کلیدواژه‌ها = مولانا
هنر و زیبایی در اندیشه عرفانی مولانا در تطبیق با دیدگاه رودلف و مزلو

دوره 19، شماره 47، آذر 1401، صفحه 282-302

10.22034/ias.2021.306982.1748

شیرین شوکتی اصل؛ فاطمه شیخلوند؛ محمد فرهمند سرابی؛ عذرا غفاری


بررسی رتوریک و زیباشناسی آوایی در غزلی از مولانا و انعکاس آن در قالی صفوی

دوره 15، شماره 35، آذر 1398، صفحه 368-395

10.22034/ias.2019.101954

کبری میرکمالی؛ ملک محمد فرخزاد؛ رضا حیدری نوری


جلوه های بصری اراده و مشیت الهی در نسخه های مصور مثنوی و غزلیات شمس

دوره 15، شماره 34، تیر 1398، صفحه 296-319

10.22034/ias.2019.96000

مهدیه معینی زاده؛ احمد رضا کیخای فرزانه؛ مصطفی سالاری