دوره و شماره: دوره 11، شماره 23، پاییز و زمستان 1394 

مقاله پژوهشی

1. بررسی تناسب اعداد گنگ در ساختارحروف خط ثلث

صفحه 7-22

حمیدرضا چتربحر؛ جمشید ملاپور؛ غلامرضا شاملو


5. بررسی کتیبه‌های کوفی مسجد جامع نایین

صفحه 75-86

مرضیه پرورش؛ حمید فرهمند بروجنی؛ مریم لاری