کلیدواژه‌ها = مثنوی
رابطه دعا و قانون جذب در اندیشه مولانا با تاکید بر ادعیه بقعه مولانا در قونیه

دوره 20، شماره 52، اسفند 1402

10.22034/ias.2022.343761.1971

بنفشه کرمی؛ ملک محمد فرخزاد؛ رضا حیدری نوری