کلیدواژه‌ها = نگارگری ایرانی
بازنمود عناصر و مفاهیم هستی در نگاره بارگاه کیومرث شاهنامه طهماسبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

10.22034/ias.2023.389475.2180

صبا آل ابراهیم دهکردی؛ اشرف السادات موسوی لر


شادمانی در غزلیات سعدی و انعکاس آن در نگارگری ایرانی

دوره 15، شماره 36، اسفند 1398، صفحه 49-66

10.22034/ias.2020.103891

محمد حسن دوستی؛ ملک محمد فرخزاد؛ رضا حیدری نوری


بررسی فضا در نگارگری ایرانی با تأکید بر منتخبی از آثار بهزاد

دوره 8، شماره 16، فروردین 1391، صفحه 7-20

زینب مظفری خواه؛ مصطفی گودرزی