کلیدواژه‌ها = هندسه
واکاوی نقش هندسه معقول و محسوس در معماری گنبد سلطانیه

دوره 19، شماره 45، خرداد 1401، صفحه 27-49

10.22034/ias.2022.313809.1791

سواره امیرعشایری؛ لیدا بلیلان اصل؛ داریوش ستارزاده؛ فرح حبیب


بررسی تناسب اعداد گنگ در ساختارحروف خط ثلث

دوره 11، شماره 23، مهر 1394، صفحه 7-22

حمیدرضا چتربحر؛ جمشید ملاپور؛ غلامرضا شاملو