کلیدواژه‌ها = معماری سنتی
الگوی طراحی مسجد در معماری معاصر با تأکید بر مساجد شهر دزفول

دوره 20، شماره 51، آذر 1402، صفحه 327-336

10.22034/ias.2021.276051.1558

حسن سلیمانی؛ مهنوش محمودی؛ سعید میرریاحی


اثر بهینه نور در فضاهای مسکونی معاصر مبتنی بر الگوی نور معماری صفوی

دوره 20، شماره 50، شهریور 1402، صفحه 495-523

10.22034/ias.2021.310029.1766

طلا علی اکبرزاده اهری؛ اسدالله شفیع زاده؛ حسن ابراهیمی اصل؛ نیما ولی زاده