کلیدواژه‌ها = تزئینات
ویژگی های بصری و ساختاری ارسی های شهر تاریخی ماسوله

دوره 15، شماره 34، تیر 1398، صفحه 72-92

10.22034/ias.2019.93927

سعید حسن‌پور لمر؛ سحر طوفان


آرایه های نمادین شیعی در مسجد جامع ورامین

دوره 15، شماره 34، تیر 1398، صفحه 47-71

10.22034/ias.2019.93929

بیتا سودائی؛ حسین خانی


بازشناسی ویژگی‌های معماری ایران و بازتاب آن در معماری عثمانی (مطالعه تطبیقی تزیینات در مدارس آناتولیایی و معماری ایرانی)

دوره 12، شماره 25، مهر 1395، صفحه 53-66

ندا بلانیان‌؛ حسین سلطان زاده‌؛ سید علی اکبر صارمی‌؛ شروین میرشاهزاده‌