دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی تاثیر تحولات اجتماعی و اقتصادی بر ارتقای سلیقه مخاطب و خوانش آثار نقاشی معاصر با تکیه بر نظریه دریافت ( نمونه آماری: مردم شهر کرمان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22034/ias.2023.404054.2228

منصوره افضلی ننیز؛ محمدرضا شریف زاده؛ محمد علی خبری


بررسی تاثیر مهارت موسیقی بر خلاقیت طراحی دانشجویان معماری (بر اساس آزمون تورنس و ارزیابی طراحی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22034/ias.2021.246273.1345

علیرضا رضوانی؛ داود برادران توکلی


فضای‌تهی؛ محل تجلی و ادراک معنا در معماری اسلامی (بررسی تأثیرگذاری فضاهای‌تهی بر روی مخاطب، مبتنی بر آرای ملاصدرا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22034/ias.2021.259921.1447

مهدی بنی‌اسدی باغمیرانی؛ سید بهشید حسینی؛ آزاده شاهچراغی


خوانش مولد پیشینه های معماری ایران با هدف آشکارسازی تمهیدات فرمی بکار رفته در رابطه تزئین و معماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22034/ias.2021.266173.1509

علیرضا کریمی؛ مهرداد جاویدی نژاد؛ سوزان حبیب


طراحی مدل مدیریت برند سازمان در بانک ملت با تمرکز بر لوگوی برند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22034/ias.2021.261870.1466

سارا پسران افشاریان؛ محمد حقیقی؛ مهدی حقیقی کفاش؛ هاشم آقازاده


آسیب شناسی ضمانت اجراگذاری تعزیری در قبال رفتارهای جنایی و تاثیر آن بر آثار هنری معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22034/ias.2021.274164.1545

شاهین فروتن؛ اکبر فلاح؛ علی فقیهی


نقش فضای سبز در فرآیند ارتقاء کیفیت بیمارستان های کودکان شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22034/ias.2021.281631.1591

لاله خداخواه جدی؛ وحید قبادیان؛ وحید شالی امینی


طراحی و تبیین مدل شناسایی فرصت های کارآفرینی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22034/ias.2021.278040.1572

پژمان خشایاری؛ سید عباس حیدری؛ سینا نعمتی زاده


مفاهیم عشق و عرفان در اشعار مولانا و انعکاس ان در اثار منظوم کلمن بارکس و کتیبه ای بناهای مذهبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22034/ias.2021.291913.1639

شیوا زارعی؛ عبدالرضا سیف؛ سید محمد مرندی


بررسی تصویر آرایی پیامبران در دیوان انوری و نسخه مصور قصص الانبیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22034/ias.2021.300476.1695

لیلا رحیمی مهروان؛ مهدی شریفیان


ارزیابی عوامل مؤثر بر ارتقاء تعاملات اجتماعی در خیابان‌های پیاده محور (مطالعه موردی: خیابان پیاده محور چهارباغ عباسی اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22034/ias.2021.303932.1718

سارا داوری؛ ابوذر مجلسی کوپائی؛ زهرا فنایی


شخصیت شناسی اسکندر در آثار نظامی (با تاکید بر اسکندر نامه ابراهیم میزرا مکتب شیراز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22034/ias.2021.304492.1721

یدالله طالشی؛ محمد جواد سام خانیان؛ مومن دامن کش


نمودهای الگوی خودشکوفایی ابراهام مزلو در مثنوی معنوی مولانا با تاکید بر تزیینات داخلی مقبره مولانا در قونیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22034/ias.2021.312468.1786

فاطمه حاج زین العابدین؛ کامل احمدنژاد؛ فریده محسنی هنجنی؛ افسانه لطفی عظیمی


نماد های بصری با مفاهیم جامعه شناختی در داستان های بیژن نجدی و شاهنامه فردوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22034/ias.2022.305960.1730

ثمر میری


الگوهای انرژی کارا جداره خارجی ساختمان مسکونی بلند با بهره گیری از مدل سازی اطلاعات ساختمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22034/ias.2022.331412.1889

حسن جبر؛ محمدرضا بمانیان؛ منصور یگانه


بررسی چهره‌نگاری تصاویرنسخۀ خطی مصور تشریح منصوری محفوظ در کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22034/ias.2022.338561.1938

حامد ممکن؛ محمد علی رجبی


تبیین زیبایی شناسی نمادین اخلاق و هنر از منظر پروین اعتصامی و ابن یمین فریومدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22034/ias.2022.345054.1977

علی کشوری؛ محمد شاه بدیع زاده؛ جواد مهربان قزلحصار


فرهنگ هویت جمعی در ارتباطات اجتماعی در تطبیق با روح مشارکت نگاره های مرزبان نامه و کلیله و دمنه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22034/ias.2022.366384.2082

طیبه رحمانی؛ سهیلا موسوی سیرجانی؛ عبدالحسین فرزاد


جرم‌ زایی اقتصادی در بستر مقررات و رویه ‌ها ی اداری و انعکاس آن در سازمان های هنری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22034/ias.2022.366113.2081

محسن فریدونی؛ اکبر رجبی؛ سمیرا گلخندان


نقش هنر چیدمان کلاس‌های درس در ارتقاء آموزش ( بررسی موردی، کلاس های دبستانی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22034/ias.2022.365469.2076

زهرا سحر یمین مردوخی؛ حسین سلطان زاده؛ شوکا خوشبخت بهرمانی


بررسی صوت شناختی فرایند واجی همگونی همخوان با همخوان در گویش اردبیلی و شناخت یکپارچگی ساختاری در نگارگری مکتب تبریزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22034/ias.2023.356798.2100

سید محمدرضا حیدری؛ سیدمحمد رضی نژاد؛ لطیف عطاری؛ عبدالحسین حیدری


نمودهای تعالی و تباهی در اشعار نصرت رحمانی و نقاشی معاصر ایران با رویکرد نظریه روانکاوی اریک فروم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22034/ias.2023.376338.2120

علی خوشه چین؛ کورس کریم پسندی؛ نعیمه کیا لاشکی؛ وجیعه ترکمانی


تعاملات اجتماعی برگرفته از سنت های مذهبی و قومی در هنرهای انتزاعی کشورهای ایران، ترکیه و مراکش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22034/ias.2023.376442.2119

آیدا دودانگه قره آقاجی؛ وحید بیگدلی راد؛ مریم معینی فر


نقش جنسیت درمدل ادراک دانشجویان معماری با تکیه بر ماهیت جایگاه زنان در معماری معاصر ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22034/ias.2023.377365.2124

سید کسری میرپادیاب؛ ایرج اعتصام؛ جمال الدین سهیلی


واکاوی کاربرد نقوش هندسی در سقف و اضلاع کلاسهای آموزشی جهت ‏افزایش بهره وری بصری در اقلیم گرم و خشک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22034/ias.2023.376627.2115

مهناز محمودی زرندی؛ سارا السادات کارگر؛ مهدی خاک زند


بررسی ساختار و بلاغت نوحه‌های عاشورایی خاور قاجار و بازتاب آن در نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22034/ias.2023.380742.2148

زهرا مداحی؛ حسین آذرپیوند؛ سعید خیرخواه


بررسی موانع آموزش معماری اسلامی در شرایط پاندمی کرونا با محوریت سنجش آموزش سازنده گرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22034/ias.2023.370876.2098

مریم دستغیب پارسا؛ وحید شالی امینی؛ ویدا نوروزبرازجانی


بررسی میزان تجلی سنت و مدرنیته در خانه‌های تاریخی تبریز بر اساس دیدگاه معماران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22034/ias.2023.382406.2150

لیلا فیروزفر آقایی؛ میرسعید موسوی؛ نیما ولیزاده؛ اسدالله شفیع زاده


بررسی تطبیقی مولفه‌های طراحی معماری در نمای شهری به‌منظور دستیابی به جداره مطلوب در شهر ایرانی اسلامی (نمونه موردی جداره‌های منتخب خارج از ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22034/ias.2023.409206.2260

روجا ارجمندنیا؛ حیدر جهانبخش؛ مریم چشمه قصابانی؛ محمدرضا مهربانی گلزار


بررسی کارکردهای مذهبی (آیینی) و سیاسی تخت جمشید در دورۀ هخامنشان با تکیه بر سبک معماری آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22034/ias.2023.406825.2245

سلطانعلی کریمی؛ فیض‌الله بوشاسب گوشه؛ احمد کامرانی فر


بررسی رئالیسم و ناتورالیسم در اشعار سیمین بهبهانی و نقاشی معاصر ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22034/ias.2023.415669.2287

اعظم لرنی؛ ناهید اکبری؛ ابراهیم ابراهیم تبار؛ حسینعلی پاشا پسندی


گونه شناسی معماری خانه‌های تاریخی زرتشتیان با تاکید بر عنصر حیاط در خانه (نمونه موردی: خانه های زرتشتی نشین شهر یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22034/ias.2023.421046.2303

عیسی قاسمیان اصل؛ ملیحه تقی پور؛ علی اکبر حیدری


کاربرد اسم تفضیل در نامه های نهج البلاغه و بازشناسی خوشنویسی نسخ موجود(مطالعه موردی : ده نامه )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22034/ias.2023.422635.2307

لیلا قنبری؛ فاطمه قادری؛ محمد علی سلمانی مروست؛ سید رضا سلیمانزاده نجفی


شهرنشینی و هنرپردازی در خراسان عهد عباسی.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22034/ias.2023.340839.1953

زهره علیپور؛ محمدعلی علیزاده؛ محمدنبی سلیم


مطالعه تطبیقی تاثیر دلبستگی به مکان ساکنین و گردشگران بر حس رضایت‌مندی آن ها جهت ارتقای منظر روستایی (نمونه موردی: ماسوله)"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22034/ias.2023.380420.2140

مجید ابراهیمی ماسوله؛ حبیب شاه حسینی؛ شهریار شقاقی؛ سهیلا حمیدزاده خیاوی


بررسی تطبیقی تزکیه نفس در اشعار ناصر خسرو و نسخه مصور کلیله و دمنه ابن‌مقفع از آل‌اینجو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22034/ias.2024.426746.2317

فاطمه گوشه نشین؛ مریم شفیعی تابان؛ فهیمه یگانه دیزج ور