کلیدواژه‌ها = هویت
جایگاه اصل «هویت» در تبیین مفهوم «محله اسلامی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22034/ias.2023.375336.2111

مرضیه الزهرا نصیرپور؛ محمد نقی زاده؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی


تبیین مولفه ها و شاخص های معماری ایرانی-اسلامی با رویکرد فراترکیب و بهره گیری از تکنیک انتروپی شانون

دوره 19، شماره 47، آذر 1401، صفحه 351-381

10.22034/ias.2022.351911.2024

احسان عباسپور بائیگی؛ علیرضا رضوانی؛ هیرو فرکیش؛ سید مسلم سیدالحسینی