کلیدواژه‌ها = اقلیم گرم و خشک
معیارهای طراحی در ساختار حیاط مرکزی و تالار تابستان‌نشین خانه‌های قاجار یزد

دوره 15، شماره 34، تیر 1398، صفحه 93-111

10.22034/ias.2019.93928

یاسمن یزدی؛ سید مجید مفیدی شمیرانی؛ ایرج اعتصام


استانداردهای پایداری در شکل گیری ساختار و عناصر معماری اقلیم گرم و خشک

دوره 15، شماره 34، تیر 1398، صفحه 187-214

10.22034/ias.2019.95842

کبری حسن‌قلی‌نژاد یاسوری؛ سید مجید مفیدی شمیرانی


استانداردهای پایداری در شکل گیری ساختار و عناصر معماری اقلیم گرم و خشک

دوره 15، شماره 33، فروردین 1398، صفحه 44-69

10.22034/ias.2019.91556

کبری حسن‌قلی‌نژاد یاسوری؛ سید مجید مفیدی شمیرانی