اعضای هیات تحریریه

 

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر شیلا بلر

هنر اسلامی پروفسور هنراسلامی دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه بوستن، ایالات متحده آمریکا

www.bc.edu/bc-web/schools/mcas/departments/art/people/faculty-directory/sheila-blair.html
sheila.blairbc.edu
0000-0001-6743-3749


پروفسور بلر در تمامی مباحث هنر اسلامی از قرن هفتم تا زمان مدرن تدریس می کند. مقالات و تحقیقاتی فراوانی در حوزه هنر اسلامی، معماری و شهرنشینی از وی به جا مانده است از جمله تالیف بیش از 17 کتاب، دریافت جوایز متنوعی از جشنواره های بین المللی و چاپ بیش از 200 مقاله علمی در حوزه های هنر اسلامی. پرفسور بلر در بسیاری از تحقیقات انجام شده با همسر خود پرفسور بلوم همکار است. 

Professor Blair teaches about all aspects of Islamic art from the seventh century to modern times. She offers surveys on Islamic art, architecture, and urbanism, as well as research seminars on the Silk Road, the Islamic book, and the arts of the object. Her research is equally broad: she has written or co-written 17 books, including several international award winners, and more than 200 articles in journals, encyclopedias, colloquia, and festschriften. Several of her books were written with her husband and co-holder of the Calderwood Chair, Jonathan Bloom