کلیدواژه‌ها = ادراک
فضای‌تهی؛ محل تجلی و ادراک معنا در معماری اسلامی (بررسی تأثیرگذاری فضاهای‌تهی بر روی مخاطب، مبتنی بر آرای ملاصدرا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22034/ias.2021.259921.1447

مهدی بنی‌اسدی باغمیرانی؛ سید بهشید حسینی؛ آزاده شاهچراغی


بازشناسی و تبیین ساختار طراحی Z محور در خانه های تاریخی ایران نمونه موردی: خانه های قاجار تبریز

دوره 20، شماره 52، اسفند 1402

10.22034/ias.2022.360249.2048

محمدرضا محمدیان؛ سیروس جمالی؛ سحر طوفان؛ محمد رضا پاکدل فرد