اعضای هیات تحریریه

 

دبیر تخصصی

دکتر زهره زرشناس

زبان و ادبیات ایران باستان استاد و رئیس پژوهشکده زبانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/linguistics/fa/page/543/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
zarshenasgmail.com
0000-0003-0653-6335


او در سال ۱۳۵۷، دورهٔ کارشناسی ارشد و در سال ۱۳۶۵ دورهٔ دکتری رشتهٔ فرهنگ و زبان‌های باستانی را در دانشگاه تهران به پایان برد. زرشناس از سال ۱۳۵۷ عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان ایران و پس از انقلاب، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بوده‌است. او تاکنون راهنمایی بیش از ۱۰۰ پایان‌نامهٔ تحصیلات تکمیلی را بر عهده داشته‌است. زرشناس با تألیف بیش از ۸۰ مقاله در مجلات علمی ایرانی و خارجی و تألیف ۱۰ کتاب، در سال ۱۳۸۰ موفق به کسب درجهٔ استادی شد. او عضو انجمن ایران‌شناسان اروپا (SIE)، انجمن زبان‌شناسی ایران و انجمن ایران‌شناسی ایران است.