کلیدواژه‌ها = هنر
بررسی مولفه های جایگاه یابی برند در هنر با استفاده از روش تحلیل محتوا در تطبیق با اهمیت برندسازی در ترویج هنر اسلامی

دوره 20، شماره 52، اسفند 1402

10.22034/ias.2023.413678.2277

سمانه خان جانی خباز رشتی؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی؛ سالار ظهوری؛ شهناز نایب زاده؛ حسین اردلانی


تحلیل زیبایی شناسانه شخصیت های هنری در دیوان شهریار

دوره 20، شماره 49، خرداد 1402، صفحه 153-167

10.22034/ias.2022.324507.1856

زینب بخشیان؛ حسین حاجی زاده؛ ژیلا صراطی؛ حسینقلی صیادی


بررسی مقام عشق و هنر از منظر عرفانی امام خمینی (ره)

دوره 19، شماره 48، اسفند 1401، صفحه 598-610

10.22034/ias.2022.322291.1839

زهره قنبرزاده محمدی؛ مریم بختیار؛ سیدجاسم پژوهنده


بررسی مفهوم حقیقی نور در عرفان اسلامی و انعکاس ان در «نگارگری اسلامی»

دوره 19، شماره 46، شهریور 1401، صفحه 602-615

10.22034/ias.2023.364522.2072

نوشین نراقی؛ عبدالرضا مظاهری؛ انشالله رحمتی


هنرو زیبایی از دیدگاه مبانی فقه اخباری و اجتهادی

دوره 17، شماره 40، اسفند 1399، صفحه 40-53

10.22034/ias.2021.265893.1497

الهام امیری؛ غلامحسین زرگری‌ نژاد؛ سینا فروزش


سیاست های فرهنگی، هنری و تجاری قالی ایرانی دوران قاجاریه (1329تا 1344)

دوره 15، شماره 33، فروردین 1398، صفحه 1-23

10.22034/ias.2019.91513

آذر رسولی؛ امید علی مسعودی؛ علی دلاور