دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی جایگاه هنر اسلامی در فقه امامیه با تاکید بر منظر صاحب جواهر و صاحب مسالک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22034/ias.2020.253946.1415

فاطمه حسن پور؛ هرمز اسدی کهباد؛ محمد رسول اهنگران


الگوی پیشنهادی عضویت اصحاب علم، فن و هنر در مجلس شورای اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22034/ias.2020.253836.1414

حامد عابدین نژاد؛ عسکر جلالیان؛ بهروز بهبودیان


مرد سالاری و موضع فمنیستی زنان در یکی از رمان های مریم جهانی و رد پای آن در نقاشی های ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22034/ias.2020.253827.1413

طاهره رضوانی؛ علی دهقان؛ حمیدرضا فرضی


کهن الگوی سایه در بوستان سعدی: با تاکید بر نسخه مصور بوستان سعدی محفوظ در موزه چستربیتی لندن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22034/ias.2020.253689.1408

سید محمد حسین هاشمی نژاد؛ سعید خیرخواه؛ بهروز اتونی


بازشناخت گوتیک در ادبیات فارسی با تکیه بر رمان و نمایش شازده احتجاب هوشنگ گلشیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22034/ias.2020.253128.1400

امین احمدیان؛ محمود فیروزی مقدم؛ حمید رضا سلمانیان؛ علی صادقی منش


بررسی تطبیقی آیین های پیمان در سه نسخه اسطوره ای شاهنامه، ایلیاد و ادیسه (با تاکید بر تصاویر آیین در نسخ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22034/ias.2020.253027.1396

عباسعلی عبدالله زاده؛ فرزاد عباسی؛ بتول فخر اسلام؛ محبوبه ضیاء خدادادیان


توصیف نمادین انسان ها و موجودات افسانه ای در شاهنامه فردوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22034/ias.2020.253018.1395

سارا طوسی؛ محبوبه ضیاء خدادادیان؛ بتول فخر اسلام؛ مهدی نوروز


تاثیر پذیری حافظ از خواجوی کرمانی در مضامین مصور عاشقانه و عارفانه، بر اساس نظریه بینامتنیت ژرار ژنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22034/ias.2020.252989.1394

فیروزه آهن جان؛ مهدی نوروز؛ فرزاد عباسی؛ بتول فخر اسلام


شناسایی هنرهای تجسمی و تصویری مؤثر بر دیوارنگاره‌های بناهای مذهبی عصر قاجار (مطالعه موردی: تکیه معاون‌الملک کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22034/ias.2020.252721.1393

عطیه یوزباشی؛ سیدرضا حسینی؛ عبدالرضا چارئی


شاخصه های مرگ حماسی بر شاهنامه با تاکید بر صحنه های نبرد شاهنامه بایسنقری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22034/ias.2020.252222.1392

نجاتعلی خورشیدی؛ حسین منصوریان؛ رضا فرصتی جویباری


اسماء الحسنی در آثار طنز محمد خرمشاهی و انعکاس آن در نمایش های طنز معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22034/ias.2020.252209.1383

علی اکبر قندهاری؛ کبری نودهی؛ طواق گلدی گلشاهی


بازتاب قشربندی اجتماعی در عصر غزنویان و سلجوقیان (با تاکید بر اشعار سنایی غزنوی و هنرهای بصری دوران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22034/ias.2020.252206.1387

علی شربتی؛ حسین منصوریان؛ ناهید اکبری


بازشناسی مکانیسم سیستم های الگوریتمیک در فرآیند طرح و ساختار معماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22034/ias.2020.249548.1361

شاهین زوورزی؛ ایمان رئیسی؛ مریم ارمغان


بررسی نکات اشتراک و افتراق دو نگاره به قلم سلطان محمد و صادقی بیک افشار در دوره صفویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22034/ias.2020.248963.1378

افسانه رجائیان؛ اکبر نیکان پور؛ مصطفی ندرلو


بررسی تطبیقی سبک زندگی در تصاویر نسخه خطی قابوسنامه عنصرالمعالی و گلستان سعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22034/ias.2020.248513.1349

رجبعلی رضا نژاد؛ رضا فرصتی جویباری؛ حسام ضیایی


نقش دین، هنر و ادبیات در تفسیر و تثبیت حقوق شهروندی با تاکید بر اندیشه های حسن زاده آملی و سید حسین نصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22034/ias.2021.283634.1596

محمد جواد عصاری؛ جهانبخش رحمانی؛ سید حسین واعظی؛ زهره سعادتمند


"پیشایندها و پسایندها در توسعه اقتصادی شهرهای صنعتی با تاکید بر شاخص های پایداری خوشه های کسب و کار (مورد مطالعاتی : صنایع دستی و پوشاک)"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22034/ias.2021.290398.1632

امیر حسین حاجی رحیمیان؛ حسن دهقان دهنوی؛ ابوالفضل صادقیان؛ محمدرضا دهقانی اشکذری


تصویرالگوی شهروند جهانی در نظام تعلیم و تربیت مبنی بر آراء فلاسفه معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22034/ias.2020.253793.1410

رویا بویری؛ عباس قلتاش؛ سید احمد هاشمی؛ علی اصغر ماشینچی


شناخت نحوه شکل گیری ساختارروایت در منظومه مصور گل و نوروز خواجوی کرمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22034/ias.2020.253992.1420

هادی رشیدی؛ علی گراوند؛ علیرضا شوهانی


غربت و چله نشینی عارفان با تاکید بر ویژگی های بصری چله خانه های عارفان اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22034/ias.2021.270432.1522

سولماز رزاق زاده شبستری؛ رضا حیدری نوری؛ ملک محمد فرخزاد


واکاوی گسست سوژه از دیدگاه ژاک لاکان در نمایشنامه فرادست / فرودست اثر سوزان لوری پارکز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22034/ias.2022.323706.1850

عالیه میرزایی باغابری؛ حسن شهابی؛ لیلا برادران جمیلی؛ نرگس منتخبی بخت ور


مولفه‌های شاخص کالبدی معماری بومی شهر اصفهان در طراحی معماری نوین مبنی بر رویکرد طبیعت گرایانه( نمونه موردی میدان نقش جهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22034/ias.2022.324383.1851

افشین رییسی دهکردی؛ هوتن ایروانی؛ کاظم یزدی


تطبیق بن مایه های اسطوره ای بینایی و دانایی در مصر و ایران با تاکید بر شاهنامه محفوظ در بنیاد کورکیان نیویورک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22034/ias.2022.323119.1849

امیر ساعدی؛ سیما منصوری؛ مسعود پاکدل


قابلیت مضمون و فرم در غزل های حسین منزوی در تطبیق با مضامین مشابه در نگاره های خمسه نظامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1401

10.22034/ias.2022.339857.1948

رضا هادی لو؛ تورج عقدایی؛ حیدر حسنلو؛ مهری تلخابی