کلیدواژه‌ها = نشانه‌شناسی
بررسی رابطه ساختار و معنا در نقاشی‌های علی اکبر صادقی

دوره 20، شماره 51، آذر 1402، صفحه 49-62

10.22034/ias.2023.404420.2274

سارا جهانگیری؛ محمدرضا شریف زاده؛ محمد کاظم حسنوند


تحلیل نشانه‌شناسی صورت و معنا در مسجد وکیل شیراز

دوره 15، شماره 33، فروردین 1398، صفحه 70-97

10.22034/ias.2019.91557

نگین لاری پور؛ ابوالقاسم دادور


تحلیل نشانه‌شناسی صورت و معنا در مسجد وکیل شیراز

دوره 14، شماره 29، فروردین 1397، صفحه 115-143

10.22034/ias.2018.91843

نگین لاری پور؛ ابوالقاسم دادور


بررسی نشانه شناسی مهرهای اسناد (سید علی موسوی نژاد سوق) مجموعه بنیاد پژوهش های اسلامی

دوره 11، شماره 23، مهر 1394، صفحه 99-114

سعیده باقرپور نجف آباد؛ منصور مهرنگار؛ محمد خزایی