کلیدواژه‌ها = شعر معاصر
" کارکردِ صورِخیال "هنجارگریزی معنایی" در ساختار غزل نو با تکیه بر دفتر منجنیق از حسین صفا در تطبیق با فرمالیسم در نقاشی معاصر"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

10.22034/ias.2022.347224.1993

محمدرضا انصاری جعفری؛ سیده ماندانا هاشمی اصفهانی؛ الهه حاجیها


سمبل، رمز و نمادگرایی در اشعار شاعران و آثار نقاشان برجسته زن معاصر ( با بررسی عناصری چون: آب، باد و آتش و...)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

10.22034/ias.2022.343755.1969

سارا محمدی؛ آرش مشفقی؛ حسین داداشی