نویسنده = سید مجید مفیدی شمیرانی
تیپ شناسی معماری بناهای مسکونی میان اقلیم‌های سرد کوهستانی(نمونه موردی خانه های تاریخی اردبیل، همدان و زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

10.22034/ias.2023.388037.2171

فاطمه عباسی؛ سید مجید مفیدی شمیرانی؛ حمیدرضا موسوی


بازشناسی الگوی طراحی خانه های بومی در استان مازندران با رویکرد اقلیمی

دوره 18، شماره 44، اسفند 1400، صفحه 462-476

10.22034/ias.2022.330201.1875

آزاده محمودی کهنه رودپشت؛ خسرو دانشجو؛ سید مجید مفیدی شمیرانی


بررسی اصول و معیارهای مسکن پلکس

دوره 16، شماره 38، شهریور 1399، صفحه 196-210

10.22034/ias.2020.236866.1283

رضا سروش نیا؛ سید مجید مفیدی شمیرانی؛ ایرج اعتصام


استانداردهای پایداری در شکل گیری ساختار و عناصر معماری اقلیم گرم و خشک

دوره 15، شماره 34، تیر 1398، صفحه 187-214

10.22034/ias.2019.95842

کبری حسن‌قلی‌نژاد یاسوری؛ سید مجید مفیدی شمیرانی


استانداردهای پایداری در شکل گیری ساختار و عناصر معماری اقلیم گرم و خشک

دوره 15، شماره 33، فروردین 1398، صفحه 44-69

10.22034/ias.2019.91556

کبری حسن‌قلی‌نژاد یاسوری؛ سید مجید مفیدی شمیرانی