کلیدواژه‌ها = فردوسی
دعا و نیایش در غنای سبک زندگی(با تکیه بر اشعار نسخ مصور فردوسی، سعدی، مولوی و حافظ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/ias.2021.284021.1601

علی محمد جهانی؛ علی عشقی سردهی؛ ابوالقاسم امیر احمدی