دوره و شماره: دوره 18، شماره 42، تابستان 1400 
4. تأثیر تحولات معماری اواخر دوره قاجار بر تزیینات خانه های مشهد

10.22034/ias.2020.234254.1260

بهاره ترکاشون؛ خسرو افضلیان؛ خسرو صحاف؛ عمید الاسلام ثقه الاسلامی


21. الگوی معماری اسلامی آینده با خوانش مبانی طراحی در مسکن بومی قاجار

10.22034/ias.2021.296807.1673

محمد لطیفی؛ محمدجواد مهدوی‌نژاد؛ جولیانا یاناکونه؛ کلارا پیمنتا دو واله