نمایه نویسندگان

آ

 • آقا بیگی پور، پیمان بررسی نماد گاو یکتا آفریده و ماهیت سیاوش در شاهنامه و انعکاس آن در سنگ برجسته‌های تخت جمشید [دوره 16، شماره 37، 1399]

ا

 • اسدبیگی، اردشیر تأثیر خدمات فرهنگی-مذهبی زرتشتیان بر گسترش تحولات تمدن ایرانی-اسلامی [دوره 16، شماره 37، 1399]
 • اسلامی، شهلا مفهوم نیستی در حکمت دائو و تجلی آن در نقاشی منظره چینی با رویکرد آثار مایوآن [دوره 16، شماره 37، 1399]
 • اصلانیان، یاشار ساختارشناسی مفهوم رضایتمندی مسکن با رویکرد فلسفه پدیدارشناسی (نمونه موردی، خانه قاجاری شیخ‌الاسلام و چند مجتمع مسکونی در زنجان) [دوره 16، شماره 37، 1399]
 • اعتصام، ایرج سبک و تزیین معماری بناهای دوره تیموریان [دوره 16، شماره 37، 1399]

ب

 • بازایی، محمد خوانش تداوم و تغییر در پیکره‌بندی فضایی خانه‌های بومی شیراز (زندیه و قاجار) با استفاده از داده‌های کمی نرم‌افزار Ucl Depth Map [دوره 16، شماره 37، 1399]
 • باغستانی کوزه گری، محمد تصویرآرایی پیامبر (ص) و امامان شیعی (ع) در نسخه‌ی خطی حبیب‌السیر با محوریت بحارالانوار [دوره 16، شماره 37، 1399]
 • بحرانی پور، علی ساختار فرهنگی، هنری و اقتصادی خانقاه‌ها در فرآیند رشد مریدان صوفیه ایلخانان ایران [دوره 16، شماره 37، 1399]

ت

 • تقی پور، شهرام مفهوم نیستی در حکمت دائو و تجلی آن در نقاشی منظره چینی با رویکرد آثار مایوآن [دوره 16، شماره 37، 1399]

ح

 • حبیب، فرح ارزش‌ها و گرایش‌های فلسفه‌ی اسلامی بر معماری مسکونی صفوی (مطالعه موردی: خانه های جلفای نو صفوی) [دوره 16، شماره 37، 1399]
 • حیدری، علی جامعیتِ فرهنگی اثر ادبی حافظ در جوامع بشری و انعکاس آن در تصاویر نسخه‌ی مصور حافظ، محفوظ در موزه‌ی دهلی نو [دوره 16، شماره 37، 1399]

خ

 • خسروبیگی، هوشنگ ساختار فرهنگی، هنری و اقتصادی خانقاه‌ها در فرآیند رشد مریدان صوفیه ایلخانان ایران [دوره 16، شماره 37، 1399]

د

 • دلبری، شهربانو تصویرآرایی پیامبر (ص) و امامان شیعی (ع) در نسخه‌ی خطی حبیب‌السیر با محوریت بحارالانوار [دوره 16، شماره 37، 1399]
 • دلبری، شهربانو تأثیر خدمات فرهنگی-مذهبی زرتشتیان بر گسترش تحولات تمدن ایرانی-اسلامی [دوره 16، شماره 37، 1399]

ذ

 • ذبیحی، حسین ساختارشناسی مفهوم رضایتمندی مسکن با رویکرد فلسفه پدیدارشناسی (نمونه موردی، خانه قاجاری شیخ‌الاسلام و چند مجتمع مسکونی در زنجان) [دوره 16، شماره 37، 1399]

ر

 • رئیس السادات، سید حسین تأثیر خدمات فرهنگی-مذهبی زرتشتیان بر گسترش تحولات تمدن ایرانی-اسلامی [دوره 16، شماره 37، 1399]
 • رجبی، زهره سرمایه‌گذاری بخشِ خصوصی در توسعه‌ی اقتصادی-هنری (مطالعه‌ی موردی: شهر تبریز) [دوره 16، شماره 37، 1399]
 • رسولی، احسان سبک و تزیین معماری بناهای دوره تیموریان [دوره 16، شماره 37، 1399]
 • رضانژاد، محمدرضا کاربرد مفهومی رنگ در دو اثر منظوم «خسرو و شیرین» و «لیلی و مجنون» [دوره 16، شماره 37، 1399]
 • رهبری منش، کمال ساختارشناسی مفهوم رضایتمندی مسکن با رویکرد فلسفه پدیدارشناسی (نمونه موردی، خانه قاجاری شیخ‌الاسلام و چند مجتمع مسکونی در زنجان) [دوره 16، شماره 37، 1399]
 • روحانی، مسعود کاربرد مفهومی رنگ در دو اثر منظوم «خسرو و شیرین» و «لیلی و مجنون» [دوره 16، شماره 37، 1399]

س

 • سخا، جواد سیاست‌های مذهبی پادشاهان ساسانی و انعکاس آن در سنگ برجسته‌های تخت‌جمشید [دوره 16، شماره 37، 1399]

ش

 • شایگان، مریم بررسی نماد گاو یکتا آفریده و ماهیت سیاوش در شاهنامه و انعکاس آن در سنگ برجسته‌های تخت جمشید [دوره 16، شماره 37، 1399]
 • شجاعی، علیرضا خوانش تداوم و تغییر در پیکره‌بندی فضایی خانه‌های بومی شیراز (زندیه و قاجار) با استفاده از داده‌های کمی نرم‌افزار Ucl Depth Map [دوره 16، شماره 37، 1399]
 • شریف زاده، محمدرضا زیبایی‌شناسی و خلاقیت در مکتب پست مدرنیسم با تأکید بر الگوی مونتاژ در هنر معاصر ایران [دوره 16، شماره 37، 1399]
 • شعبانی، رضا سیاست‌های مذهبی پادشاهان ساسانی و انعکاس آن در سنگ برجسته‌های تخت‌جمشید [دوره 16، شماره 37، 1399]
 • شفقی، سیروس سرمایه‌گذاری بخشِ خصوصی در توسعه‌ی اقتصادی-هنری (مطالعه‌ی موردی: شهر تبریز) [دوره 16، شماره 37، 1399]

ص

 • صابری مقدم، منصور ارزش‌ها و گرایش‌های فلسفه‌ی اسلامی بر معماری مسکونی صفوی (مطالعه موردی: خانه های جلفای نو صفوی) [دوره 16، شماره 37، 1399]

ض

 • ضیائی، الهه تأثیر خدمات فرهنگی-مذهبی زرتشتیان بر گسترش تحولات تمدن ایرانی-اسلامی [دوره 16، شماره 37، 1399]
 • ضیافت، حسن تبیین نقش فضاهای شهری دانش بنیان در پرورش خلاقیت کودکان با تاکید بر پارک های علم و فناوری [دوره 16، شماره 37، 1399]

ط

 • طایفه خانی، محمد تبیین تکنیک‌های طنز در مصر معاصر با تأکید بر جداره‌های محیط شهری ( مطالعه موردی: آثار احمد شفیق بهجت) [دوره 16، شماره 37، 1399]
 • طبرسی، حمید جلوه‌های اجتماعی و فرهنگی جشن‌های «مهرگان» و «سده» در هنر و فرهنگ عامه‌ی کرمان [دوره 16، شماره 37، 1399]

ع

 • عابدی، سمیه تبیین نقش فضاهای شهری دانش بنیان در پرورش خلاقیت کودکان با تاکید بر پارک های علم و فناوری [دوره 16، شماره 37، 1399]
 • عباسی، بابک مفهوم نیستی در حکمت دائو و تجلی آن در نقاشی منظره چینی با رویکرد آثار مایوآن [دوره 16، شماره 37، 1399]
 • عباسی، زهرا تبیین نقش فضاهای شهری دانش بنیان در پرورش خلاقیت کودکان با تاکید بر پارک های علم و فناوری [دوره 16، شماره 37، 1399]
 • عشقی، سوده زیبایی‌شناسی و خلاقیت در مکتب پست مدرنیسم با تأکید بر الگوی مونتاژ در هنر معاصر ایران [دوره 16، شماره 37، 1399]

غ

 • غنی پور ملکشاه، احمد کاربرد مفهومی رنگ در دو اثر منظوم «خسرو و شیرین» و «لیلی و مجنون» [دوره 16، شماره 37، 1399]

ف

 • فروزش، سینا سیاست‌های مذهبی پادشاهان ساسانی و انعکاس آن در سنگ برجسته‌های تخت‌جمشید [دوره 16، شماره 37، 1399]

ق

 • قاسمی سیچانی، مریم خوانش تداوم و تغییر در پیکره‌بندی فضایی خانه‌های بومی شیراز (زندیه و قاجار) با استفاده از داده‌های کمی نرم‌افزار Ucl Depth Map [دوره 16، شماره 37، 1399]
 • قلی خانی، زهرا سیاست‌های مذهبی پادشاهان ساسانی و انعکاس آن در سنگ برجسته‌های تخت‌جمشید [دوره 16، شماره 37، 1399]
 • قیم، بهادر ساختار فرهنگی، هنری و اقتصادی خانقاه‌ها در فرآیند رشد مریدان صوفیه ایلخانان ایران [دوره 16، شماره 37، 1399]

ک

 • کاظمی، داریوش بررسی نماد گاو یکتا آفریده و ماهیت سیاوش در شاهنامه و انعکاس آن در سنگ برجسته‌های تخت جمشید [دوره 16، شماره 37، 1399]
 • کردآبادی، سندس تبیین تکنیک‌های طنز در مصر معاصر با تأکید بر جداره‌های محیط شهری ( مطالعه موردی: آثار احمد شفیق بهجت) [دوره 16، شماره 37، 1399]
 • کریمی، محمد صادق بازشناخت ابعاد عینی و ذهنی زیبایی‌شناسی معماری اسلامی در دوران معاصر [دوره 16، شماره 37، 1399]

م

 • متین، مهرداد سبک و تزیین معماری بناهای دوره تیموریان [دوره 16، شماره 37، 1399]
 • مثنوی پور، مجتبی جلوه‌های اجتماعی و فرهنگی جشن‌های «مهرگان» و «سده» در هنر و فرهنگ عامه‌ی کرمان [دوره 16، شماره 37، 1399]
 • مجیدی، مهسا ارزش‌ها و گرایش‌های فلسفه‌ی اسلامی بر معماری مسکونی صفوی (مطالعه موردی: خانه های جلفای نو صفوی) [دوره 16، شماره 37، 1399]
 • محسنی، مرتضی کاربرد مفهومی رنگ در دو اثر منظوم «خسرو و شیرین» و «لیلی و مجنون» [دوره 16، شماره 37، 1399]
 • محمودی، علیرضا سرمایه‌گذاری بخشِ خصوصی در توسعه‌ی اقتصادی-هنری (مطالعه‌ی موردی: شهر تبریز) [دوره 16، شماره 37، 1399]
 • مختاباد امرئی، سیدمصطفی زیبایی‌شناسی و خلاقیت در مکتب پست مدرنیسم با تأکید بر الگوی مونتاژ در هنر معاصر ایران [دوره 16، شماره 37، 1399]
 • مداحی، مهدی خوانش تداوم و تغییر در پیکره‌بندی فضایی خانه‌های بومی شیراز (زندیه و قاجار) با استفاده از داده‌های کمی نرم‌افزار Ucl Depth Map [دوره 16، شماره 37، 1399]
 • مرادی، ابراهیم بازشناخت ابعاد عینی و ذهنی زیبایی‌شناسی معماری اسلامی در دوران معاصر [دوره 16، شماره 37، 1399]

ن

 • نادری رمضان آباد، امین ساختار فرهنگی، هنری و اقتصادی خانقاه‌ها در فرآیند رشد مریدان صوفیه ایلخانان ایران [دوره 16، شماره 37، 1399]
 • نورانیان، رضا تصویرآرایی پیامبر (ص) و امامان شیعی (ع) در نسخه‌ی خطی حبیب‌السیر با محوریت بحارالانوار [دوره 16، شماره 37، 1399]