کلیدواژه‌ها = نقاشی
تطبیق جایگاه عرفان اسلامی و اندیشه ذن بودیسم در نقاشی های سهراب سپهری

دوره 17، شماره 39، آذر 1399، صفحه 367-387

10.22034/ias.2019.209104.1080

فتانه جلال کمالی؛ مرتضی رزاق پور؛ علی صادقی شهپر؛ حسین اردلانی