کلیدواژه‌ها = مسکن
تحلیل CFD رفتار حرارتی زیستگاه پایدار مریخ با تأکید بر مدل‌سازی هندسی گنبدسازی ایرانیان

دوره 20، شماره 51، آذر 1402، صفحه 148-173

10.22034/ias.2023.388983.2177

عطیه دزفولی؛ کمال رهبری منش؛ محمد مهدی خیری خواه؛ جمال الدین سهیلی