بررسی مکتب نوشناخته استرآبادی اواسط دوره صفوی با مطالعه نگاره‌های شاهنامه استرآبادی موجود در موزه ملک تهران با رویکرد تاریخی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام، دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، ایران

2 دانشجوی دکتری، رشته تاریخ تطبیقی هنر اسلامی، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد تهران مرکز، ایران

3 گروه طراحی پارچه و لباس، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

10.22034/ias.2023.393881.2187

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the newly known Estrabadi school in the middle of the Safavid period By studying the illustrations of the Shahnameh of Estrabadi in the Malek Museum of Tehran with a historical approach

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Sharifzadeh 1
  • Mohammad Reza Sakhtemangar 2
  • Abolfazl Davodi RoknAbadi 3
1 Full Professor, Faculty of Arts, Islamic Azad University, Tehran Branch, Center, Iran
2 PhD student, Department of Comparative History of Islamic Art, Department of Art Research, Faculty of Arts, Islamic Azad University, Tehran Branch, Center, Iran
3 Depart,ment of Textile and Clothing Design Department, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safavid period
  • painting
  • Malek National Library and Museum
  • Shahnameh Estrabadi