اعضای هیات تحریریه

هیئت تحریریه مجله مطالعات هنر اسلامی یکی از ویژگی های بارز این مجله در حیطه نشریات مشابه در زمینه تاریخ ، هنر و معماری است. این هیئتتحریریه شامل بسیاری از محققان مشهور بومی و بین المللی است که بسیاری از آنان در این زمینهپیشگام می باشند و در سطح جهان متمایزند.علاوه بر جلسات ویژه ماهانه ایی که در ارتباط با تجزیه و تحلیل مجله توسط هیئت تحریریهتشکیل می شود، هر سال مجمع عمومی نیز توسط آنانبرگزار می شود. ارتباط با اعضای هیات تحریریه از طریق لینک زیر قابل دسترسی است.

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر ساندرا اوب

تاریخ هنر در ایران و آسیای میانه عضو هیات علمی در موسسه تحقیقاتی جهان ایران و هند، وابسته به دانشگاه سوربن فرانسه

www.iran-inde.cnrs.fr/membres/membres-permanents/aube-lorain-sandra.html?lang=fr
sandra.aubecnrs.fr


زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه خانم دکتر اوب تاریخ هنر در ایران و آسیای میانه؛
دکوراسیون سرامیکی و معماری؛ هنرهای تیموری و ترکمن (دوره های قراگوزلو و آق قویونلو ها) می باشد. از وی تالیفات و مقالات فراوانی موجود است از جمله چاپ 3 کتاب نفیس، 15 مقاله علمی و پژوهشی و 5 پژوهش در حوزه هنر و معماری ایرانی.

Research fields
History of Art in Iran-Central Asia; ceramic and architectural decor; Timurid and Turkmen arts (qarâ qoyunlu & q qoyunlu).