دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تبیین مبانی و ماهیت قرارداد اختیار معامله در خلال تناقضات و تعارضات حقوقی، فقهی و قانونی (با تاکید بر معاملات آثار صنایع دستی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/ias.2021.290470.1633

فاطمه علی بخشی؛ ,وحید قاسمی عهد؛ ابراهیم عبدی‌پور فرد


تبیین مجموعه قوانین و مقررات حوزه صنایع دستی در تطبیق با قواعد حقوقی ایران و انگلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/ias.2023.376215.2112

حسین رونده


بررسی سبک ادبی امام خمینی (ره) در بیان حقایق عرفانی با استناد به آیات قرآن کریم و تبیین آن بر آثار هنری معاصر ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/ias.2020.253982.1418

تیرداد عالی پور؛ مریم بختیار


جایگاه اقتصادی زنان ترکمن شمال خراسان در دورۀ قاجاریه با تأکید بر نمونه موردی فرش ترکمنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/ias.2020.252962.1397

ام البنین رحیمی؛ امیر اکبری؛ امید سپهری راد


بررسی تحولات نهاد آموزشی (1320-1299 ش) و انعکاس آن بر هنر معاصر در قزوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/ias.2020.247659.1336

ابوالفضل رحمانی؛ محمد کلهر؛ نصرا له پورمحمدی املشی


گونه‌شناسی نقوش سانجیم‌دوزی ترکمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/ias.2020.210556.1101

مصطفی رستمی؛ زهرا آقابابائی؛ طاهره میر


فساد از نظر آیات و روایات با تأکید بر شناسایی جرم انگاری ادعای مهدویت و انعکاس آن در پوسترهای معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/ias.2021.257099.1437

محمدرسول آهنگران؛ محمدعلی عرب عامری


دعا و نیایش در غنای سبک زندگی(با تکیه بر اشعار نسخ مصور فردوسی، سعدی، مولوی و حافظ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/ias.2021.284021.1601

علی محمد جهانی؛ علی عشقی سردهی؛ ابوالقاسم امیر احمدی


دستاوردهای اقتصادی فرهنگی و هنری دو کشور ایران و پاکستان از گذرگاه امن بندر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/ias.2021.274059.1544

ابوالقاسم اویسی کهخا؛ احمد رهدار؛ یاسر کهرازه


بررسی روابط بینامتنی اشعار عطار نیشابوری با داستان های قرانی انعکاس یافته در نگارگری صفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/ias.2021.292610.1646

جمعه جعفری برزیان؛ رحیمه چولانیان؛ عزیز عشمیدیان نژاد


تطبیق پوچ گرایی و ایمان به خدا ( آثار صادق هدایت و صحنه های دفاع مقدس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/ias.2021.305562.1733

عذرا حاتمی؛ ویدا احمدی؛ محمد بدیع زاده بیدختی


فرصت های کارآفرینی در حوزه معادن استان سیستان و بلوچستان با تاکید بر کاربرد سنگ های قیمتی در طراحی جواهرات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/ias.2020.252406.1385

مریم مالکی؛ حبیب‌اله سالارزهی؛ عبدالعلی کشته‌گر؛ عالمه کیخا؛ حمیدرضا وزیری گوهر


بررسی تصویر پردازی در منظومه های عاشقانه ویس و رامین و گل و نوروز با رویکرد تشبیه و استعاره در تطبیق با نسخه خسرو و شیرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/ias.2021.300207.1693

بیان فروغ کرمانشاهی؛ محمد رضا قاری؛ مجید عزیزی


"شیوه های انتقال مفاهیم تعلیمی مولانا در نی نامه با تکیه بر عناصر انسجام بخشی متن و تصویر نسخه خطی مصور محفوظ در موزه هنر والترز بالتیمور امریکا"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/ias.2021.315109.1800

فریبا علومی یزدی؛ احمد خاتمی؛ محمد غلامرضایی


قابلیت های تصویری داستان گور و گهواره اثر غلامحسین ساعدی در سینمای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/ias.2022.317116.1810

فتانه قجقی؛ نعیمه کیالاشکی؛ قربانعلی آقا احمدی


تأثیر مضامین اخترشناسی بر نگارگری شاهنامه و آثار منظوم و مصوّر شاعران دورۀ اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/ias.2022.313365.1789

علی فکوری جویباری؛ رضا فرصتی جویباری؛ ناهید اکبری


عوامل مؤثر بر اشتغالزایی زنان در مصنوعات صنایع دستی روستایی در حوزه کشاورزی، مطالعه موردی استان آذربایجان غربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/ias.2021.260999.1458

مسعود عبدی؛ سید محمد سیدمیرزایی؛ پروین سوادیان


مطالعه تطبیقی روایت و معماری : نقش روایت در افزایش تعاملات اجتماعی مخاطبان در موزه‌های شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/ias.2022.317118.1811

ناهید گیل امیررود؛ فرزانه اسدی ملک جهان؛ سیده مامک صلواتیان


تحلیل زیبایی شناسانه شخصیت های هنری در دیوان شهریار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/ias.2022.324507.1856

زینب بخشیان؛ حسین حاجی زاده؛ ژیلا صراطی؛ حسینقلی صیادی


بررسی رویکرد شاعرانه ناصر خسرو و پروین اعتصامی به مهفهوم انسان و تببین هنری ان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/ias.2022.331755.1886

عاطفه اصلانی راجعونی؛ ثوراله نوروزی داودخانی؛ خدابخش اسدالهی؛ محمدرضا شادمنامن


تاثیر مؤلفه های سلوک عرفانی بر نظام مندی و ایجاد آرامش روانی در خانواده و انعکاس آن بر نگاره‌های اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/ias.2021.283686.1597

معصومه مؤمنی زاده؛ علی فتح الهی؛ حسین فلسفی


تبیین ارتباط مبانی انسان شناختی و عرفان اسلامی با گزاره‌های اخلاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/ias.2022.333415.1898

سیده زهرا طباطبایی؛ خلیل بهرامی قصرچمی؛ جواد استادمحمدی


سبک‌شناسی نسخۀ خطی ضوابط عظیمیه در تطبیق با سبک نوشتاری کتیبه‌های فارسی حجاری‌های هند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/ias.2022.319340.1816

طیبه میرزا آقایی؛ عبدالرضا مدرس زاده؛ فرشته جعفری


جایگاه ایزد مهر در متون آیینی کهن و سلسله های باستانی ایران و انعکاس آن بر نگاره های اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/ias.2022.331150.1880

محمدرضا باوندپور؛ ناصر جدیدی؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی


"تحلیل آسیب‌شناختی کتاب‌شناسی‌های توصیفی- تحلیلی حوزۀ اسطوره در ادبیات و هنر"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/ias.2022.331762.1887

سید محمد هاشمی؛ احمد خواجه‌ایم؛ علی تسنیمی؛ زهرا جمشیدی


" شکتی و اَناهیتا: بررسی دو اسطوره مؤنث در اساطیر هند و ایران و انعکاس آن درآثار هنری "

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/ias.2022.333517.1900

مریم سادات آقا میری؛ عبدالحسین لطیفی؛ محمود رضا اسفندیار


استعاره های مفهومی در حوزه عرفان و هنر با تاکید بر ترکیبات گروه اسمی و عناصر نمادین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/ias.2022.337607.1928

زهرا محمدی؛ فرشید سمائی؛ مرضیه صناعتی؛ محمدرضا رضوی


تبین مولفه های فضاهای اجتماعی در بافت های تاریخی (نمونه موردی مجموعه زندیه و شاهچراغ و محله سنگ سیاه شیراز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/ias.2022.333170.1897

آرش دیده روشن؛ حامد مضطرزاده


کمال و طریقت از منظر امام محمد غزالی و انعکاس ان بر عناصر بصری نگاره های اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/ias.2022.342574.1962

سهیله عاصمی؛ سید حسین سجادی؛ عبدالرضا جمال‌زاده


تاثیر بنیان های نظریه هنر قرون وسطا بر نظریه هنر داوینچی با رویکرد آراء امبرتو اکو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/ias.2022.330235.1877

فرناز فرازمند؛ امیر نصری؛ محمدرضا شریف زاده


نقد روانشناسانه ی اشعار ژاله قائم مقامی از منظر رویکرد روانکاوی لکان با تأکید بر آفریننده ی اثر هنری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/ias.2022.332702.1893

مریم اشکانی؛ پروین گلی زاده؛ مختار ابراهیمی


بازشناسی مؤلفه های شکل دهنده هویت ایرانی- اسلامی در خانه های تاریخی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/ias.2022.339682.1949

رسا ربیعی؛ محمد منصور فلامکی؛ داراب دیبا


بایسته ها و خواسته های مدنی در اشعار ملک الشعرا بهار و نمود ان در گردشگری فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/ias.2022.314624.1795

علیرضا رستمی قادی؛ احمد کریمی؛ کوروس کریم پسندی؛ اصغر عباسی


شناسایی مولفه های گردشگری مذهبی با تکیه بر هنر تعزیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/ias.2022.331166.1881

محمدرضا حیدری؛ مهرداد صادقی ده چشمه؛ علی رشیدپور


بررسی تطبیقی اصلاحات مالیاتی خسرو انوشیروان در شاهنامه و منابع کلاسیک اسلامی (با تأکید بر شاهنامه شاه طهماسب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/ias.2021.258020.1443

پریسا بهادرپور؛ احمد کامرانی فر؛ فریناز هوشیار


راهبردهای مواد درسی باتوجه به فرآیند خلاقیت در آموزش معماری (مطالعه موردی دانشگاه های تهران، شهید بهشتی و علم و صنعت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/ias.2022.349104.2003

محمدعلی کاظم زاده رائف؛ مصطفی مسعودی نژاد؛ بهزاد وثیق


پدیده های زیست محیطی در پوسترهای هنرمندان ایران و انگلیس با هدف احقاق حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/ias.2020.253959.1416

مجید خسروی؛ امیرعباس بزرگمهر؛ امیر حمزه سالارزایی


تبیین الگوی مداخله شهرسازی تاکتیکال در فضاهای مرتبط با بافت تاریخی شهرهای ایران (نمونه مورد مطالعه: محله پامنار، بافت تاریخی شهر کرمان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1402

10.22034/ias.2022.322500.1847

احسان انجم شعاع؛ رضا احمدیان؛ واراز مرادی مسیحی


تبیین جایگاه شهود در متون منثور فارسی عرفانی با استناد به آثار عرفا قرن پنج تا هفت و انعکاس آن بر نگاره های اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

10.22034/ias.2022.332226.1890

محمد عالی وند؛ جواد استادمحمدی؛ مینا باهنر