نمایه نویسندگان

آ

 • آقاداودی، مُحیُّ‌الدّین تحلیل مضامین و کارکردهای کتیبه‌های مدارس عصر صفویه اصفهان نمونه موردی: مسجد- مدرسه چهارباغ [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 166-191]
 • آهنی، لاله بررسی جلوه‌های بصری و محتوایی حکایت شیخ صنعان در هنرهای تصویری دوره قاجار [دوره 13، شماره 27، 1396، صفحه 75-100]

ا

 • اسدی، شهام انطباق پانزده خصلت بنیادی کریستوفر الکساندر با فرش ایرانی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 25-50]
 • افروغ، محمد بررسی، تحلیل و معرفی طرح‌ها و نقشه‌های بومی و نخستین در مکتب قالی‌بافی اراک(سلطان‌آباد) [دوره 13، شماره 28، 1396، صفحه 76-97]
 • افروغ، محمد زیبایی‌شناسی و فن شناسی رنگ در دست بافته های قشقایی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 121-142]
 • اکبری، فاطمه بررسی تطبیقی نقش شکارگاه در دو اثر فرش و نگارگری دورۀ صفوی(نمونه موردی: فرش شکارگاهی موزۀ وین با نگارۀ شکار بهرام گور در مقابل آزاده از کلیات امیرعلیشیرنوایی ) [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 51-74]

ب

 • بنی اردلان، اسماعیل افتراق معنای هنر در نگرش سنّتی و مدرن از دیدگاه کوماراسوامی [دوره 13، شماره 28، 1396، صفحه 42-54]

پ

 • پورافضل، الهام تحلیل شمایل‌شناسانه‌ الواح مصور افتتاحیه در نُسَخ شاهنامه 733 و 741 ه.ق آل‌اینجو [دوره 13، شماره 27، 1396، صفحه 32-56]
 • پورنامی، جواد بررسی تطبیقی نقش شکارگاه در دو اثر فرش و نگارگری دورۀ صفوی(نمونه موردی: فرش شکارگاهی موزۀ وین با نگارۀ شکار بهرام گور در مقابل آزاده از کلیات امیرعلیشیرنوایی ) [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 51-74]

ت

 • ترابی، زهره انطباق پانزده خصلت بنیادی کریستوفر الکساندر با فرش ایرانی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 25-50]
 • تقوی نژاد، بهاره تحلیل ساختاری نگاره‌های هفت‌اورنگ جامی در کارستان هنری سلطان ابراهیم میرزا [دوره 13، شماره 27، 1396، صفحه 1-28]
 • توبیهای نجف آبادی، الهه تحلیل کاربرد رنگ در نگاره های معراج نامه میرحیدر بر مبنای جایگاه رنگ در قرآن مجید و احادیث [دوره 13، شماره 28، 1396، صفحه 98-119]
 • توکلی کازرونی، مهدی توکلی کازرونی سنجش مؤلفه های معمارانه بلندمرتبه سازی با تأکید بر هنر معماری ایران، نمونه موردی شهر شیراز [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 105-120]

ج

 • جوانی، اصغر زیبایی‌شناسی و فن شناسی رنگ در دست بافته های قشقایی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 121-142]

چ

 • چرخی، رحیم بررسی تطبیقی نقش شکارگاه در دو اثر فرش و نگارگری دورۀ صفوی(نمونه موردی: فرش شکارگاهی موزۀ وین با نگارۀ شکار بهرام گور در مقابل آزاده از کلیات امیرعلیشیرنوایی ) [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 51-74]
 • چیت سازیان، امیرحسین زیبایی‌شناسی و فن شناسی رنگ در دست بافته های قشقایی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 121-142]

ح

 • حاتم، غلامعلی افتراق معنای هنر در نگرش سنّتی و مدرن از دیدگاه کوماراسوامی [دوره 13، شماره 28، 1396، صفحه 42-54]
 • حرمتی، حمیده بررسی جلوه‌های بصری و محتوایی حکایت شیخ صنعان در هنرهای تصویری دوره قاجار [دوره 13، شماره 27، 1396، صفحه 75-100]
 • حسنی، محمدرضا نقش فرشته درکاشیکاری قاجاری صحن آزادی حرم مطهر امام رضا(ع) [دوره 13، شماره 28، 1396، صفحه 1-20]
 • حسین‌زاده قشلاقی، سارا عوامل فرهنگی مؤثر بر دگرگونی نقشمایه‏های انسانی در پارچه‏های دوره‌های صفوی و اول قاجار [دوره 13، شماره 28، 1396، صفحه 21-41]

خ

 • خواجه احمد عطاری، علیرضا تحلیل ساختاری نگاره‌های هفت‌اورنگ جامی در کارستان هنری سلطان ابراهیم میرزا [دوره 13، شماره 27، 1396، صفحه 1-28]

د

 • داداشی، ایرج افتراق معنای هنر در نگرش سنّتی و مدرن از دیدگاه کوماراسوامی [دوره 13، شماره 28، 1396، صفحه 42-54]

ز

 • زکریایی کرمانی، ایمان تحلیل مضامین و کارکردهای کتیبه‌های مدارس عصر صفویه اصفهان نمونه موردی: مسجد- مدرسه چهارباغ [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 166-191]

س

 • سراوانی، فهیمه بررسی ویژگیهای بصری نقوش حیوانی سفالینه های شهر سوخته [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 143-165]
 • سعدوندی، مهدی نگاهی به تحولات گفتمانی حوزه هنر اسلامی در سه مقطع زمانی [دوره 13، شماره 28، 1396، صفحه 55-75]
 • سعیدی، زبیر بررسی تطبیقی نقش شکارگاه در دو اثر فرش و نگارگری دورۀ صفوی(نمونه موردی: فرش شکارگاهی موزۀ وین با نگارۀ شکار بهرام گور در مقابل آزاده از کلیات امیرعلیشیرنوایی ) [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 51-74]
 • سهیلی، جمال الدین بررسی روند نمادگرایی عناصر معماری، در نگاره "خسرو درحال گوش کردن به موسیقی باربد" از منظر نشانه شناسی پیرس [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 1-24]
 • سهیلی، جمال الدّین نشانه شناسی نقوش کهن معماری گیلان در مطابقت با نقش مایه های برخی هنرهای دست بافت منطقه، با تأکید بر دیدگاه پیرس1 [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 75-104]

ص

 • صادقی، سحر مطالعه کاربرد و ویژگی‌های ترکیب «انسان-خط»‌نگاری در آثار فلزی دوره سلجوقیان [دوره 13، شماره 27، 1396، صفحه 101-117]

ط

 • طاهری، علیرضا مطالعه کاربرد و ویژگی‌های ترکیب «انسان-خط»‌نگاری در آثار فلزی دوره سلجوقیان [دوره 13، شماره 27، 1396، صفحه 101-117]

ظ

 • ظفرنوایی، خسرو بررسی مفهوم عرفانی « فضای تهی» در معماری اسلامی- ایرانی [دوره 13، شماره 27، 1396، صفحه 57-74]

ع

 • عظیمی نژاد، مریم تحلیل ساختاری نگاره‌های هفت‌اورنگ جامی در کارستان هنری سلطان ابراهیم میرزا [دوره 13، شماره 27، 1396، صفحه 1-28]
 • علی پور، رضا افتراق معنای هنر در نگرش سنّتی و مدرن از دیدگاه کوماراسوامی [دوره 13، شماره 28، 1396، صفحه 42-54]
 • علیزاده، ستاره نشانه شناسی نقوش کهن معماری گیلان در مطابقت با نقش مایه های برخی هنرهای دست بافت منطقه، با تأکید بر دیدگاه پیرس1 [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 75-104]

ف

 • فنایی، زهرا تحلیل کاربرد رنگ در نگاره های معراج نامه میرحیدر بر مبنای جایگاه رنگ در قرآن مجید و احادیث [دوره 13، شماره 28، 1396، صفحه 98-119]

ق

 • قشقایی فر، فتحعلی زیبایی‌شناسی و فن شناسی رنگ در دست بافته های قشقایی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 121-142]

ک

 • کشمیری، هادی سنجش مؤلفه های معمارانه بلندمرتبه سازی با تأکید بر هنر معماری ایران، نمونه موردی شهر شیراز [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 105-120]

م

 • مجتهدزاده، روح‌اله نگاهی به تحولات گفتمانی حوزه هنر اسلامی در سه مقطع زمانی [دوره 13، شماره 28، 1396، صفحه 55-75]
 • مونسی سرخه، مریم عوامل فرهنگی مؤثر بر دگرگونی نقشمایه‏های انسانی در پارچه‏های دوره‌های صفوی و اول قاجار [دوره 13، شماره 28، 1396، صفحه 21-41]

ن

 • نجار پور جباری، صمد تحلیل ساختاری نگاره‌های هفت‌اورنگ جامی در کارستان هنری سلطان ابراهیم میرزا [دوره 13، شماره 27، 1396، صفحه 1-28]
 • نوروزی، فائزه تحلیل شمایل‌شناسانه‌ الواح مصور افتتاحیه در نُسَخ شاهنامه 733 و 741 ه.ق آل‌اینجو [دوره 13، شماره 27، 1396، صفحه 32-56]
 • نوری، اکرم نقش فرشته درکاشیکاری قاجاری صحن آزادی حرم مطهر امام رضا(ع) [دوره 13، شماره 28، 1396، صفحه 1-20]

و

 • ولیعهدی، متینه السادات بررسی روند نمادگرایی عناصر معماری، در نگاره "خسرو درحال گوش کردن به موسیقی باربد" از منظر نشانه شناسی پیرس [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 1-24]

ی

 • یعقوب زاده، آزاده بررسی جلوه‌های بصری و محتوایی حکایت شیخ صنعان در هنرهای تصویری دوره قاجار [دوره 13، شماره 27، 1396، صفحه 75-100]