه 190-219]
 • ملک حسینی، عباس عوامل پایداری هویتی مرکز شهر خرم آباد با تاکید بر قلعه فلک الافلاک [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 291-318]
 • منتظر، بهناز بازتاب نقش پنج ضلعی منتظم در نقوش هندسی معماری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 30، 1397، صفحه 15-40]
 • منصوری، بهروز هماهنگی تکنیک، مصالح و محیط زیست و کاربرد آن در زیبایی و عملکرد بناهای سنتی شهرهای کویری ایران [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 215-239]
 • مهدوی دامغانی، محمود نمودهای تشیع در قزوین با تاکید بر منابع تاریخی مصور [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 319-346]
 • مهرآفرین، رضا تحلیل، گونه‌‌‌شناسی و تاریخ‌‌گذاری گچ‌بُری‌‌های کاخ کوه‌‌خواجه [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 233-261]
 • مهرنگار، منصور بررسی نشانه شناسی مهرهای اسناد (سید علی موسوی نژاد سوق) مجموعه بنیاد پژوهش های اسلامی [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 99-114]
 • موسوی حاجی، سید رسول تحلیل، گونه‌‌‌شناسی و تاریخ‌‌گذاری گچ‌بُری‌‌های کاخ کوه‌‌خواجه [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 233-261]
 • مونسی سرخه، مریم عوامل فرهنگی مؤثر بر دگرگونی نقشمایه‏های انسانی در پارچه‏های دوره‌های صفوی و اول قاجار [دوره 13، شماره 28، 1396، صفحه 21-41]
 • میرشاهزاده‌، شروین بازشناسی ویژگی‌های معماری ایران و بازتاب آن در معماری عثمانی (مطالعه تطبیقی تزیینات در مدارس آناتولیایی و معماری ایرانی) [دوره 12، شماره 25، 1395، صفحه 53-66]
 • میرکمالی، کبری بررسی رتوریک و زیباشناسی آوایی در غزلی از مولانا و انعکاس آن در قالی صفوی [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 368-395]
 • میری، غلامرضا بهسازی آثار تاریخی شهر گرگان با رویکرد جذب توریسم [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 318-337]

ن

 • ناصری، محسن خیمه‌ها و سراپرده‌های تیموری به روایت ظفرنامۀ یزدی و سفرنامۀ کلاویخو [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 1-27]
 • ناظری، افسانه تحلیل مضمون عاشقانه چند نگاره از رضا عباسی با تأکید بر اثر « بانوی خیال پرداز» بر مبنای آرای صدرالمتألهین [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 59-89]
 • نجار پور جباری، صمد تحلیل ساختاری نگاره‌های هفت‌اورنگ جامی در کارستان هنری سلطان ابراهیم میرزا [دوره 13، شماره 27، 1396، صفحه 1-28]
 • نجفی، عیسی زیبایی از دیدگاه مولانا و انعکاس آن در محراب های زرین فام دوران ایلخانی [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 231-258]
 • نشریه، مدیر عناصر بصری رویدادهای زندگی پیامبر اسلام (ص) در نگاره‌های جامع التواریخ [دوره 12، شماره 25، 1395، صفحه 37-52]
 • نوبهار، جواد تطبیق ساختار بصری آثار نقاشان مکتب هرات (میر خلیل مصور و مولانا علی) [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 205-232]
 • نورا، علیرضا نقش مساجد و مدارس مذهبی در بنیادگرایی مردم پاکستان [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 190-223]
 • نوروزی، فائزه تحلیل شمایل‌شناسانه‌ الواح مصور افتتاحیه در نُسَخ شاهنامه 733 و 741 ه.ق آل‌اینجو [دوره 13، شماره 27، 1396، صفحه 32-56]
 • نوری، اکرم نقش فرشته درکاشیکاری قاجاری صحن آزادی حرم مطهر امام رضا(ع) [دوره 13، شماره 28، 1396، صفحه 1-20]
 • نویدی نژاد، کاوه معرفی و طبقه‌بندی مضامین رایج در آرایه‌های معماری دوره قاجار، با تاکید بر شناسایی آن ها در نقاشی‌های دیواری و حجاری های نقشپردازانه قلعه چالشتر [دوره 14، شماره 30، 1397، صفحه 95-118]
 • نیستانی، جواد فرش به مثابه نماد؛ بررسی شکل مصرف فرش دستباف در اروپا از سده های میانه تا قرن 18 میلادی(12 هـ.ق) [دوره 14، شماره 32، 1397، صفحه 74-96]
 • نیکوئی، مژگان تطبیق مفهومی نماد ماهی در اساطیر، قرآن و مثنوی معنوی و کاربرد آن در آثار هنری [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 259-278]

و

 • واثق عباسی، زهیر تحلیل، گونه‌‌‌شناسی و تاریخ‌‌گذاری گچ‌بُری‌‌های کاخ کوه‌‌خواجه [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 233-261]
 • ولیان، لیلا اتحاد دین و سیاست از نظرگاه روضۀ العقول (مرزبان نامه بزرگ ساسانی) [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 7-28]
 • ولیعهدی، متینه السادات بررسی روند نمادگرایی عناصر معماری، در نگاره "خسرو درحال گوش کردن به موسیقی باربد" از منظر نشانه شناسی پیرس [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 1-24]
 • وندشعاری، علی بررسی طرح و نقش قالی های شاهسون بغدادی(نواحی مرکزی ایران) [دوره 14، شماره 30، 1397، صفحه 76-94]

ه

 • هوشیار، مهران تحوّلات ساختاری خطّ نستعلیق با ورود صنعت چاپ سنگی در دوره قاجار (با تأکید بر دو اثر شاخص از محمدرضا کلهر و محمدحسین شیرازی) [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 26-48]

ی

 • یازرلو، هانیه بهسازی آثار تاریخی شهر گرگان با رویکرد جذب توریسم [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 318-337]
 • یانس، ندا انعکاس تفکرات و زیبایی شناسی فمینیستی در خلق آثار هنری و ادبی [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 262-290]
 • یزدان پناه، حسن معرفی و طبقه‌بندی مضامین رایج در آرایه‌های معماری دوره قاجار، با تاکید بر شناسایی آن ها در نقاشی‌های دیواری و حجاری های نقشپردازانه قلعه چالشتر [دوره 14، شماره 30، 1397، صفحه 95-118]
 • یزدی، یاسمن معیارهای طراحی در ساختار حیاط مرکزی و تالار تابستان‌نشین خانه‌های قاجار یزد [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 93-111]
 • یعقوب زاده، آزاده بررسی جلوه‌های بصری و محتوایی حکایت شیخ صنعان در هنرهای تصویری دوره قاجار [دوره 13، شماره 27، 1396، صفحه 75-100]
 • یغوب زاده، آراده بررسی طرح و نقش قالی های شاهسون بغدادی(نواحی مرکزی ایران) [دوره 14، شماره 30، 1397، صفحه 76-94]