اعضای هیات تحریریه

 

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر آدال آداموا

هنر ایرانی-اسلامی مسئول بخش هنراسلامی موزه ارمیتاژ، سن پترزبورگ

adamovahermitage.ru
0000-0002-3659-2832


  خانم آدل آداموا دکتری تخصصی خود را از موسسه نگارگری، مجسمه سازی و معماری (آکادمی هنرهای زیبا) در سنت پترزبورگ، روسیه دریافت نموده است و هم اکنون به عنوان مسوول بخش هنر ایرانی-اسلامی در دپارتمان هنر شرقی در موزه هرمیتاژ می باشد. از تالیفات ایشان می توان به سه تک نگاری و بیش از سی مقاله علمی اشاره نمود.

Adel T. Adamova received her Ph.D. from the Institute of Painting, Sculpture, and Architecture (The Academy of Fine Arts) in Saint Petersburg, Russia. She is currently curator of Persian Art in the Oriental Department of the State Hermitage Museum. She is the author of three monographs and more than thirty articles, mainly on Persian painting