دوره و شماره: دوره 17، شماره 39، پاییز 1399 
4. ترویج سبک زندگی اجتماعی با استناد بر قرآن و سنت و با تاکید بر هنرهای تصویری در رسانه

10.22034/ias.2020.210889.1103

رحمت رزاقی؛ محسن نورائی؛ زینب السادات حسینی؛ سید محسن موسوی؛ حسن خجسته باقرزاده


5. عناصر پایدار معماری در بناهای دوره ال بویه با تاکید بر زیبایی شناسی نقوش

10.22034/ias.2020.246169.1326

غلام حسین امینی ارمکی؛ سینا فروزش؛ سید علی اصغر میر فتاح؛ رضا شعبانی صمغ آبادی


7. مقایسه دیدگاه سنایی و مولوی درباره زن.

10.22034/ias.2020.216993.1163

فرشته ارجمندی؛ احمدرضا کیخای فرزانه؛ مصطفی سالاری


9. تبیین مدل گردشگری ایرانی اسلامی عامل رونق اقتصادی و فرهنگی کشور

10.22034/ias.2019.206395.1060

الناز گل افشان یوسفی؛ زین العابدین امینی سابق؛ احسان ساده؛ مریم مجیدی


15. ارائه راهبردهای بهینه جهت مقابله با پیامدهای زیست محیطی آینده در معماری ساحلی

10.22034/ias.2020.212233.1119

علیرضا مشبکی اصفهانی؛ ایرج اعتصام؛ حمید ماجدی؛ سیدمصطفی مختاباد امرئی


20. تطبیق جایگاه عرفان اسلامی و اندیشه ذن بودیسم در نقاشی های سهراب سپهری

10.22034/ias.2019.209104.1080

فتانه جلال کمالی؛ مرتضی رزاق پور؛ علی صادقی شهپر؛ حسین اردلانی