دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقاله پژوهشی

جایگاه ساختار نحوی در پرداخت مضامین عرفانی در مثنوی (با تاکید بر نسخه مصور موزه هنروالترز در بالتیمو آمریکا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22034/ias.2021.271352.1527

اسماعیل صادقی؛ شهروز جمالی؛ مرتضی رزاق پور


نمودی از تلاقی ادبیّات و معماری در الگوهای متقارن گنبد مسجد شیخ لطف‌الله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22034/ias.2021.270449.1523

نقی زرّین تره مراجل؛ فاطمه مدرسی؛ بهمن نزهت


تبیین الگوهای زیبایی شناسی به کار رفته در طرح نماهای ساختمان های شاخص اداری شهر تهران در سال های 1340 تا 1390

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22034/ias.2021.269040.1512

شهرام ماهان فر؛ محمدرضا پورزرگر؛ مزین دهباشی شریف


اولویت بندی معیارهای فرهنگی و اقتصادی ایرانیان با تأکید بر نقش دوسالانه های جهانی هنر و اقتصاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22034/ias.2021.268995.1514

زهرا رضایی؛ احمد صادقی؛ حامد بخشی


جایگاه شعر معاصر فارسی از منظر جامعه شناسی و هنر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22034/ias.2021.266980.1504

نسرین سیدزوار؛ رحیم طاهر؛ منیژه فلاحی


کمربند اقتصادی و فرهنگی جاده ابریشم نمود توسعه تعاملات بین المللی دو تمدن چین و ایران در منطقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22034/ias.2021.266095.1498

امین صفدری؛ کیهان برزگر؛ قوام عبدالهی؛ بهزاد شاهنده


پدیدار شناسی معماری ایرانی – اسلامی در مسجد جامع نایین با تاکید بر منظر فلسفه اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22034/ias.2021.231088.1250

مینا سلیمی؛ محمد رضا شریف زاده


ستایش و یادبود پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) در شعر و هنر معاصر بلوچ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22034/ias.2022.320829.1826

عبدالحکیم سپاهی؛ محمد رضا تقیه؛ قاسم سالاری


تحلیل نقوش و تزئینات کتیبه های دوره قاجار در نشانه شناسی از منظر رولان بارت باتاکید بر مسجد سپهسالار و عمارت مسعودیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22034/ias.2022.335365.1913

منوچهر رخشان؛ محمد اکوان؛ محمد شکری


آسیب شناسی وضعیت طراحان فرش اراک در دوره معاصر بر مبنای نظریه زمینه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22034/ias.2022.236592.1281

سمیه صالحی؛ حسین نوروزی قره قشلاق؛ حجت اله رشادی


اسطوره ها و حماسه ها در روایات تاریخی شاهنامه و نمود آن در نگاره های شاهنامه بایسنقری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22034/ias.2022.337581.1934

الهام مرادی؛ الیاس نورایی؛ موسی پرنیان


بررسی کیفیت های کالبدی-فضایی در پایداری محله (با رویکرد پیاده مداری) (نمونه موردی تحقیق:محله ناژوان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22034/ias.2022.345292.1979

مینا قصری؛ اسلام کرمی


قواعد رفتاری ارکان اخوانیات در ادب فارسی: با تاکید بر عناصر تزیینی اخوان نگاری خاقانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22034/ias.2022.345994.1986

پروین ضیا خدادادیان؛ علی اصغر باباصفری؛ عنایت الله شریف پور


مضامین مشترک ابیات عربی کلیله و دمنه، مرزبان نامه و تاریخ جهانگشا و همسان گویی و همسان انگاره ایی شاعران و نگارگران فارسی زبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22034/ias.2022.356124.2037

عبدالسلام ملازهی؛ محمد فاضلی؛ رضا اشرف زاده


بررسی و مقایسۀ مسائل غنایی و اجتماعی در اشعار فریدون مشیری و فروغ فرخزاد با آثار نقاشی فرح اصولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22034/ias.2022.362048.2054

رقیه رجبی قاضی کندی؛ عبدالناصر نظریانی؛ علیرضا مظفری


واکاوی استعاره مفهومی در قرآن ( جرهای ۱۵ تا ۲۱) و هفت پیکر ابراهیم میرزا از مفهوم زبانشناختی متن و تصویر.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22034/ias.2022.351546.2020

سارا سهرابی؛ اکرم کرانی؛ زهره سادات ناصری


بازنمود بومی‌گرایی در رمان‌های احمد محمود و نقاشی معاصر ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22034/ias.2023.375801.2113

کبرا حیدریان؛ منیژه فلاحی؛ علی اسکندری


«تحلیل فرم و نقوش تزئینی آلبارِلوهای والنسیای اسپانیا در قرن پانزدهم محفوظ در موزه متروپولیتن نیویورک»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22034/ias.2023.338646.1940

مهدیه هاشمی؛ مهناز شایسته فر


جایگاه اصل «هویت» در تبیین مفهوم «محله اسلامی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22034/ias.2023.375336.2111

مرضیه الزهرا نصیرپور؛ محمد نقی زاده؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی


ارتباط تحول در معماری شهری و مفاهیم پایداری اجتماعی(نمونه موردی بافت همت آباد اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22034/ias.2023.380693.2142

آسوده میرخواجه الدین؛ ابوذر مجلسی کوپائی؛ محمد سعید ایزدی


اسطوره قربانی در آثار منظوم عطار در تطبیق با قربانی کردن اسماعیل در نسخه مصور قصص الانبیاء

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22034/ias.2023.388620.2175

فاطمه حجه فروش؛ مرتضی رزاق پور


نظریه یادگیری و ارتباط گرایی در آموزش زبان خارجی با تاکید بر کاربرد نقوش هندسی درجلوه های بصری نرم افزارهای آموزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22034/ias.2023.384191.2160

آیدین مختاری نژاد؛ آرمین فاضل زاد؛ الهام رحمانی


بازشناسی تیپولوژی و مرفولوژی در ساختار سراهای بازارهای سنتی ایران در دوره قاجاریه (نمونه موردی سراهای بازار کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22034/ias.2023.394277.2190

سعید رهرو مهربانی؛ سیدعلی نوری


طراحی بسته بندی صنایع فرهنگی مکتوب با استفاده از نقوش پارچه های ایرانی موزه کلیلوند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22034/ias.2023.172421

عرفان خزایی؛ علی فرجی؛ علیرضا اژدری


" هنر، زبان و معنای زندگی"مطالعه تطبیقی پیرامون اندیشه‌های اگزیستانسیالیستی سارتر و هایدگر در ارتباط با ادبیات و هنر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22034/ias.2023.376656.2117

زینب عرب؛ سید صادق زمانی؛ سید رحمت الله موسوی مقدم


عوامل مؤثر بر هنجارگریزی در اشعار طنز ناصر فیض و اسماعیل امینی در تطبیق با تغییر سوژه در هنر معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22034/ias.2023.397790.2205

لیلی همایونفر؛ خورشید قنبری ننیز؛ مریم شایگان


نقش عوامل محیطی و فرهنگی در فرم و ساختار معماری بناهای مسکونی قاجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22034/ias.2023.401155.2216

شهرام محمدیانی؛ امیررضا کریمی آذری؛ حسین سلطان زاده


تحلیل مضمونی نگاره معراج پیامبر (ص) منسوب به عبدالرزاق به روش آیکونولوژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22034/ias.2023.397835.2206

سهند اله‌یاری؛ مرتضی افشاری؛ خشایار قاضی زاده


بررسی ویژگی‌ها و ابداعات آثار خوشنویسی ملک محمد قزوینی (هنرمند دوره قاجار).

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22034/ias.2023.322592.1840

خدیجه عباسی؛ سید ابوتراب احمدپناه


جستاری پیرامون هنر خط در بیعه نامه نویسی عهد قاجار با تکیه بر (بیع نامه قلعه حسن خان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22034/ias.2023.401708.2218

علی تیموری؛ محمد کلهر


.تحلیل کارایی عملکردی مدارس ایران براساس شاخص سازگاری فضا؛ نمونه موردی (مدرسه چهارباغ ،دارالفنون ،البرز وسلمان).

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22034/ias.2023.404269.2229

فرزانه نریمانی؛ ملیحه تقی پور؛ علی اکبر حیدری


تحلیل CFD رفتار حرارتی زیستگاه پایدار مریخ با تأکید بر مدل‌سازی هندسی گنبدسازی ایرانیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22034/ias.2023.388983.2177

عطیه دزفولی؛ کمال رهبری منش؛ محمد مهدی خیری خواه؛ جمال الدین سهیلی


مطالعه نشانه شناسی جنسیت زن در نقوش سنگ قبرهای استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22034/ias.2023.404416.2234

فاطمه رقیمی؛ محمدعلی خبری؛ محمد عارف


ارزشیابی در الگوی فرایندی و دائمی بازنگری برنامه درسی آموزش هنر دانشگاه فرهنگیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22034/ias.2023.411806.2269

آزاده باواخانی


بررسی رابطه ساختار و معنا در نقاشی‌های علی اکبر صادقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22034/ias.2023.404420.2274

سارا جهانگیری؛ محمدرضا شریف زاده؛ محمد کاظم حسنوند


الگوی طراحی مسجد در معماری معاصر با تأکید بر مساجد شهر دزفول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

10.22034/ias.2021.276051.1558

حسن سلیمانی؛ مهنوش محمودی؛ سعید میرریاحی


هستی‌شناسی "واقعیت" در اندیشه بودریار و تطبیق آن با رئالیسم در هنر رسانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22034/ias.2023.416140.2288

مهسا مسجودی؛ محمد شکری؛ شمس‌الملوک مصطفوی