نمایه نویسندگان

ا

 • افروغ، محمد بررسی تطبیقی و گونه‌شناسی نقوش فرش‌های خشتی مناطق سامان و چالِشتُر (با تأکید بر خشت‌های درخت سرو، کاج و بید مجنون) [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 21-34]
 • ایمان طلب، حامد نسبت معنا و شکل تطابق اندیشۀ معماری مسجد و فرم‌شناسی نماز [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 77-88]

ب

 • بلخاری قهی، حسن مفهوم شناسی تطبیقی نمادها در نگارۀ خلقت انسان از مجموعه منتخبات مثنوی با داستان دیدار حضرت مریم(س) و روح القدس(ع) از دفتر سوم مثنوی معنوی [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 49-62]
 • بهرمان، علیرضا تزیینات طلاکاری حرم مطهر مولای متقیان امام علی(ع) در نجف اشرف [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 63-76]

ح

 • حجازی، معینه السادات بررسی نقش مایه های تزیینی در جوراب‌بافی منطقۀ آلاشت مازندران [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 35-48]

ر

 • رجبی، محمدعلی مفهوم شناسی تطبیقی نمادها در نگارۀ خلقت انسان از مجموعه منتخبات مثنوی با داستان دیدار حضرت مریم(س) و روح القدس(ع) از دفتر سوم مثنوی معنوی [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 49-62]

س

 • سلیمانی، پروین گونه شناسی تزیینات گنبد غفاریه مراغه براساس الگوی تطبیقی [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 89-100]

ش

 • شایسته فر، مهناز بررسی نقش مایه های تزیینی در جوراب‌بافی منطقۀ آلاشت مازندران [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 35-48]

ف

 • فرهمند بروجنی، حمید گونه شناسی تزیینات گنبد غفاریه مراغه براساس الگوی تطبیقی [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 89-100]

ق

 • قانی، افسانه بررسی تطبیقی و گونه‌شناسی نقوش فرش‌های خشتی مناطق سامان و چالِشتُر (با تأکید بر خشت‌های درخت سرو، کاج و بید مجنون) [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 21-34]

ک

 • کیانی، فاطمه مفهوم شناسی تطبیقی نمادها در نگارۀ خلقت انسان از مجموعه منتخبات مثنوی با داستان دیدار حضرت مریم(س) و روح القدس(ع) از دفتر سوم مثنوی معنوی [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 49-62]

گ

 • گرامی، سمیه نسبت معنا و شکل تطابق اندیشۀ معماری مسجد و فرم‌شناسی نماز [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 77-88]
 • گودرزی، مصطفی بررسی فضا در نگارگری ایرانی با تأکید بر منتخبی از آثار بهزاد [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 7-20]

م

 • مظفری خواه، زینب بررسی فضا در نگارگری ایرانی با تأکید بر منتخبی از آثار بهزاد [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 7-20]