کلیدواژه‌ها = زیبایی شناسی
زیبایی شناسی داستان های عرفانی مصور قرآن بر اساس نظرات مکتوب ابن سینا

دوره 20، شماره 50، شهریور 1402

10.22034/ias.2023.375168.2109

سیما علیپور مقدم؛ سعید شاپوری؛ انشالله رحمتی


ساختارهای زیبایی شناختی موثر سازنده محیطی در ایجاد حس امنیت در مجتمع های مسکونی

دوره 17، شماره 39، آذر 1399، صفحه 196-210

10.22034/ias.2020.253895.1419

سبحان روشن فکر جورشری؛ فرزانه اسدی ملک جهان؛ نصرالله مولایی هشجین