کلیدواژه‌ها = موسیقی
تحلیل زیبایی شناسانه شخصیت های هنری در دیوان شهریار

دوره 20، شماره 49، خرداد 1402، صفحه 153-167

10.22034/ias.2022.324507.1856

زینب بخشیان؛ حسین حاجی زاده؛ ژیلا صراطی؛ حسینقلی صیادی


تدوین نظام حقوقی حوزه هنر با تمرکز بر موسیقی، سینما و تئاتر

دوره 19، شماره 48، اسفند 1401، صفحه 179-188

10.22034/ias.2021.284146.1604

شیدا برادران بزار؛ سید محمد مهدی غمامی؛ احمد خسروی


تطبیق اوزان و بحور عروضی در قرآن کریم ( موسیقی و شعر)

دوره 18، شماره 43، آذر 1400، صفحه 411-429

10.22034/ias.2021.309924.1764

علی علیزاده؛ شمس الحاجیه اردلانی؛ سید مجتبی حسینی