نمایه نویسندگان

آ

 • آشوری، هنگامه مولفه های زیبایی در اندیشه و اثار سیمین دانشور(با تاکید بر ارزشهای ملی و دینی) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 249-267]
 • آهویی، صادق بازشناسی هویت خانه‌های سنتی ایرانی با تکیه بر عناصر کالبدی، اجتماعی و فرهنگی هویت ساز [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 74-91]

ا

 • ابطحی، سید علیرضا مولفه های علوی در اندیشه های سیاسی سید قطب الدین نیریزی در تطبیق با مضامین مذهبی کتیبه های مقبره سید احمد نیریزی در نیریز [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 74-86]
 • ابوالاحرار، علیرضا بررسی محوطه تاریخی سرمشهد استان فارس در متون تاریخی و آثار جغرافی نویسان اسلامی با تاکید بر شواهد باستان شناسی و هنری [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 7-24]
 • ابویی مهریزی، محمدرضا تقابل شریعت و طریقت در دوران صفوی (با تکیه‌بر دیدگاه مقدس اردبیلی در کتاب حدیقه‌الشیعه) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 87-102]
 • احمدی، کیومرث تجلی بصری حوادث سیاسی و اجتماعی قرون دوم تا چهارم هجری بر بناهای تاریخی ( از نظرگاه سفرنامه های ابن فضلان و ابن بطوطه) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 7-25]
 • احمدی دیسفانی، یداله بازشناسی هویت خانه‌های سنتی ایرانی با تکیه بر عناصر کالبدی، اجتماعی و فرهنگی هویت ساز [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 74-91]
 • احمدی گندمانی، ایوب مستندات دینی اصول اقتصادی قانون اساسی با تاکید بر برنامه ریزی اقتصادی صنایع دستی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 7-21]
 • احمدی لیوانی، محمد موانع معرفتی و حکیمانه کمال در حدیقه الحقیقه سنایی و انعکاس آن در هنر وحیانی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 185-203]
 • احمری، حسین آرای فقهی و حقوقی امام خمینی (ره) درمورد تهاتر و تفاوت آن با تقاص و ضمان (با تاکید بر عرضه و فروش آثار هنری) [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 25-37]
 • اردلانی، حسین نیروی احساس در آثار هنری معلولین عکاس با تاکید بر فلسفه ی بدن بدون اندام ژیل دلوز (مطالعه ی موردی آثار پیت اکرت و احمد زولکارنیان) [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 204-222]
 • اردلانی، شمس الحاجیه تطبیق اوزان و بحور عروضی در قرآن کریم ( موسیقی و شعر) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 411-429]
 • اسد بیگی، اردشیر نقد و بررسی رخدادهای خارق العاده پس از رویداد عاشورا با تکیه بر کتاب روضه الشهدا ء ملاحسین کاشفی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 303-318]
 • اسدی، امید علی بررسی اثر فرهنگ و هنر اسلامی در همگرایی و واگرایی ایران و پاکستان [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 7-17]
 • اسدی، فهیمه زیبایی آفرینی در سبک های لایه ای و مضامین عاشقانه غزلیات مجد در مقایسه با زیبایی مضمونی و بصری شاهنامه بزرگ مغولی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 311-329]
 • اسلامی، اسماعیل تطبیق مضامین اخلاقی و تربیتی در قرآن و شعر در دوران حاکمیت آل بویه و مغولان (اشعار شریف المرتضی و اوحدی مراغه ای) [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 77-90]
 • اسلامی، سهراب صاحب منصبان شاخص دینی در نگارگری صفوی ( وظایف و عملکردها) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 268-287]
 • اسلامی، هما نقد صورتگرایانه شگردهای زبانی در اسرار التوحید و تاثیر آن در هنر و تمدن اسلامی قرون پنجم و ششم ایران [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 22-43]
 • اسماعیلی، علیرضا بررسی رابطه مولفه های جامعه شناختی و بی تفاوتی اجتماعی با تاکید بر نقش میانجی هنر و دینداری در سبک زندگی شهر گرگان [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 377-390]
 • اطهری، سید اسد الله تحلیل گفتمان ساختار سیاسی اجتماعی و فرهنگی قاجاری و انعکاس آن در نسخه های چاپ سنگی مذهبی [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 38-57]
 • افشار، مرتضی واکاوی نقوش سنتی در صورت بندی منبت معاصر تهران [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 38-54]
 • افضلیان، خسرو تبیین مولفه و شاخص های اثرگذار مدرنیسم در خانه های اعیانی مشهد در اواخر دوره قاجار [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 124-136]
 • افضلیان، خسرو تأثیر تحولات معماری اواخر دوره قاجار بر تزیینات خانه های مشهد [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 58-73]
 • اکبرزاده نیاکی، زهرا تجلی تمایلات سیاسی سلاطین مملوکی در نقوش پارچه [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 94-108]
 • اکبری نامدار، شبنم تبیین ادراک و مهارت آموزی طراحی معماری نابینایان: دانش آموزان نابینای موسسه فرهنگی هنری بصیر تبریز [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 373-398]
 • الهامی، علی نقش دبیران ایرانی در فرازمندی دیوانسالاری هنر و تمدن اسلامی عصر عباسی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 191-203]
 • الهامی، علی صاحب منصبان شاخص دینی در نگارگری صفوی ( وظایف و عملکردها) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 268-287]
 • امام قلی زاده، سعید شناسایی مولفه های توسعه فرهنگی یک مطالعه کیفی پیرامون مراکز فرهنگی با رویکرد تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 91-101]
 • امامی، مجتبی تحلیل تطبیقی عوامل فرهنگی اقوام کرمانج و ترکمن در شکل گیری معماری سکونت گاه های شهرستان بجنورد از استان خراسان شمالی [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 18-37]
 • امانی، رستم مفاهیم غنایی منظومه مجنون و لیلی امیر خسرو دهلوی با تاکید بر جلوه های مادی معشوق در تطبیق با لیلی و مجنون مصور خمسه نظامی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 430-446]
 • امرائی، مهدی واکاوی نقوش سنتی در صورت بندی منبت معاصر تهران [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 38-54]
 • امرایی، کورش عین القضات همدانی و پسا ساختارگرایی (با تاکید بر مفاهیم قرآنی و عرفانی در آثار هنری) [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 44-61]
 • امیراحمدی، رحمت الله بررسی رابطه مولفه های جامعه شناختی و بی تفاوتی اجتماعی با تاکید بر نقش میانجی هنر و دینداری در سبک زندگی شهر گرگان [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 377-390]
 • امیر زاده جیرکلی، منصور آموزه های فقهی، اخلاقی و سیاسی نهج البلاغه در بیان ابعاد امنیت (با تاکید بر ابنیه دارالمنفعه) [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 62-76]
 • امیری میجانی، آذر تطبیق مضامین اخلاقی و تربیتی در قرآن و شعر در دوران حاکمیت آل بویه و مغولان (اشعار شریف المرتضی و اوحدی مراغه ای) [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 77-90]
 • امیری یاسی کند، وحید نمودهای کسب حکمت و دانش در کلیله و دمنه مصور تیموری با تأکید بر سرمایه‌های فرهنگی تجسّم‌ یافته [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 55-73]
 • امین پور، احمد رهیافتی گونه شناسانه از تحلیل فضایی و کالبدی خانه های بومی اردبیل [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 60-73]
 • امینی، علی اکبر تحلیل گفتمان ساختار سیاسی اجتماعی و فرهنگی قاجاری و انعکاس آن در نسخه های چاپ سنگی مذهبی [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 38-57]
 • امینی، علی اکبر بررسی اثر فرهنگ و هنر اسلامی در همگرایی و واگرایی ایران و پاکستان [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 7-17]
 • امینی، علی اکبر بررسی جایگاه گفتمان چپ بر راهبرد سنتی در حوزه های هنری [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 92-102]

ب

 • باصری، بابک مستندات دینی اصول اقتصادی قانون اساسی با تاکید بر برنامه ریزی اقتصادی صنایع دستی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 7-21]
 • باقری گرمارودی، امیر تحلیل نماد پرنده در سکه های دوره ایلخانی از منظر گفتمان مذهب بر اساس الگوی اروین پانوفسکی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 43-59]
 • بایزیدی، قادر بررسی آموزش معماری در دانشگاه‌های ایران درراستای حل بحران هویت معماری معاصر ایران [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 175-187]
 • براهویی جهانشاهی، مریم آموزه های فقهی، اخلاقی و سیاسی نهج البلاغه در بیان ابعاد امنیت (با تاکید بر ابنیه دارالمنفعه) [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 62-76]
 • برنایی مجد، حمیرا بررسی جایگاه گفتمان چپ بر راهبرد سنتی در حوزه های هنری [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 92-102]
 • بزرگمهر، عباس تجلی تمایلات سیاسی سلاطین مملوکی در نقوش پارچه [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 94-108]
 • بزرگمهر، عباس تعلیق روایت در نگارگری و خوانش آن بر اساس تصویر بر پایه دیدگاه ایمدال (مطالعه موردی: کشتن اسفندیار ارجاسب را، یوسف و زلیخا، سماع دراویش) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 260-282]
 • بقایی، آژنگ بررسی تاثیر زیبایی شناسی هندسی بر رفتار خرید بازدیدکنندگان مجتمع های تجاری مبتنی بر بازشناسی نقش تیپ های شخصیتی(نمونه موردی: مجتمع های تجاری چابهار) [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 274-284]
 • بقایی، فرزاد مطالعه تطبیقی نقوش سفالینه های نیشابور و اندلس (اسپانیا) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 360-372]
 • بلیلان، لیدا تبیین ادراک و مهارت آموزی طراحی معماری نابینایان: دانش آموزان نابینای موسسه فرهنگی هنری بصیر تبریز [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 373-398]
 • بنی اردلان، اسماعیل تحلیل مقایسه‌ای پیکره‌ی مسجد شیخ لطف‌اللّه در اصفهان با مسجد سلطان احمد در استانبول (برمبنای رویکرد کالبد محور) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 155-168]
 • بنی اردلان، اسماعیل هنر و صناعت صفوی از منظر مشائیان (با تأکید بر نظریه میرفندرسکی در رساله صناعیه) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 188-200]
 • بهرام زاده، محمد شواهد باستان‌شناختی نفت و مشتقات نفت آن در ایران باستان(ایلام تا ساسانی) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 377-393]
 • بهروزه، شهره تاثیر عناصر زیبایی شناسی و تحولات تاریخی خوارزمشاهیان بر ابعاد ادبی نفثه المصدور زیدی نسوی و سفالینه های این دوره [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 26-42]
 • بهزادی، کامران شناسایی مولفه های توسعه فرهنگی یک مطالعه کیفی پیرامون مراکز فرهنگی با رویکرد تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 91-101]
 • بهمنی، کبری زیبایی آفرینی در سبک های لایه ای و مضامین عاشقانه غزلیات مجد در مقایسه با زیبایی مضمونی و بصری شاهنامه بزرگ مغولی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 311-329]
 • بیروتی، شهره تحلیل نماد پرنده در سکه های دوره ایلخانی از منظر گفتمان مذهب بر اساس الگوی اروین پانوفسکی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 43-59]
 • بیطرف، آزاده بازخوانی معیارهای سرزندگی در مکان‌های تاریخی با تاکید بر رهیافت گردشگری میراثی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 103-123]

پ

 • پارسائی، حسین واکاوی و برجسته سازی صفات و شخصیّت زن از نگاه فردوسی و انعکاس آن در شاهنامه بایسنقری (دو نگاره «زال و رودابه» و «دیدار اردشیر و گلنار») [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 235-259]
 • پارسائی، حسین بازتاب ابعاد سیاسی جامعه در داستان های تمثیلی مرزبان نامه، پنجاتترا و کلیله و دمنه مصور چاپ سنگی موزه ملک [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 546-564]
 • پاشایی فخری، کامران واکاوی مفهوم تعهد در نگاره های داستان هزار و یکشب [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 447-460]
 • پاشایی فخری، کامران استعاره مفهومی شادی در داستان های علی محمد افغانی و تطبیق آن در شادمانی نگارهای درباری مکتب تبریز [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 74-93]
 • پاکدل، مسعود فریب و رنگ برآمیزی از منظرهوّیّت پوشی و دگرچهری در شاهنامۀ فردوسی و ادیسۀ هومر( با تاکید بر شاهنامه محفوظ در بنیاد کورکیان نیویورک) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 617-639]
 • پاکدل فرد، محمدرضا چگونگی تأثیر پذیری تزیینات معماری اسلامی ایران از مفاهیم تشبیه و تنزیه در قرون سوم و چهارم [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 428-444]
 • پروین گنابادی، بهرام مولفه های زیبایی در اندیشه و اثار سیمین دانشور(با تاکید بر ارزشهای ملی و دینی) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 249-267]
 • پژوهش، پرنوش تاثیر عناصر زیبایی شناسی و تحولات تاریخی خوارزمشاهیان بر ابعاد ادبی نفثه المصدور زیدی نسوی و سفالینه های این دوره [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 26-42]
 • پژوهنده، سید جاسم تبیین زیبایی شناسی مقامات عرفانی از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی و انعکاس ان در ویژگی های بصری و مفهومی تصاویر پیامبر اکرم (ص) [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 323-341]
 • پهلوان، بابک رهیافتی گونه شناسانه از تحلیل فضایی و کالبدی خانه های بومی اردبیل [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 60-73]
 • پورمحمود، صدف تعامل معنا و نقوش تصویری (نمونه موردی تابلوی روز و شب موریس اشر) [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 102-117]
 • پورملایی، روح الله تحلیل گفتمان ساختار سیاسی اجتماعی و فرهنگی قاجاری و انعکاس آن در نسخه های چاپ سنگی مذهبی [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 38-57]
 • پیراوی‌ ونک، مرضیه روش ها و معیارهای ساختاری تاثیرگذار در آموزش معماری ایران [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 135-152]
 • پیمنتا دو واله، کلارا الگوی معماری اسلامی آینده با خوانش مبانی طراحی در مسکن بومی قاجار [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 327-342]

ت

 • تاجری، منصور بررسی اثر فرهنگ و هنر اسلامی در همگرایی و واگرایی ایران و پاکستان [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 7-17]
 • تدین، عباس ویژگی های محاکم قضایی در اجرای احکام کیفری در مقایسه با محکمه های قضایی نگارگری [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 253-273]
 • تدینی، منصوره فریب و رنگ برآمیزی از منظرهوّیّت پوشی و دگرچهری در شاهنامۀ فردوسی و ادیسۀ هومر( با تاکید بر شاهنامه محفوظ در بنیاد کورکیان نیویورک) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 617-639]
 • ترکاشون، بهاره تبیین مولفه و شاخص های اثرگذار مدرنیسم در خانه های اعیانی مشهد در اواخر دوره قاجار [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 124-136]
 • ترکاشون، بهاره تأثیر تحولات معماری اواخر دوره قاجار بر تزیینات خانه های مشهد [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 58-73]
 • تقی پوری حاجبی، ساناز استعاره مفهومی شادی در داستان های علی محمد افغانی و تطبیق آن در شادمانی نگارهای درباری مکتب تبریز [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 74-93]
 • تقی زاده بروجنی، ربابه تجلی تمایلات سیاسی سلاطین مملوکی در نقوش پارچه [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 94-108]
 • توحید فام، محمد مولفه های تاثیرگذار بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی با تاکید بر سیاست های متولیان فرهنگ و هنر جامعه کنونی ایران [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 220-233]
 • توکلی کافی آباد، عزیزالله نقد صورتگرایانه شگردهای زبانی در اسرار التوحید و تاثیر آن در هنر و تمدن اسلامی قرون پنجم و ششم ایران [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 22-43]

ث

 • ثبوتی، هومن تبیین جایگاه فضاهای میانی بر ارتقای میزان کارایی عملکردی مراکز تجاری شهر قزوین (مطالعه موردی مراکز تجاری البرز، آبادگران و مهستان در شهر قزوین) [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 357-375]
 • ثقفی، محمودرضا روش ها و معیارهای ساختاری تاثیرگذار در آموزش معماری ایران [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 135-152]
 • ثقه الاسلامی، عمید الاسلام تبیین مولفه و شاخص های اثرگذار مدرنیسم در خانه های اعیانی مشهد در اواخر دوره قاجار [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 124-136]
 • ثقه الاسلامی، عمید الاسلام تأثیر تحولات معماری اواخر دوره قاجار بر تزیینات خانه های مشهد [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 58-73]

ج

 • جدیدی، حمید رضا حضور امام رضا و گسترش تحولات تشیع در خراسان بزرگ و انعکاس آن در آثار تاریخی وقف شده آستان قدس رضوی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 109-124]
 • جدیدی، ناصر مولفه های علوی در اندیشه های سیاسی سید قطب الدین نیریزی در تطبیق با مضامین مذهبی کتیبه های مقبره سید احمد نیریزی در نیریز [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 74-86]
 • جعفری، محمد جواد حضور امام رضا و گسترش تحولات تشیع در خراسان بزرگ و انعکاس آن در آثار تاریخی وقف شده آستان قدس رضوی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 109-124]
 • جعفری سوته، مرضیه مروری بر سیستم های رتبه بندی ساختمان های سبز با رویکرد معماری پایدار [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 125-140]
 • جمالی، مریم واقعیت مجازی و جلوه‌های ویژه‌ در سینما با رویکرد ژان بودریار، در وضعیت حاد واقعیت [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 399-410]
 • جهانبخش، اسماعیل نظام نمادین یاوردهی در فرهنگ روستاهای استان گیلان با تاکید بر موزه میراث روستایی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 336-356]
 • جهرمی، علی بهادر نقش صلح در تثبیت و تقویت کرامت و هویت بشری و انعکاس آن در نقاشی های دوران انقلاب مشروطه [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 174-190]

چ

 • چاکری، آزاده تجلی مفهوم رمز در هنر اسلامی بر اساس تئوری نشانه‌شناسی فرهنگی امبرتو اکو (مطالعه موردی : طلسم های ایرانی- اسلامی) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 141-154]
 • چراغی، زینب انعکاس مفاهیم بی عدالتی و فلاکت جامعه روستایی در ادبیات نوین ترکیه و ایران ( با تاکید بر داستان های محمود دولت آبادی و اورهان کمال) [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 118-130]

ح

 • حاتم، غلامعلی تحلیل نماد پرنده در سکه های دوره ایلخانی از منظر گفتمان مذهب بر اساس الگوی اروین پانوفسکی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 43-59]
 • حاتم، غلامعلی سیاست های فرهنگی و حکومتی در تبیین ارزش های زیبایی شناختی هنر و ادبیات ایران پهلوی اول [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 288-310]
 • حاتمی، علی تطبیق اوج و حضیض انسان در قرآن و مثنوی و انعکاس آن در نگارگری صفوی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 137-159]
 • حاتمی، علی اشرف مولفه های علوی در اندیشه های سیاسی سید قطب الدین نیریزی در تطبیق با مضامین مذهبی کتیبه های مقبره سید احمد نیریزی در نیریز [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 74-86]
 • حاج وزیری، علیرضا تحلیل مقایسه‌ای پیکره‌ی مسجد شیخ لطف‌اللّه در اصفهان با مسجد سلطان احمد در استانبول (برمبنای رویکرد کالبد محور) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 155-168]
 • حاجیانی، فهیمه قالب های هنری دین در زیبایی شناسی هگل و دلالت‌ های تربیتی آن؛ انعکاس در هنر مجسمه سازی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 131-149]
 • حاجی صادقیان نجف‌آبادی، علیرضا تقابل شریعت و طریقت در دوران صفوی (با تکیه‌بر دیدگاه مقدس اردبیلی در کتاب حدیقه‌الشیعه) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 87-102]
 • حبیب، فرح ارتباط بصری و ساختاری معماری فضاهای آموزشی نوین و بازدهی تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 203-219]
 • حبیب اللهی، مهدی تحلیل و بررسی مقاله «قرآن و هنرهای اسلامی» اثر« ژان لویی میشون» از دیدگاه هرمنوتیک [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 310-322]
 • حبیبی، رقیه شخصیت زن در سبک فکری نظامی بر اساس دیدگاه سیمون دوبووار (مطالعه موردی: خمسه نظامی طهماسبی) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 169-187]
 • حسن پور، فرامرز تحلیل تطبیقی عوامل فرهنگی اقوام کرمانج و ترکمن در شکل گیری معماری سکونت گاه های شهرستان بجنورد از استان خراسان شمالی [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 18-37]
 • حسن پور، مرتضی تبیین نقش متقابل فرهنگ و هنر در معماری آیینی تکایای مازندران [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 160-184]
 • حسن زاده، سالار هنر و صناعت صفوی از منظر مشائیان (با تأکید بر نظریه میرفندرسکی در رساله صناعیه) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 188-200]
 • حسن زاده، عیسی بررسی رابطه مولفه های جامعه شناختی و بی تفاوتی اجتماعی با تاکید بر نقش میانجی هنر و دینداری در سبک زندگی شهر گرگان [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 377-390]
 • حسن نژاد، حبیب تاثیر پذیری اسطوره ها و کهن الگو ها در رمان های بلقیس سلیمانی از شاهنامه فردوسی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 201-219]
 • حسنی، محمدرضا تعلیق روایت در نگارگری و خوانش آن بر اساس تصویر بر پایه دیدگاه ایمدال (مطالعه موردی: کشتن اسفندیار ارجاسب را، یوسف و زلیخا، سماع دراویش) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 260-282]
 • حسنی فر، عبدالرسول بررسی جایگاه گفتمان چپ بر راهبرد سنتی در حوزه های هنری [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 92-102]
 • حسینی، سید بهشید اقتصاد و معماری: تاثیر اوضاع اقتصادی ایران دوره قاجار بر الگوهای معماری و شهرسازی [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 188-202]
 • حسینی، سید مجتبی تطبیق اوزان و بحور عروضی در قرآن کریم ( موسیقی و شعر) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 411-429]
 • حسینی، علیار تبیین زیبایی شناسی مقامات عرفانی از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی و انعکاس ان در ویژگی های بصری و مفهومی تصاویر پیامبر اکرم (ص) [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 323-341]
 • حق پناه، رضا آموزه های فقهی، اخلاقی و سیاسی نهج البلاغه در بیان ابعاد امنیت (با تاکید بر ابنیه دارالمنفعه) [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 62-76]
 • حیدری، سید عباس پژوهشی در بررسی مولفه های موثر بر فرصت های کارآفرینی از دیدگاه کار آفرینان برتر در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 150-173]

خ

 • خاتمی، سید مهدی شهر پیامبر، تاملی بر ساختار شهر در نخستین سال های پس از اسلام [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 297-312]
 • خالدیان، محمد علی موانع معرفتی و حکیمانه کمال در حدیقه الحقیقه سنایی و انعکاس آن در هنر وحیانی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 185-203]
 • خزایی، عرفان بررسی وجوه اشتراک و افتراق مضامین به کار رفته در نگارگری صفوی و عثمانی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 252-287]
 • خزایی، محمد واکاوی شاخصه های خوانش لوگو به مثابه ی پیرامتن در ادراک بصری خطوط هوایی ایران [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 361-376]
 • خسروی، حسین نقش دبیران ایرانی در فرازمندی دیوانسالاری هنر و تمدن اسلامی عصر عباسی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 191-203]
 • خسروی، حسین صاحب منصبان شاخص دینی در نگارگری صفوی ( وظایف و عملکردها) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 268-287]
 • خشایاری، پژمان پژوهشی در بررسی مولفه های موثر بر فرصت های کارآفرینی از دیدگاه کار آفرینان برتر در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 150-173]
 • خطیری، زینب جایگاه باستان گرایی و نمادهای اسطوره‌ای در برجسته سازی ( شعر و نگارگری) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 118-134]
 • خلیلی محله، منیره واکاوی آفرینش جهان و انسان از عناصر چهر گانه در اقوام سامی و هندوایرانی در آثار هنری [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 242-252]
 • خواجه‌ پور، هومن روش ها و معیارهای ساختاری تاثیرگذار در آموزش معماری ایران [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 135-152]
 • خوش چهره، مهری تبیین سیاست های مذهبی و هنری در جغرافیای متصرفات ایوبیان( 567-648ق/1172-1253م) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 103-117]

د

 • داداشی، ایرج هنر و صناعت صفوی از منظر مشائیان (با تأکید بر نظریه میرفندرسکی در رساله صناعیه) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 188-200]
 • دادفر، پدرام نیروی احساس در آثار هنری معلولین عکاس با تاکید بر فلسفه ی بدن بدون اندام ژیل دلوز (مطالعه ی موردی آثار پیت اکرت و احمد زولکارنیان) [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 204-222]
 • دانشجو، خسرو بازشناسی الگوی طراحی خانه های بومی در استان مازندران با رویکرد اقلیمی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 462-476]
 • داودی رکن آبادی، ابوالفضل تجلی مفهوم رمز در هنر اسلامی بر اساس تئوری نشانه‌شناسی فرهنگی امبرتو اکو (مطالعه موردی : طلسم های ایرانی- اسلامی) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 141-154]
 • داوود آبادی، دکتر محمدعلی تاثیر مضامین غزلیات حافظ بر استعاره های تصویری اشعار هوشنگ ابتهاج (با تاکید بر نسخه مصور حافظ مرکز بین المللی میکرو فیلم نور) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 409-426]
 • دباغ، امیرمسعود تاثیر خصوصیات فرهنگی بر چگونگی استقرار مطبخ در خانه های قاجاری خرم آباد و اردبیل [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 445-461]
 • دباغ، هژبر گونه‌شناسی کالبدی درب و پنجره‌های بناهای تاریخی بندر بوشهر و تزئینات به‌کاررفته در آن‌ها [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 153-174]
 • درویشی، محمدرسول مولفه های تاثیرگذار بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی با تاکید بر سیاست های متولیان فرهنگ و هنر جامعه کنونی ایران [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 220-233]
 • دستمردی، عبدالخالق مقایسه تطبیقی تزیینات معماری مسجد جامع کبود ایروان با مسجد جامع کبود تبریز به مثابه راهبرد فرهنگی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 204-221]
 • دلبری، شهربانو تبیین سیاست های مذهبی و هنری در جغرافیای متصرفات ایوبیان( 567-648ق/1172-1253م) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 103-117]
 • دلریش، بشری تبیین سیاست های مذهبی و هنری در جغرافیای متصرفات ایوبیان( 567-648ق/1172-1253م) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 103-117]
 • دهقان، علی نمودهای کسب حکمت و دانش در کلیله و دمنه مصور تیموری با تأکید بر سرمایه‌های فرهنگی تجسّم‌ یافته [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 55-73]
 • دهقان باغ بردانی، شهناز تبیین مبانی فلسفی و جذابیت های هنری فضاهای آموزشی تمام هوشمند در نظام تعلیم وتربیت [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 234-248]
 • دیزج چراغی، رقیه ارتباطات بصری خط نستعلیق در نسخه مثنوی خواجوی کرمانی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 565-579]

ذ

 • ذبیحی، حسین بازخوانی معیارهای سرزندگی در مکان‌های تاریخی با تاکید بر رهیافت گردشگری میراثی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 103-123]
 • ذبیحی، حسین اقتصاد و معماری: تاثیر اوضاع اقتصادی ایران دوره قاجار بر الگوهای معماری و شهرسازی [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 188-202]

ر

 • رادفر، ابوالقاسم زیبایی شناسی تصاویر طنز بیدل و کلیم و انعکاس آن در هنر عصر صفوی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 461-479]
 • رازقی، ثریا تلمیح در غزلیات شمس تبریزی در تطبیق با تشبیه در شمایل نگاری مذهبی قاجاری [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 477-496]
 • راودراد، اعظم تبیین نظام تولید منسوجات صفوی ( پیشه وران، صنعتگران، نهادهای تولید) [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 432-450]
 • رجائی پور، مصطفی آرای فقهی و حقوقی امام خمینی (ره) درمورد تهاتر و تفاوت آن با تقاص و ضمان (با تاکید بر عرضه و فروش آثار هنری) [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 25-37]
 • رجبی دوانی، محمدحسین نقد و بررسی رخدادهای خارق العاده پس از رویداد عاشورا با تکیه بر کتاب روضه الشهدا ء ملاحسین کاشفی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 303-318]
 • رحمانی، جهانبخش قالب های هنری دین در زیبایی شناسی هگل و دلالت‌ های تربیتی آن؛ انعکاس در هنر مجسمه سازی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 131-149]
 • رحمانیان، نوشین مولفه های زیبایی در اندیشه و اثار سیمین دانشور(با تاکید بر ارزشهای ملی و دینی) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 249-267]
 • رحمتی، انشالله جایگاه هنر و زیبایی شنایی در تفکرات ابن سینا و سهروردی با تاکید بر هنر صفوییه [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 283-296]
 • رحمتی، محسن نقش صلح در تثبیت و تقویت کرامت و هویت بشری و انعکاس آن در نقاشی های دوران انقلاب مشروطه [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 174-190]
 • رحیمی، آسیه تلمیح در غزلیات شمس تبریزی در تطبیق با تشبیه در شمایل نگاری مذهبی قاجاری [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 477-496]
 • رزاق پور، مرتضی تحلیل ساختاری و فکری داستان های دفاع مقدس با نگاهی بر آثار و رمان های حسن بنی عامری در تطبیق با تصاویر جهادی غزوات صدر اسلام [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 288-302]
 • رستمی، راحله مروری بر سیستم های رتبه بندی ساختمان های سبز با رویکرد معماری پایدار [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 125-140]
 • رستمی، سمیرا بررسی مؤلفه ها و عناصر رئالیسم جادویی در رساله قشیریه و ترتیب السلوک و انعکاس آن در فرهنگ و هنر ایران قرن پنجم [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 497-516]
 • رستمی، عبدالکریم نقش دبیران ایرانی در فرازمندی دیوانسالاری هنر و تمدن اسلامی عصر عباسی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 191-203]
 • رسولی، سیده عصمت ارائه مدل تاثیر زبان ایده ال و گفتمان های غالب بر بهبود تعاملات تیمی بزرگسالان استان تهران بزعم فلاسفه تحلیلی: برگرفته از آرامش و صلح صحنه های نگارگری. [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 285-309]
 • رسولی پور، سمیه مقایسه تطبیقی تزیینات معماری مسجد جامع کبود ایروان با مسجد جامع کبود تبریز به مثابه راهبرد فرهنگی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 204-221]
 • رضاپوریان، اصغر تطبیق محتوایی و بصری ساقی نامۀ باقر خرده با ساقی نامه ها و نگارگری صفوی. [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 376-393]
 • رضوی، حمیدرضا شناسایی مولفه های توسعه فرهنگی یک مطالعه کیفی پیرامون مراکز فرهنگی با رویکرد تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 91-101]
 • رضوی پور، سید فضل الله جایگاه باستان گرایی و نمادهای اسطوره‌ای در برجسته سازی ( شعر و نگارگری) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 118-134]
 • رفیعی، امیرتیمور نقش حضرت خدیجه (س) در تبیین انفاق در صدر اسلام و انعکاس آن در عملکرد بانوان ابنیه ساز صفوی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 234-251]
 • رفیعیان، مجتبی شهرسازی ایلخانی؛ "تجلی گاهِ" اولین فضاهای عمومی بزرگ مقیاس هندسی در شهرهای ایرانی- اسلامی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 319-335]
 • رنجبر، دکتر مختار تبیین مبانی فلسفی و جذابیت های هنری فضاهای آموزشی تمام هوشمند در نظام تعلیم وتربیت [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 234-248]

ز

 • زارع، غلامعلی موانع معرفتی و حکیمانه کمال در حدیقه الحقیقه سنایی و انعکاس آن در هنر وحیانی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 185-203]
 • زرافشانی، محمدعلی بررسی آموزش معماری در دانشگاه‌های ایران درراستای حل بحران هویت معماری معاصر ایران [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 175-187]
 • زرین، لیلا اصول تطبیقی معماری پایدار بناهای مسکونی بومی در اقلیم‌های خشک ایران [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 223-233]
 • زمانی، الهام اقتصاد و معماری: تاثیر اوضاع اقتصادی ایران دوره قاجار بر الگوهای معماری و شهرسازی [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 188-202]
 • زمانی اقایی، لیلا تبیین و ارزیابی چگونگی بازتاب شاخص‏ های هویت‏ بخش معماری تیموری در بناهای معاصر سه کشور شرق خراسان بزرگ، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 222-241]
 • زین العابدین زاده، سمانه تحلیل عملکرد مصرف انرژی مجتمع تجاری الماس شرق بر مبنای مناسب ترین نوع شیشه اتریوم و رنگ آبی لاجوردی با نماد معماری اسلامی‎ [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 442-457]
 • زینالی، محمدباقر صاحب منصبان شاخص دینی در نگارگری صفوی ( وظایف و عملکردها) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 268-287]

س

 • ساجدی راد، سید محسن بررسی مؤلفه ها و عناصر رئالیسم جادویی در رساله قشیریه و ترتیب السلوک و انعکاس آن در فرهنگ و هنر ایران قرن پنجم [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 497-516]
 • سخا، اسمعیل نقش حضرت خدیجه (س) در تبیین انفاق در صدر اسلام و انعکاس آن در عملکرد بانوان ابنیه ساز صفوی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 234-251]
 • سرمد، زهره واکاوی آفرینش جهان و انسان از عناصر چهر گانه در اقوام سامی و هندوایرانی در آثار هنری [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 242-252]
 • سرور یعقوبی، علی تاثیر مضامین غزلیات حافظ بر استعاره های تصویری اشعار هوشنگ ابتهاج (با تاکید بر نسخه مصور حافظ مرکز بین المللی میکرو فیلم نور) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 409-426]
 • سعیده زرآبادی، زهرا سادات بازخوانی معیارهای سرزندگی در مکان‌های تاریخی با تاکید بر رهیافت گردشگری میراثی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 103-123]
 • سعیدی، محمدرضا بررسی محوطه تاریخی سرمشهد استان فارس در متون تاریخی و آثار جغرافی نویسان اسلامی با تاکید بر شواهد باستان شناسی و هنری [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 7-24]
 • سکندری، علی جان آرای فقهی و حقوقی امام خمینی (ره) درمورد تهاتر و تفاوت آن با تقاص و ضمان (با تاکید بر عرضه و فروش آثار هنری) [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 25-37]
 • سلامات، شیدا ارتباط بصری و ساختاری معماری فضاهای آموزشی نوین و بازدهی تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 203-219]
 • سلطان زاده، حسین تبیین و ارزیابی چگونگی بازتاب شاخص‏ های هویت‏ بخش معماری تیموری در بناهای معاصر سه کشور شرق خراسان بزرگ، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 222-241]
 • سلطان زاده، حسین تبیین نقش متقابل فرهنگ و هنر در معماری آیینی تکایای مازندران [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 160-184]
 • سلطان زاده، حسین تاثیر خصوصیات فرهنگی بر چگونگی استقرار مطبخ در خانه های قاجاری خرم آباد و اردبیل [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 445-461]
 • سلطانیان، کیان ویژگی های محاکم قضایی در اجرای احکام کیفری در مقایسه با محکمه های قضایی نگارگری [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 253-273]
 • سلیمانی، علیرضا سیاست های فرهنگی و حکومتی در تبیین ارزش های زیبایی شناختی هنر و ادبیات ایران پهلوی اول [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 288-310]
 • سمیعی زفرقندی، مرتضی تاثیر نمایش بر پیشرفت تحصیلی و مهارت اجتماعی دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهر تهران [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 580-597]
 • سهراب زاده، ندا بررسی تاثیر زیبایی شناسی هندسی بر رفتار خرید بازدیدکنندگان مجتمع های تجاری مبتنی بر بازشناسی نقش تیپ های شخصیتی(نمونه موردی: مجتمع های تجاری چابهار) [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 274-284]
 • سهیلی، جمال الدین مضامین فرهنگی و اجتماعی کتیبه‌های مسجد مدرسه سردار قزوین [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 220-234]
 • سید احمدی زاویه، سید سعید سیاست های فرهنگی و حکومتی در تبیین ارزش های زیبایی شناختی هنر و ادبیات ایران پهلوی اول [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 288-310]

ش

 • شاپوری، سعید جایگاه هنر و زیبایی شنایی در تفکرات ابن سینا و سهروردی با تاکید بر هنر صفوییه [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 283-296]
 • شاهچراغی، آزاده " موقعیت زیبایی شناختی و اجتماعی فضاهای سینمایی بر اساس نظریات والتر بنیامین" [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 391-407]
 • شاهچراغی، آزاده ارتباط بصری و ساختاری معماری فضاهای آموزشی نوین و بازدهی تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 203-219]
 • شایسته فر، مهناز بررسی وجوه اشتراک و افتراق مضامین به کار رفته در نگارگری صفوی و عثمانی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 252-287]
 • شریف زاده، محمد رضا تجلی مفهوم رمز در هنر اسلامی بر اساس تئوری نشانه‌شناسی فرهنگی امبرتو اکو (مطالعه موردی : طلسم های ایرانی- اسلامی) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 141-154]
 • شریف زاده، محمدرضا نیروی احساس در آثار هنری معلولین عکاس با تاکید بر فلسفه ی بدن بدون اندام ژیل دلوز (مطالعه ی موردی آثار پیت اکرت و احمد زولکارنیان) [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 204-222]
 • شریف زاده، محمدرضا زیبایی در قالب معیارهای کمی در تابلوی شام آخر داوینچی با رویکرد نظریات اومبرتو اکو [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 313-326]
 • شعبانی صمغ آبادی، رضا بررسی محوطه تاریخی سرمشهد استان فارس در متون تاریخی و آثار جغرافی نویسان اسلامی با تاکید بر شواهد باستان شناسی و هنری [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 7-24]
 • شفیع زاده، اسدلله چگونگی تأثیر پذیری تزیینات معماری اسلامی ایران از مفاهیم تشبیه و تنزیه در قرون سوم و چهارم [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 428-444]
 • شمشیری، محمدرضا قالب های هنری دین در زیبایی شناسی هگل و دلالت‌ های تربیتی آن؛ انعکاس در هنر مجسمه سازی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 131-149]
 • شهبازی، مجید تبیین جایگاه فضاهای میانی بر ارتقای میزان کارایی عملکردی مراکز تجاری شهر قزوین (مطالعه موردی مراکز تجاری البرز، آبادگران و مهستان در شهر قزوین) [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 357-375]
 • شهدوست مقدم، پدرام ارائه مدل تاثیر زبان ایده ال و گفتمان های غالب بر بهبود تعاملات تیمی بزرگسالان استان تهران بزعم فلاسفه تحلیلی: برگرفته از آرامش و صلح صحنه های نگارگری. [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 285-309]
 • شیخی کن کت، امیدعلی زیبایی آفرینی در سبک های لایه ای و مضامین عاشقانه غزلیات مجد در مقایسه با زیبایی مضمونی و بصری شاهنامه بزرگ مغولی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 311-329]

ص

 • صادق زاده، محمود نقد صورتگرایانه شگردهای زبانی در اسرار التوحید و تاثیر آن در هنر و تمدن اسلامی قرون پنجم و ششم ایران [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 22-43]
 • صادقی، محمد مستندات دینی اصول اقتصادی قانون اساسی با تاکید بر برنامه ریزی اقتصادی صنایع دستی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 7-21]
 • صادقی دوست، فریبا تحلیل و بررسی مقاله «قرآن و هنرهای اسلامی» اثر« ژان لویی میشون» از دیدگاه هرمنوتیک [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 310-322]
 • صادقی شهپر، رضا عوامل ساده نویسی در متون مصور دوران قاجار با تاکید بر آثار طالبوف تبریزی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 342-360]
 • صالح زاده، جمال تبیین زیبایی شناسی مقامات عرفانی از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی و انعکاس ان در ویژگی های بصری و مفهومی تصاویر پیامبر اکرم (ص) [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 323-341]
 • صحاف، خسرو تبیین مولفه و شاخص های اثرگذار مدرنیسم در خانه های اعیانی مشهد در اواخر دوره قاجار [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 124-136]
 • صحاف، خسرو تأثیر تحولات معماری اواخر دوره قاجار بر تزیینات خانه های مشهد [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 58-73]
 • صحرایی، قاسم عین القضات همدانی و پسا ساختارگرایی (با تاکید بر مفاهیم قرآنی و عرفانی در آثار هنری) [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 44-61]
 • صدری، منیژه جایگاه هنر زنان درتاریخ نگاری محمدحسن خان اعتمادالسلطنه وانعکاس آن درنسخه مصور هزار ویک شب ناصری [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 330-359]
 • صفرنواده، مریم تاثیر نمایش بر پیشرفت تحصیلی و مهارت اجتماعی دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهر تهران [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 580-597]
 • صفی شلمزاری، سعید تحلیل ویژگی‌های بصری و معنایی هنر در دوره عباسیان (با تاکید بر هنرهای معماری، نقاشی و منسوجات) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 343-359]
 • صیدی، کیوان تحلیل ساختاری و فکری داستان های دفاع مقدس با نگاهی بر آثار و رمان های حسن بنی عامری در تطبیق با تصاویر جهادی غزوات صدر اسلام [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 288-302]

ض

 • ضیمران، محمد واقعیت مجازی و جلوه‌های ویژه‌ در سینما با رویکرد ژان بودریار، در وضعیت حاد واقعیت [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 399-410]

ط

 • طالب پور، فریده تبیین نظام تولید منسوجات صفوی ( پیشه وران، صنعتگران، نهادهای تولید) [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 432-450]
 • طالبیان، محمد حسن از آرامگاه تا تختگاه: مجموعه آرامگاهی نقش رستم و تخت جمشید در منظر پارسه [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 417-431]
 • طاهباز، منصوره اصول تطبیقی معماری پایدار بناهای مسکونی بومی در اقلیم‌های خشک ایران [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 223-233]
 • طبسی، حمید تطبیق مضامین اخلاقی و تربیتی در قرآن و شعر در دوران حاکمیت آل بویه و مغولان (اشعار شریف المرتضی و اوحدی مراغه ای) [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 77-90]
 • طبسی، حمید زیبایی شناسی تصاویر طنز بیدل و کلیم و انعکاس آن در هنر عصر صفوی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 461-479]
 • طرزمنی، مسعود جایگاه هنر زنان درتاریخ نگاری محمدحسن خان اعتمادالسلطنه وانعکاس آن درنسخه مصور هزار ویک شب ناصری [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 330-359]
 • طهماسبی، ارسلان بررسی آموزش معماری در دانشگاه‌های ایران درراستای حل بحران هویت معماری معاصر ایران [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 175-187]

ع

 • عابددوست، حسین مطالعه تطبیقی نقوش سفالینه های نیشابور و اندلس (اسپانیا) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 360-372]
 • عادل زاده، پروانه واکاوی مفهوم تعهد در نگاره های داستان هزار و یکشب [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 447-460]
 • عادلزاده، پروانه استعاره مفهومی شادی در داستان های علی محمد افغانی و تطبیق آن در شادمانی نگارهای درباری مکتب تبریز [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 74-93]
 • عباد عسگری، حجت نقد و بررسی رخدادهای خارق العاده پس از رویداد عاشورا با تکیه بر کتاب روضه الشهدا ء ملاحسین کاشفی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 303-318]
 • عباس پور اسفدن، حسنعلی موانع معرفتی و حکیمانه کمال در حدیقه الحقیقه سنایی و انعکاس آن در هنر وحیانی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 185-203]
 • عباس نژاد خراسانی، هادی واکاوی و برجسته سازی صفات و شخصیّت زن از نگاه فردوسی و انعکاس آن در شاهنامه بایسنقری (دو نگاره «زال و رودابه» و «دیدار اردشیر و گلنار») [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 235-259]
 • عبدالصمدی، محمدعلی تبیین ادراک و مهارت آموزی طراحی معماری نابینایان: دانش آموزان نابینای موسسه فرهنگی هنری بصیر تبریز [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 373-398]
 • عسکری چاوردی، علیرضا از آرامگاه تا تختگاه: مجموعه آرامگاهی نقش رستم و تخت جمشید در منظر پارسه [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 417-431]
 • عطارزاده، مهدی واقعیت مجازی و جلوه‌های ویژه‌ در سینما با رویکرد ژان بودریار، در وضعیت حاد واقعیت [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 399-410]
 • علیپور، شهره تعلیق روایت در نگارگری و خوانش آن بر اساس تصویر بر پایه دیدگاه ایمدال (مطالعه موردی: کشتن اسفندیار ارجاسب را، یوسف و زلیخا، سماع دراویش) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 260-282]
 • علیپور مقدم، سیما جایگاه هنر و زیبایی شنایی در تفکرات ابن سینا و سهروردی با تاکید بر هنر صفوییه [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 283-296]
 • علیخانی، ارزو شهر پیامبر، تاملی بر ساختار شهر در نخستین سال های پس از اسلام [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 297-312]
 • علیزاده، علی تطبیق اوزان و بحور عروضی در قرآن کریم ( موسیقی و شعر) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 411-429]
 • علیزاده خیاط، ناصر تاثیر پذیری اسطوره ها و کهن الگو ها در رمان های بلقیس سلیمانی از شاهنامه فردوسی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 201-219]

غ

 • غلام زاده نیکجو، پریسا مفاهیم غنایی منظومه مجنون و لیلی امیر خسرو دهلوی با تاکید بر جلوه های مادی معشوق در تطبیق با لیلی و مجنون مصور خمسه نظامی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 430-446]
 • غیائی، محمد مهدی تبیین نشانه شناسی و راهکارهای نظریه معناشناسی فردینان دوسوسور در خانه های تاریخی دوره قاجار در شهرهای اردبیل ، تبریز و ارومیه [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 406-416]
 • غیائی، محمد مهدی سیر تاثیر گذاری نمادها، نشانه ها در تبیین معنای معماری در خانه های تاریخی دوره قاجارنمونه موردی شهرهای اردبیل ، تبریز ، ارومیه [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 517-529]
 • غیایی، محمدمهدی کاهش مصرف انرژی از طریق بازشوهای بهینه در ساختمان های بلندمرتبه مسکونی در تطبیق با نورگیر های بناهای سنتی شهر شیراز [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 394-408]

ف

 • فاضلی، سید حسن عوامل ساده نویسی در متون مصور دوران قاجار با تاکید بر آثار طالبوف تبریزی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 342-360]
 • فاطمی، علیرضا زیبایی آفرینی در سبک های لایه ای و مضامین عاشقانه غزلیات مجد در مقایسه با زیبایی مضمونی و بصری شاهنامه بزرگ مغولی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 311-329]
 • فتح اللهی، علی تقابل شریعت و طریقت در دوران صفوی (با تکیه‌بر دیدگاه مقدس اردبیلی در کتاب حدیقه‌الشیعه) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 87-102]
 • فتح الهی، علی عین القضات همدانی و پسا ساختارگرایی (با تاکید بر مفاهیم قرآنی و عرفانی در آثار هنری) [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 44-61]
 • فرازمند، فرناز زیبایی در قالب معیارهای کمی در تابلوی شام آخر داوینچی با رویکرد نظریات اومبرتو اکو [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 313-326]
 • فراهانی، مریم شهرسازی ایلخانی؛ "تجلی گاهِ" اولین فضاهای عمومی بزرگ مقیاس هندسی در شهرهای ایرانی- اسلامی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 319-335]
 • فرخزاد، ملک محمد تطبیق اوج و حضیض انسان در قرآن و مثنوی و انعکاس آن در نگارگری صفوی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 137-159]
 • فرخی راد، زهرا واکاوی شاخصه های خوانش لوگو به مثابه ی پیرامتن در ادراک بصری خطوط هوایی ایران [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 361-376]
 • فرصتی جویباری، رضا واکاوی و برجسته سازی صفات و شخصیّت زن از نگاه فردوسی و انعکاس آن در شاهنامه بایسنقری (دو نگاره «زال و رودابه» و «دیدار اردشیر و گلنار») [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 235-259]
 • فرصتی جویباری، رضا شخصیت زن در سبک فکری نظامی بر اساس دیدگاه سیمون دوبووار (مطالعه موردی: خمسه نظامی طهماسبی) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 169-187]
 • فرضی، حمیدرضا نمودهای کسب حکمت و دانش در کلیله و دمنه مصور تیموری با تأکید بر سرمایه‌های فرهنگی تجسّم‌ یافته [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 55-73]
 • فرقان، عبدالرضا نظام نمادین یاوردهی در فرهنگ روستاهای استان گیلان با تاکید بر موزه میراث روستایی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 336-356]
 • فرمهینی فراهانی، رضا تبیین نشانه شناسی و راهکارهای نظریه معناشناسی فردینان دوسوسور در خانه های تاریخی دوره قاجار در شهرهای اردبیل ، تبریز و ارومیه [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 406-416]
 • فرمهینی فراهانی، رضا سیر تاثیر گذاری نمادها، نشانه ها در تبیین معنای معماری در خانه های تاریخی دوره قاجارنمونه موردی شهرهای اردبیل ، تبریز ، ارومیه [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 517-529]
 • فلاح، وحید ارائه مدل تاثیر زبان ایده ال و گفتمان های غالب بر بهبود تعاملات تیمی بزرگسالان استان تهران بزعم فلاسفه تحلیلی: برگرفته از آرامش و صلح صحنه های نگارگری. [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 285-309]
 • فنا فی الهی، نسرین واکاوی مفهوم تعهد در نگاره های داستان هزار و یکشب [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 447-460]

ق

 • قائدعلی، صدرا زیبایی شناسی تصاویر طنز بیدل و کلیم و انعکاس آن در هنر عصر صفوی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 461-479]
 • قائدی، محمدرضا مولفه های تاثیرگذار بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی با تاکید بر سیاست های متولیان فرهنگ و هنر جامعه کنونی ایران [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 220-233]
 • قاسمی، ناصر ویژگی های محاکم قضایی در اجرای احکام کیفری در مقایسه با محکمه های قضایی نگارگری [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 253-273]
 • قاضی زاده، خشایار واکاوی نقوش سنتی در صورت بندی منبت معاصر تهران [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 38-54]
 • قدیمی قیداری، عباس جایگاه هنر زنان درتاریخ نگاری محمدحسن خان اعتمادالسلطنه وانعکاس آن درنسخه مصور هزار ویک شب ناصری [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 330-359]
 • قربانی، داود رابطه مذهب و زیبایی شناسی از دیدگاه توماس اکویناس در قرون وسطی اروپا و انعکاس ان در اثار معماری ایتالیایی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 480-496]
 • قربانی کشکولی، سیما تبیین جایگاه فضاهای میانی بر ارتقای میزان کارایی عملکردی مراکز تجاری شهر قزوین (مطالعه موردی مراکز تجاری البرز، آبادگران و مهستان در شهر قزوین) [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 357-375]
 • قرقی، زهرا تلمیح در غزلیات شمس تبریزی در تطبیق با تشبیه در شمایل نگاری مذهبی قاجاری [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 477-496]
 • قره داغی، معصومه جایگاه هنر زنان درتاریخ نگاری محمدحسن خان اعتمادالسلطنه وانعکاس آن درنسخه مصور هزار ویک شب ناصری [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 330-359]
 • قریشی کرین، سید حسن نقش حضرت خدیجه (س) در تبیین انفاق در صدر اسلام و انعکاس آن در عملکرد بانوان ابنیه ساز صفوی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 234-251]
 • قلیچی، سودابه بررسی رابطه مولفه های جامعه شناختی و بی تفاوتی اجتماعی با تاکید بر نقش میانجی هنر و دینداری در سبک زندگی شهر گرگان [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 377-390]

ک

 • کاتب، فاطمه خوانش شخصیت زنان در شاهنامه عامیانه 948ه.ق/1540م مکتب تبریز 2 با روش پانفسکی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 408-427]
 • کاکی‌زاده، محمدامیر گونه‌شناسی کالبدی درب و پنجره‌های بناهای تاریخی بندر بوشهر و تزئینات به‌کاررفته در آن‌ها [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 153-174]
 • کریمی، پریا " موقعیت زیبایی شناختی و اجتماعی فضاهای سینمایی بر اساس نظریات والتر بنیامین" [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 391-407]
 • کریمی، عابد تطبیق محتوایی و بصری ساقی نامۀ باقر خرده با ساقی نامه ها و نگارگری صفوی. [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 376-393]
 • کریمی نیا، شهاب روش ها و معیارهای ساختاری تاثیرگذار در آموزش معماری ایران [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 135-152]
 • کشتگر قاسمی، ریحانه مقایسه تطبیقی تزیینات معماری مسجد جامع کبود ایروان با مسجد جامع کبود تبریز به مثابه راهبرد فرهنگی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 204-221]
 • کشیشیان سیرکی، گارینه مولفه های تاثیرگذار بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی با تاکید بر سیاست های متولیان فرهنگ و هنر جامعه کنونی ایران [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 220-233]
 • کلانتری خلیل آباد، حسین بازشناسی هویت خانه‌های سنتی ایرانی با تکیه بر عناصر کالبدی، اجتماعی و فرهنگی هویت ساز [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 74-91]
 • کهندل، کیهان بررسی مؤلفه ها و عناصر رئالیسم جادویی در رساله قشیریه و ترتیب السلوک و انعکاس آن در فرهنگ و هنر ایران قرن پنجم [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 497-516]
 • کوشان، ایوب مفاهیم غنایی منظومه مجنون و لیلی امیر خسرو دهلوی با تاکید بر جلوه های مادی معشوق در تطبیق با لیلی و مجنون مصور خمسه نظامی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 430-446]
 • کیانی، مژده پایگاه اقتصادی - اجتماعی و احساس هویت محله در شهرهای جدید (مورد مطالعه شهر جدید بهارستان) [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 394-405]

گ

 • گرجی اذندریانی، علی اکبر نقش صلح در تثبیت و تقویت کرامت و هویت بشری و انعکاس آن در نقاشی های دوران انقلاب مشروطه [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 174-190]
 • گلجان، مهدی تجلی بصری حوادث سیاسی و اجتماعی قرون دوم تا چهارم هجری بر بناهای تاریخی ( از نظرگاه سفرنامه های ابن فضلان و ابن بطوطه) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 7-25]
 • گودرزپروری، پرناز تحلیل نماد پرنده در سکه های دوره ایلخانی از منظر گفتمان مذهب بر اساس الگوی اروین پانوفسکی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 43-59]
 • گودرزپروری، پرناز تحلیل مقایسه‌ای پیکره‌ی مسجد شیخ لطف‌اللّه در اصفهان با مسجد سلطان احمد در استانبول (برمبنای رویکرد کالبد محور) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 155-168]
 • گودرزی، مصطفی تحلیل علل شکل گیری ضدتبلیغ در رسانه های دیداری (مطالعه موردی: تبلیغات فرهنگی) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 427-441]
 • گودرزی، مصطفی نقد تکوینی پردۀ نقاشی «هجران شمارۀ یک» اثری از حبیب الله صادقی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 530-545]

ل

 • لطیفی، محمد الگوی معماری اسلامی آینده با خوانش مبانی طراحی در مسکن بومی قاجار [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 327-342]
 • لولوئی، کیوان نقش حضرت خدیجه (س) در تبیین انفاق در صدر اسلام و انعکاس آن در عملکرد بانوان ابنیه ساز صفوی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 234-251]
 • لولوئی، کیوان حضور امام رضا و گسترش تحولات تشیع در خراسان بزرگ و انعکاس آن در آثار تاریخی وقف شده آستان قدس رضوی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 109-124]

م

 • ماشینچی، علی اصغر تبیین مبانی فلسفی و جذابیت های هنری فضاهای آموزشی تمام هوشمند در نظام تعلیم وتربیت [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 234-248]
 • مافی، مصطفی تحلیل عملکرد مصرف انرژی مجتمع تجاری الماس شرق بر مبنای مناسب ترین نوع شیشه اتریوم و رنگ آبی لاجوردی با نماد معماری اسلامی‎ [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 442-457]
 • مافی، مصطفی کاهش مصرف انرژی از طریق بازشوهای بهینه در ساختمان های بلندمرتبه مسکونی در تطبیق با نورگیر های بناهای سنتی شهر شیراز [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 394-408]
 • مجتهدی، هاشم تحلیل ویژگی‌های بصری و معنایی هنر در دوره عباسیان (با تاکید بر هنرهای معماری، نقاشی و منسوجات) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 343-359]
 • محبی گرمی، هومن تبیین نشانه شناسی و راهکارهای نظریه معناشناسی فردینان دوسوسور در خانه های تاریخی دوره قاجار در شهرهای اردبیل ، تبریز و ارومیه [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 406-416]
 • محبی گرمی، هومن سیر تاثیر گذاری نمادها، نشانه ها در تبیین معنای معماری در خانه های تاریخی دوره قاجارنمونه موردی شهرهای اردبیل ، تبریز ، ارومیه [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 517-529]
 • محسنی، علی رابطه مذهب و زیبایی شناسی از دیدگاه توماس اکویناس در قرون وسطی اروپا و انعکاس ان در اثار معماری ایتالیایی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 480-496]
 • محمدزاده، سودابه تاثیر خصوصیات فرهنگی بر چگونگی استقرار مطبخ در خانه های قاجاری خرم آباد و اردبیل [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 445-461]
 • محمدی، اصغر نظام نمادین یاوردهی در فرهنگ روستاهای استان گیلان با تاکید بر موزه میراث روستایی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 336-356]
 • محمود آبادی، سید اصغر حضور امام رضا و گسترش تحولات تشیع در خراسان بزرگ و انعکاس آن در آثار تاریخی وقف شده آستان قدس رضوی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 109-124]
 • محمودزاده، حمیده نقد تکوینی پردۀ نقاشی «هجران شمارۀ یک» اثری از حبیب الله صادقی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 530-545]
 • محمودی، خدیجه بازتاب ابعاد سیاسی جامعه در داستان های تمثیلی مرزبان نامه، پنجاتترا و کلیله و دمنه مصور چاپ سنگی موزه ملک [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 546-564]
 • محمودی، لیلا شخصیت شناسى برمبنای واکنش درمقابل عوامل استرس‌زا در شش داستان مجید قیصری (بر اساس تحلیل نمادهای فرهنگی، هنری) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 360-376]
 • محمودی کهنه رودپشت، آزاده بازشناسی الگوی طراحی خانه های بومی در استان مازندران با رویکرد اقلیمی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 462-476]
 • مختاباد امرئی، سیدمصطفی " موقعیت زیبایی شناختی و اجتماعی فضاهای سینمایی بر اساس نظریات والتر بنیامین" [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 391-407]
 • مدی، حسین تحلیل عملکرد مصرف انرژی مجتمع تجاری الماس شرق بر مبنای مناسب ترین نوع شیشه اتریوم و رنگ آبی لاجوردی با نماد معماری اسلامی‎ [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 442-457]
 • مروج، الهه خوانش شخصیت زنان در شاهنامه عامیانه 948ه.ق/1540م مکتب تبریز 2 با روش پانفسکی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 408-427]
 • مشفقی، آرش تاثیر پذیری اسطوره ها و کهن الگو ها در رمان های بلقیس سلیمانی از شاهنامه فردوسی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 201-219]
 • مشفقی، آرش جایگاه باستان گرایی و نمادهای اسطوره‌ای در برجسته سازی ( شعر و نگارگری) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 118-134]
 • مطهرنیا، مهدی رابطه مذهب و زیبایی شناسی از دیدگاه توماس اکویناس در قرون وسطی اروپا و انعکاس ان در اثار معماری ایتالیایی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 480-496]
 • مطیع، مهدی تحلیل و بررسی مقاله «قرآن و هنرهای اسلامی» اثر« ژان لویی میشون» از دیدگاه هرمنوتیک [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 310-322]
 • مظفری قادیکلایی، فاطمه مروری بر سیستم های رتبه بندی ساختمان های سبز با رویکرد معماری پایدار [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 125-140]
 • معماریان، غلامحسین رهیافتی گونه شناسانه از تحلیل فضایی و کالبدی خانه های بومی اردبیل [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 60-73]
 • معنوی راد، میترا ارتباطات بصری خط نستعلیق در نسخه مثنوی خواجوی کرمانی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 565-579]
 • معینی، مهدیه بررسی تاثیر زیبایی شناسی هندسی بر رفتار خرید بازدیدکنندگان مجتمع های تجاری مبتنی بر بازشناسی نقش تیپ های شخصیتی(نمونه موردی: مجتمع های تجاری چابهار) [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 274-284]
 • مفیدی شمیرانی، سید مجید اصول تطبیقی معماری پایدار بناهای مسکونی بومی در اقلیم‌های خشک ایران [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 223-233]
 • مفیدی شمیرانی، سید مجید بازشناسی الگوی طراحی خانه های بومی در استان مازندران با رویکرد اقلیمی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 462-476]
 • منصوری، سیما فریب و رنگ برآمیزی از منظرهوّیّت پوشی و دگرچهری در شاهنامۀ فردوسی و ادیسۀ هومر( با تاکید بر شاهنامه محفوظ در بنیاد کورکیان نیویورک) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 617-639]
 • منصوریان، حسین بازتاب ابعاد سیاسی جامعه در داستان های تمثیلی مرزبان نامه، پنجاتترا و کلیله و دمنه مصور چاپ سنگی موزه ملک [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 546-564]
 • منصوریان، حسین شخصیت زن در سبک فکری نظامی بر اساس دیدگاه سیمون دوبووار (مطالعه موردی: خمسه نظامی طهماسبی) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 169-187]
 • منطقی فسایی، زهرا گلناز نیروی احساس در آثار هنری معلولین عکاس با تاکید بر فلسفه ی بدن بدون اندام ژیل دلوز (مطالعه ی موردی آثار پیت اکرت و احمد زولکارنیان) [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 204-222]
 • مهدوی‌نژاد، محمدجواد الگوی معماری اسلامی آینده با خوانش مبانی طراحی در مسکن بومی قاجار [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 327-342]
 • مهر آفرین، رضا شواهد باستان‌شناختی نفت و مشتقات نفت آن در ایران باستان(ایلام تا ساسانی) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 377-393]
 • مهرپویا، حسین تحلیل تطبیقی عوامل فرهنگی اقوام کرمانج و ترکمن در شکل گیری معماری سکونت گاه های شهرستان بجنورد از استان خراسان شمالی [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 18-37]
 • مهری نژاد خطبه سرا، فرخ شواهد باستان‌شناختی نفت و مشتقات نفت آن در ایران باستان(ایلام تا ساسانی) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 377-393]
 • موسوی حاجی، سید رسول شواهد باستان‌شناختی نفت و مشتقات نفت آن در ایران باستان(ایلام تا ساسانی) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 377-393]
 • موسوی لر، اشرف السادات تعامل معنا و نقوش تصویری (نمونه موردی تابلوی روز و شب موریس اشر) [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 102-117]
 • موسوی لر، اشرف السادات خوانش شخصیت زنان در شاهنامه عامیانه 948ه.ق/1540م مکتب تبریز 2 با روش پانفسکی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 408-427]
 • میرشاهزاده، شروین تبیین و ارزیابی چگونگی بازتاب شاخص‏ های هویت‏ بخش معماری تیموری در بناهای معاصر سه کشور شرق خراسان بزرگ، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 222-241]
 • میرکمالی، الهام تحلیل علل شکل گیری ضدتبلیغ در رسانه های دیداری (مطالعه موردی: تبلیغات فرهنگی) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 427-441]

ن

 • ناصری، فاطمه تاثیر نمایش بر پیشرفت تحصیلی و مهارت اجتماعی دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهر تهران [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 580-597]
 • ناصری، ندا گونه‌شناسی کالبدی درب و پنجره‌های بناهای تاریخی بندر بوشهر و تزئینات به‌کاررفته در آن‌ها [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 153-174]
 • نامور مطلق، بهمن نقد تکوینی پردۀ نقاشی «هجران شمارۀ یک» اثری از حبیب الله صادقی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 530-545]
 • نامور مطلق، بهمن واکاوی شاخصه های خوانش لوگو به مثابه ی پیرامتن در ادراک بصری خطوط هوایی ایران [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 361-376]
 • نزهت، بهمن انعکاس مفاهیم بی عدالتی و فلاکت جامعه روستایی در ادبیات نوین ترکیه و ایران ( با تاکید بر داستان های محمود دولت آبادی و اورهان کمال) [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 118-130]
 • نصری، امیر زیبایی در قالب معیارهای کمی در تابلوی شام آخر داوینچی با رویکرد نظریات اومبرتو اکو [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 313-326]
 • نصیرزاده، کیمیا از آرامگاه تا تختگاه: مجموعه آرامگاهی نقش رستم و تخت جمشید در منظر پارسه [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 417-431]
 • نظربلند، نازیلا کاهش مصرف انرژی از طریق بازشوهای بهینه در ساختمان های بلندمرتبه مسکونی در تطبیق با نورگیر های بناهای سنتی شهر شیراز [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 394-408]
 • نظریانی، عبدالناصر انعکاس مفاهیم بی عدالتی و فلاکت جامعه روستایی در ادبیات نوین ترکیه و ایران ( با تاکید بر داستان های محمود دولت آبادی و اورهان کمال) [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 118-130]
 • نعمانی، ضیاءالدین چگونگی تأثیر پذیری تزیینات معماری اسلامی ایران از مفاهیم تشبیه و تنزیه در قرون سوم و چهارم [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 428-444]
 • نعمتی زاده، سینا پژوهشی در بررسی مولفه های موثر بر فرصت های کارآفرینی از دیدگاه کار آفرینان برتر در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 150-173]
 • نفیسی، غلام عباس تاثیر مضامین غزلیات حافظ بر استعاره های تصویری اشعار هوشنگ ابتهاج (با تاکید بر نسخه مصور حافظ مرکز بین المللی میکرو فیلم نور) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 409-426]
 • نوری نژاد، سمیه تبیین نظام تولید منسوجات صفوی ( پیشه وران، صنعتگران، نهادهای تولید) [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 432-450]

و

 • وزیری، شهرام شخصیت شناسى برمبنای واکنش درمقابل عوامل استرس‌زا در شش داستان مجید قیصری (بر اساس تحلیل نمادهای فرهنگی، هنری) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 360-376]
 • وفائی، عباسعلی تطبیق اوج و حضیض انسان در قرآن و مثنوی و انعکاس آن در نگارگری صفوی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 137-159]

ه

 • هاشمى اصفهانى، ماندانا شخصیت شناسى برمبنای واکنش درمقابل عوامل استرس‌زا در شش داستان مجید قیصری (بر اساس تحلیل نمادهای فرهنگی، هنری) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 360-376]
 • هاشمی، سید احمد تبیین مبانی فلسفی و جذابیت های هنری فضاهای آموزشی تمام هوشمند در نظام تعلیم وتربیت [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 234-248]
 • هاشمی، سید یوسف تحلیلی بر نقش و جایگاه مدیریت یکپارچه شهری در ساماندهی بافت های فرسوده (مورد پژوهی: لات محله شهر رامسر) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 598-616]
 • هاشمی اصفهانی، ماندانا تاثیر عناصر زیبایی شناسی و تحولات تاریخی خوارزمشاهیان بر ابعاد ادبی نفثه المصدور زیدی نسوی و سفالینه های این دوره [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 26-42]
 • هرمزانی، لیلا فریب و رنگ برآمیزی از منظرهوّیّت پوشی و دگرچهری در شاهنامۀ فردوسی و ادیسۀ هومر( با تاکید بر شاهنامه محفوظ در بنیاد کورکیان نیویورک) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 617-639]

ی

 • یاناکونه، جولیانا الگوی معماری اسلامی آینده با خوانش مبانی طراحی در مسکن بومی قاجار [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 327-342]
 • یلفانی، رامین تجلی بصری حوادث سیاسی و اجتماعی قرون دوم تا چهارم هجری بر بناهای تاریخی ( از نظرگاه سفرنامه های ابن فضلان و ابن بطوطه) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 7-25]
 • یوزباشی، عطیه مقایسه تطبیقی تزیینات معماری مسجد جامع کبود ایروان با مسجد جامع کبود تبریز به مثابه راهبرد فرهنگی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 204-221]