نویسنده = خشایار قاضی زاده
واکاوی نقوش سنتی در صورت بندی منبت معاصر تهران

دوره 18، شماره 41، خرداد 1400، صفحه 38-54

10.22034/ias.2020.236323.1275

مهدی امرائی؛ مرتضی افشار؛ خشایار قاضی زاده


کاربرد ابزار مدرن در منبت نقوش سنتی ایران با تکیه بر آثار هنرمندان تهران

دوره 15، شماره 35، آذر 1398، صفحه 99-120

10.22034/ias.2019.101274

مهدی امرائی؛ مرتضی افشار؛ خشایار قاضی زاده


بررسی تاثیر متون شیعی بر شمایل نگاری از امام علی(ع) در نگاره‌های فالنامه تهماسبی

دوره 14، شماره 32، دی 1397، صفحه 97-131

10.22034/ias.2018.91568

زهرا شاقلانی پور؛ خشایار قاضی زاده؛ پرویز حاصلی