نمایه نویسندگان

آ

 • آذرپیرا، محسن بررسی و تحلیل ساختارهای انسان‌گرایی در شخصیت‌های اساطیری فانتزی منظومه‌های حماسی بهمن‌نامه و فرامرزنامه منطبق با نظریه خودشکوفایی آبراهام مزلو [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 7-26]
 • آرزوفر، سمیه تحلیل حضور کیفی نور در مساجد تاریخی اسلامی نمونه موردی: مسجد شیخ لطف الله، مسجد سلیمیه و مسجد جامع قرطبه [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 140-158]
 • آل ابراهیم دهکردی، صبا رموز به‌کار رفته در مجلس نگارگری کشته‌شدن سهراب به دست رستم(نمونه موردی شاهنامه 1028ق موزه والترز) [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 225-239]
 • آهن جان، فیروزه تاثیر پذیری حافظ از خواجوی کرمانی در مضامین مصور عاشقانه و عارفانه، بر اساس نظریه بینامتنیت ژرار ژنت [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 39-56]
 • آیوازیان، سیمون روند تغییرات فرهنگ و شیوه زندگی زن و خانواده ایرانی در خانه‌های سنتی و مدرن (موردمطالعه: شهر اردبیل) [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 330-353]

ا

 • ابراهیم‌زاده، عبدالعزیز تبیین تأثیر فرم معماری بر بهره‌وری انرژی ساختمان‌های بلند مسکونی در اقلیم سرد و خشک (نمونه موردی: شهر اردبیل) [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 7-24]
 • ابراهیمی، قربانعلی بررسی نشانه معناشناختی نمادهای دالّ بر آداب و رسوم خانقاهی در غزلیات شمس. [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 433-448]
 • ابراهیمی اوزینه، ابوالفضل بررسی اندیشه مذهبی در فیلم های دینی سینمای برگمان [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 106-120]
 • ابراهیمی کاوری، صادق واکاوی مؤلّفه‌های تصویر و نقش آنها در زیباسازی تصویرپردازی‌ سوره های قرآن (با تاکید برآثار خوشنویسی معاصر سوره‌ قلم) [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 25-38]
 • ابراهیمی هژیر، معصومه تحلیل زیبایی شناختی عاطفه در داستان ها و اشعار خمسه نظامی (نمونه مصور خمسه طهماسبی) [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 7-19]
 • اتونی، بهروز کهن الگوی سایه در بوستان سعدی: با تاکید بر نسخه مصور بوستان سعدی محفوظ در موزه چستربیتی لندن [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 470-489]
 • احمدیان، امین بازشناخت گوتیک در ادبیات فارسی با تکیه بر رمان و نمایش شازده احتجاب هوشنگ گلشیری [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 7-24]
 • احمدی فرد، نصرت اله تبارشناسی نگاره های قدرت فره ایزدی در اسطوره های شاهنامه باتکیه بر نظریات میشل فوکو [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 20-39]
 • اردستانی رستمی، حمید رضا بررسی و تحلیل ساختارهای انسان‌گرایی در شخصیت‌های اساطیری فانتزی منظومه‌های حماسی بهمن‌نامه و فرامرزنامه منطبق با نظریه خودشکوفایی آبراهام مزلو [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 7-26]
 • اردلانی، حسین بازخوانی مفهوم انسان-حیوان با تاکید بر نظریه ژیل دلوز از منظر پساساختارگرایی(پست مدرنیست) با خوانش یازده نمایشنامه [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 253-270]
 • اردلانی، حسین نشانه شناسی متن و اثر هنری در آرای رولان بارت با رویکرد خوانش متون و آثار هنری کهن [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 505-518]
 • ارمغان، مریم بازشناسی مکانیسم سیستم های الگوریتمیک در فرآیند طرح و ساختار معماری [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 234-253]
 • اژدری، علیرضا بررسی تقارن و تکرار در پارچه‌های ایرانی موزه کلیولند و کاربست آن‌ها در طراحی بسته هدیه کتب نفیس [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 141-162]
 • اژدری زاده، حسین نقش هنر در تبیین جامعه شناسی مشارکت زنان اقوام لر بختیاری و عرب در کسب منزلت های اجتماعی و سیاسی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 160-175]
 • اسداللهی، الله شکر مطالعه‌ی ارتباط «اساطیر ترکی- مغولی و شمنیسم» با «اسب سفیدِ» نگاره‌های شاهنامه-ی بزرگ ایلخانی (با رویکرد نشانه‌شناسی فرهنگی) [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 121-140]
 • اسدیان، امیر ظاهر فرمالیسم (صورت و فرم) در ادبیات و نگارگری (با تاکید بر آثار یدالله رویایی و نسخه همای و همایون جلایری) [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 25-44]
 • اسدی کهباد، هرمز بررسی جایگاه هنر اسلامی در فقه امامیه با تاکید بر منظر صاحب جواهر و صاحب مسالک [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 86-98]
 • اسماعیلی، علیرضا تاثیر گرافیک و جذابیت های بصری رسانه های محلی بجنورد بر سبک زندگی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 379-393]
 • اصغرزاده منصوری، تیلا بررسی و تحلیل جایگاه زن و نمادهایی با رویکرد مونث در علامت‌های عاشورایی ایران از دوران صفویه تا کنون [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 45-68]
 • اطهری، سید اسدالله تأثیر برجام بر توسعه اقتصادی ایران (با تاکید بر صنایع دستی معاصر ایران) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 408-425]
 • اعتصام، ایرج بررسی مکان از منظر هرمنوتیک فلسفی هایدگر (مطالعه موردی: فرهنگسرای نیاوران) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 50-64]
 • اعرابی هاشمی، شکوه السادات توانمندی اقتصادی امپراطوری هخامنشی با تکیه بر شبکه های ارتباطی و انعکاس ان بر سنگ برجسته های تخت جمشید [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 652-670]
 • اعظمی، زهرا جستاری در ضرورت و ساز و کار ضرب آهنگ کاوی فعالیتها و رویدادها در توسعۀ دانش معماری (نمونه موردی:معماری مدارس) [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 69-95]
 • افراشی، آزیتا رویکرد شناختی به چند معنایی دل در اصطلاحات و ضربالمثل های فارسی در تطبیق با صاحبدلان در نگارگری ایرانی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 541-554]
 • افروغی نیا، افسانه تجزیه و تحلیل عناصر داستانی امیرارسلان براساس تئوری آیان وات در تطبیق بر عناصر مصور هزار و یک شب [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 96-115]
 • افضلیان، خسرو بررسی مکان از منظر هرمنوتیک فلسفی هایدگر (مطالعه موردی: فرهنگسرای نیاوران) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 50-64]
 • اکبری، ناهید بازتاب قشربندی اجتماعی در عصر غزنویان و سلجوقیان (با تاکید بر اشعار سنایی غزنوی و هنرهای بصری دوران) [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 274-300]
 • البوغبیش، راضیه واکاوی مؤلّفه‌های تصویر و نقش آنها در زیباسازی تصویرپردازی‌ سوره های قرآن (با تاکید برآثار خوشنویسی معاصر سوره‌ قلم) [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 25-38]
 • البوغبیش، عبدالکریم بررسی رویکرد روانشناختی در اشعار دعبل خزاعی در تطبیق با عنصر عاطفه در نگارگری دوره عباسیان [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 354-375]
 • امامی، نصرالله بررسی و تحلیل ساختارهای انسان‌گرایی در شخصیت‌های اساطیری فانتزی منظومه‌های حماسی بهمن‌نامه و فرامرزنامه منطبق با نظریه خودشکوفایی آبراهام مزلو [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 7-26]
 • امانی، رستم وحدت وجود در منظومه های امیر خسرو دهلوی در تبیین اصل وحدت و کثرت معماری مسجد شیخ لطف الله اصفهان [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 573-585]
 • امیرعشایری، سواره واکاوی نقش هندسه معقول و محسوس در معماری گنبد سلطانیه [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 27-49]
 • امیری، محدثه سادات اقتصاد و معماری قاجاری: عوامل اقتصادی در تاثیر پذیری معماری قاجار از غرب (با تاکید بر تزیینات نما) [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 116-139]
 • امیری پویا، فائزه بررسی مکان از منظر هرمنوتیک فلسفی هایدگر (مطالعه موردی: فرهنگسرای نیاوران) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 50-64]
 • امین ناجی، محمد هادی شاخص های غلو در مصادر شیعی و انعکاس آن در احادیث و روایات کتیبه های حرم مطهر امام رضا (ع) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 326-340]
 • امینی، رحمت بازخوانی مفهوم انسان-حیوان با تاکید بر نظریه ژیل دلوز از منظر پساساختارگرایی(پست مدرنیست) با خوانش یازده نمایشنامه [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 253-270]
 • امینی، علی اکبر تأثیر برجام بر توسعه اقتصادی ایران (با تاکید بر صنایع دستی معاصر ایران) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 408-425]
 • انصاری، محمدیار نقش‌پذیری زنان در شعر معاصر در مقایسه با زنان معمار و هنرمند دوره‌های تیموری و صفوی [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 40-58]
 • انصاری، مهدی بررسی گسترش طریقت‌های چشتیه و نعمت اللهیه در دکن در مقایسه با مفاهیم کتیبه ای مقبره شاه نعمت الله ولی در ماهان کرمان [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 418-434]
 • انواری، فرهاد تأثیر اندیشه‌های قرآنی و مضامین شیعی بر معماری اماکن مذهبی اصفهان عصر صفوی:(مطالعه ی موردی مسجد جامع عتیق، شیخ لطف الله، و مسجد حکیم) [دوره 19، شماره 47، 1401]
 • اهنگران، محمد رسول بررسی جایگاه هنر اسلامی در فقه امامیه با تاکید بر منظر صاحب جواهر و صاحب مسالک [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 86-98]
 • ایروانی، هوتن مؤلفه‌های شاخص کالبدی معماری بومی شهر اصفهان در طراحی مسکن جدید [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 189-204]
 • ایروانی، هوتن مولفه‌های شاخص کالبدی معماری بومی شهر اصفهان در طراحی معماری نوین مبنی بر رویکرد طبیعت گرایانه( نمونه موردی میدان نقش جهان) [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 221-233]

ب

 • بابااحمدیان، عبدالله نگاهی انتقادی به پندار پس دانشی اهریمن در تسلط براخشیجان در شاهنامه و اساطیر نورسی ( با تاکید بر نسخه محفوظ در موزه بریتانیا) [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 159-178]
 • باقریان، محمد صابر ویژگی‌های معرفتی معماری اسلامی در تطبیق با پدیدارشناسی سکنا گزینی [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 740-757]
 • بامری، خیرا له طراحی الگوی ارزشیابی برنامه درسی دوره ابتدایی با محوریت تصویرسازی کتاب ها مطابق با معیارهای هنر اسلامی [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 59-69]
 • بختیار، مریم حقیقت اسرار عبادات (نماز، ‌‌‌حج) از دیدگاه آیت الله جوادی آملی و مقایسه با دیدگاه امام خمینی (ره) و اعجاز معماری خانه کعبه به عنوان جلوه ای هنری از اسرار حج [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 189-204]
 • بختیار، مریم دیدگاه عرفانی امام خمینی (ره) پیرامون نهضت حسینی و انعکاس آن بر نگاره های اسلامی [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 235-252]
 • بختیار، مریم بررسی مقام عشق و هنر از منظر عرفانی امام خمینی (ره) [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 598-610]
 • بختیار، مریم نقش هنر در تبیین وحدت وجود از طریق بررسی آثار امام خمینی(ره) و مولانا [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 652-674]
 • بذرافکن، کاوه بررسی نظام ساخت تکاملی و رهیافت های محاسباتی در معماری سنتی و مدرن. [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 636-656]
 • براتی، فرج الله حقیقت اسرار عبادات (نماز، ‌‌‌حج) از دیدگاه آیت الله جوادی آملی و مقایسه با دیدگاه امام خمینی (ره) و اعجاز معماری خانه کعبه به عنوان جلوه ای هنری از اسرار حج [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 189-204]
 • براتی، فرج الله نقش هنر در تبیین وحدت وجود از طریق بررسی آثار امام خمینی(ره) و مولانا [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 652-674]
 • برادران بزار، شیدا تدوین نظام حقوقی حوزه هنر با تمرکز بر موسیقی، سینما و تئاتر [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 179-188]
 • برادران جمیلی، لیلا واکاوی گسست سوژه از دیدگاه ژاک لاکان در نمایشنامه فرادست / فرودست اثر سوزان لوری پارکز [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 442-454]
 • بصیری، محمدصادق تعامل فرانقش ها در گفتمان جزیره سرگردانی و شاهنامه فردوسی ابراهیم سلطان [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 382-400]
 • بلیلان اصل، لیدا واکاوی نقش هندسه معقول و محسوس در معماری گنبد سلطانیه [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 27-49]
 • بنی اردلان، اسماعیل تحلیل نقش نمادین گل و مرغ به روش اسطوره شناسی زیلبر و با مصداق های هنری دورره صفویه تا قاجار [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 150-159]
 • بنی اردلان، اسماعیل نشانه شناسی متن و اثر هنری در آرای رولان بارت با رویکرد خوانش متون و آثار هنری کهن [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 505-518]
 • بهاروند، محمد اصول زیست شناسی شکل گیری پدیده ها : الگو برداری از طبیعت در فرآیند فرم معماری [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 519-538]
 • بهبودیان، بهروز الگوی پیشنهادی عضویت اصحاب علم، فن و هنر در مجلس شورای اسلامی ایران [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 327-338]
 • بهبودیان، بهروز تبیین حقوق عناصر زیست محیطی و انعکاس آن در تصاویر طبیعت شاهنامه شاه طهماسبی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 596-615]
 • بهیان، شاپور بررسی گرافیک شهری با مباحث اجتماعی و اقتصادی و تاثیر ان بر بی تفاوتی سیاسی شهروندان [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 239-259]
 • بوشاسب گوشه، فیض الله بررسی و مقایسه شهرسازی اشکانی و ساسانی با رویکردی به مولفه های سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 174-188]
 • بوشاسب گوشه، فیض الله تأثیر اندیشه‌های قرآنی و مضامین شیعی بر معماری اماکن مذهبی اصفهان عصر صفوی:(مطالعه ی موردی مسجد جامع عتیق، شیخ لطف الله، و مسجد حکیم) [دوره 19، شماره 47، 1401]
 • بویری، رویا تصویرالگوی شهروند جهانی در نظام تعلیم و تربیت مبنی بر آرا فلاسفه معاصر [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 57-70]

پ

 • پارسائی، حسین بازتاب سبک سمبولیسم اجتماعی سیاسی در شعر شاعران دهه چهل و تندیس ها و نمادهای خانه مشروطه تبریز [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 580-595]
 • پاکدل، مسعود نگاهی انتقادی به پندار پس دانشی اهریمن در تسلط براخشیجان در شاهنامه و اساطیر نورسی ( با تاکید بر نسخه محفوظ در موزه بریتانیا) [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 159-178]
 • پاکدل، مسعود تطبیق بن مایه های اسطوره ای بینایی و دانایی در مصر و ایران با تاکید بر شاهنامه محفوظ در بنیاد کورکیان نیویورک [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 254-273]
 • پاکدل فرد، محمد رضا تحلیل بصری آثار سینمایی بر اساس مبانی هنرهای تجسمی مطالعه موردی: هامون و پری اثر داریوش مهرجویی [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 457-467]
 • پرتویی، پروین ویژگی‌های معرفتی معماری اسلامی در تطبیق با پدیدارشناسی سکنا گزینی [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 740-757]
 • پژوهنده، سیدجاسم بررسی مقام عشق و هنر از منظر عرفانی امام خمینی (ره) [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 598-610]
 • پناهی، روناک ویژگی‌های معرفتی معماری اسلامی در تطبیق با پدیدارشناسی سکنا گزینی [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 740-757]
 • پوربختیار، غفار ظهور و بروز معتزله در جهان اسلام و انعکاس آن در سفرنامه حکیم ناصر خسرو [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 611-622]
 • پورسیاحی، فریده حقیقت اسرار عبادات (نماز، ‌‌‌حج) از دیدگاه آیت الله جوادی آملی و مقایسه با دیدگاه امام خمینی (ره) و اعجاز معماری خانه کعبه به عنوان جلوه ای هنری از اسرار حج [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 189-204]
 • پورملایی، مرتضی وحدت امت اسلامی رویارویی تمدن ها: بررسی موردی تصاویر فرضیه حج در نگارگری [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 65-79]
 • پوریانی، محمدحسین نقش هنر در تبیین جامعه شناسی مشارکت زنان اقوام لر بختیاری و عرب در کسب منزلت های اجتماعی و سیاسی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 160-175]
 • پیامی، مریم نقش هنر در تبیین وحدت وجود از طریق بررسی آثار امام خمینی(ره) و مولانا [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 652-674]
 • پیریایی، مهرانگیز تحلیل پارامترهای طراحی آتریوم (با تاکید بر تشابهات عملکردی با حیاط مرکزی فلات مرکزی ایران)، مطالعه موردی خانه های سنتی یزد [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 80-95]

ت

 • تارم، میثم کرامت زن در آیات قرآن و فقه مذاهب خمسه اسلامی و انعکاس آن در نگارکاری مکتب تبریز صفویه [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 401-417]
 • تازیکی، زهرا تحلیل کتاب فارسی پایه هفتم در مقایسه با کتاب هنر از نظر قابلیت ها و مهارت های ارتباطی [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 70-90]
 • ترابی، زهره بررسی عوامل کالبدی میدان بهارستان در سرزندگی شهروندان تهران [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 319-327]
 • ترابی، زهره روند تغییرات فرهنگ و شیوه زندگی زن و خانواده ایرانی در خانه‌های سنتی و مدرن (موردمطالعه: شهر اردبیل) [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 330-353]
 • تقی پور، ملیحه تبیین مولفه های الگوپذیری کالبدی فنوتایپ در الگوی سکونتگاهی قاجار (مطالعه موردی: خانه های اعیانی تهران) [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 271-302]
 • تلخابی، مهری قابلیت مضمون و فرم در غزل های حسین منزوی در تطبیق با مضامین مشابه در نگاره های خمسه نظامی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 455-469]
 • توفیق، مریم معناشناسی ماهیت نگاره‌های معماری سنتی و تاثیر هویتی آن در جهانی شدن شهر یزد (مورد مطالعاتی : خانه ملک‌زاده) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 96-112]
 • تولایی، ندا بازنمایی قهرمان شرقی به مثابۀ "دیگری" برون فرهنگی بر اساس نظریۀ رولان بارت (مطالعه ی موردی انیمیشن علاءالدین) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 113-133]
 • تیزقلم زنوزی، سعید نقش شاخص های فضای زیستی در بهزیستی و ارتقا کیفیت زندگی شهروندان منطقه 12 کلانشهر تهران [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 303-314]
 • تیزقلم زنوزی، سعید ارزیابی نقش مسکن در کیفیت زندگی شهروندان ( نمونه موردی: منطقه ۱۲ کلانشهر تهران) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 176-186]

ث

ج

 • جاویدی نژاد، مهرداد خوانش مولد پیشینه های معماری و بهره گیری از آن ها در فرآیند طراحی [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 623-635]
 • جدیدالاسلامی، حبیب کردارشناسی لهراسب در شاهنامه و سایر متون منظوم پهلوانی با تاکید بر شاهنامه سال 844 تیموری محفوظ در کتابخانه ملی پاریس [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 402-415]
 • جدیدی، ناصر بررسی و مقایسه شهرسازی اشکانی و ساسانی با رویکردی به مولفه های سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 174-188]
 • جعفری دهکردی، ناهید رموز به‌کار رفته در مجلس نگارگری کشته‌شدن سهراب به دست رستم(نمونه موردی شاهنامه 1028ق موزه والترز) [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 225-239]
 • جلالیان، عسکر الگوی پیشنهادی عضویت اصحاب علم، فن و هنر در مجلس شورای اسلامی ایران [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 327-338]
 • جلالیان، عسکر تبیین حقوق عناصر زیست محیطی و انعکاس آن در تصاویر طبیعت شاهنامه شاه طهماسبی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 596-615]
 • جلالیان، ناهید پست مدرن در ادبیات داستانی و نقاشی معاصر ایران [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 205-220]
 • جهانبخش، حیدر ظرفیت فضاهای معماری برگرفته از نقوش هویت ساز با هدف ارتقای حس مکان محیط های دانشگاهی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 393-405]
 • جهانیان، سوزان بازتاب سبک سمبولیسم اجتماعی سیاسی در شعر شاعران دهه چهل و تندیس ها و نمادهای خانه مشروطه تبریز [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 580-595]
 • جوان فروزنده، علی واکاوی متغیرهای ارزشی و محتوایی اسلامی در معماری مسکن معاصر ایران [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 91-105]
 • جوانمرد، غلامحسین مطالعه تطبیقی روان شناسی شخصیت ها در ویس و رامین و تریستان و ایزوت و انعکاس آن در آثار هنری معاصر [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 416-432]
 • جولایی، امیرعطا پدیدارشناسی وجود به مثابه واقع گرایی در سینمای نئورئالیسم از منظر آندره بازن و فلسفه اگزیستانسیالیسم [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 657-668]

چ

 • چارئی، عبدالرضا شناسایی هنرهای تجسمی و تصویری مؤثر بر دیوارنگاره‌های بناهای مذهبی عصر قاجار (مطالعه موردی: تکیه معاون‌الملک کرمانشاه) [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 490-516]
 • چاکری، آزاده تأملی بر طلسمات دوره قاجار و اهمیت نقش زنان در شکل گیری و گسترش آنها [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 221-234]
 • چوگانیان، داود اصل سلسله مراتب و تجلی آن در معماری مساجد ایرانی(نمونه موردی مسجد گوهرشاد) [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 502-525]
 • چولانیان، رحیمه واکاوی مؤلّفه‌های تصویر و نقش آنها در زیباسازی تصویرپردازی‌ سوره های قرآن (با تاکید برآثار خوشنویسی معاصر سوره‌ قلم) [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 25-38]
 • چیت ساز، محمدعلی بررسی گرافیک شهری با مباحث اجتماعی و اقتصادی و تاثیر ان بر بی تفاوتی سیاسی شهروندان [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 239-259]

ح

 • حاتمی نصاری، طیبه بررسی مسیر تکاملی گنبد در معماری ایرانی-اسلامی از منظر گونه شناسی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 134-149]
 • حاجی اسماعیلی، محمدرضا بررسی روابط بینامتنی قرآن و خطبه 152 نهج البلاغه در حوزه اسماء و صفات الهی و انعکاس آن در کتیبه های مسجد کبود تبریز [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 435-456]
 • حاجیان پاشاکلایی، فردوس تحلیل بصری آثار سینمایی بر اساس مبانی هنرهای تجسمی مطالعه موردی: هامون و پری اثر داریوش مهرجویی [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 457-467]
 • حاجی رحیمیان، امیر حسین پیشایندها و پسایندها در توسعه اقتصادی شهرهای صنعتی با تاکید بر شاخص های پایداری خوشه های کسب و کار (مورد مطالعاتی : صنایع دستی و پوشاک) [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 71-85]
 • حافظ رضازاده، معصومه معماری سبز: هماهنگی و سازگاری با محیط زیست (نمونه موردی شهر رشت) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 539-559]
 • حامد نژاد، مصطفی دیدگاه عرفانی امام خمینی (ره) پیرامون نهضت حسینی و انعکاس آن بر نگاره های اسلامی [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 235-252]
 • حبیب، سوزان خوانش مولد پیشینه های معماری و بهره گیری از آن ها در فرآیند طراحی [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 623-635]
 • حبیب، فرح معیارهای طراحی و برنامه ریزی در معماری شهرهای جدید و تاثیر آن در ماندگاری و دلبستگی ساکنین (مورد مطالعه: شهر جدید گلبهار) [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 586-597]
 • حبیب، فرح واکاوی نقش هندسه معقول و محسوس در معماری گنبد سلطانیه [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 27-49]
 • حبیب، فرح اعتبارسنجی مدل مفهومی متأثر از زیبایی شناسی محیطی در روح مکان آثار فرهنگی معماری معاصر ایران [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 579-595]
 • حبیب، فرح تبیین مدل مفهومی براساس روش گراندد تئوری متأثر از زیبایی شناسی محیطی در روح مکان، و اولویت بندی و وزن دهی زیرشاخص های آن در آثار فرهنگی معماری معاصر ایران [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 517-540]
 • حبیب الهی، مهدی بررسی روابط بینامتنی قرآن و خطبه 152 نهج البلاغه در حوزه اسماء و صفات الهی و انعکاس آن در کتیبه های مسجد کبود تبریز [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 435-456]
 • حجاجی کهجوق، عزیز بررسی عنصر عاطفه در شعر سهراب سپهری در مقایسه با نگاره عشاق هفت پیکر نظامی [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 267-281]
 • حسن پور، فاطمه بررسی جایگاه هنر اسلامی در فقه امامیه با تاکید بر منظر صاحب جواهر و صاحب مسالک [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 86-98]
 • حسن زاده، سالار تحلیل نقش نمادین گل و مرغ به روش اسطوره شناسی زیلبر و با مصداق های هنری دورره صفویه تا قاجار [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 150-159]
 • حسن زاده، عیسی تاثیر گرافیک و جذابیت های بصری رسانه های محلی بجنورد بر سبک زندگی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 379-393]
 • حسن زاده جوشقان، مهدی بررسی اندیشه مذهبی در فیلم های دینی سینمای برگمان [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 106-120]
 • حسنلو، حیدر قابلیت مضمون و فرم در غزل های حسین منزوی در تطبیق با مضامین مشابه در نگاره های خمسه نظامی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 455-469]
 • حسین پور، سیروس نقش هنر در تبیین جامعه شناسی مشارکت زنان اقوام لر بختیاری و عرب در کسب منزلت های اجتماعی و سیاسی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 160-175]
 • حسین پور میزاب، منصور مطالعه‌ی ارتباط «اساطیر ترکی- مغولی و شمنیسم» با «اسب سفیدِ» نگاره‌های شاهنامه-ی بزرگ ایلخانی (با رویکرد نشانه‌شناسی فرهنگی) [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 121-140]
 • حسین زاده نمدی، مرجان بازخوانی مفهوم انسان-حیوان با تاکید بر نظریه ژیل دلوز از منظر پساساختارگرایی(پست مدرنیست) با خوانش یازده نمایشنامه [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 253-270]
 • حسینی، سید حسام الدین نقش تشکیل حکومت عدل در جهت دفع افساد فی الأرض در حکومت و هنراسلامی [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 620-635]
 • حسینی، سیدرضا شناسایی هنرهای تجسمی و تصویری مؤثر بر دیوارنگاره‌های بناهای مذهبی عصر قاجار (مطالعه موردی: تکیه معاون‌الملک کرمانشاه) [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 490-516]
 • حسینی، سید علیرضا بررسی فقهی- حقوقی مسولیت مدنی دولت در جهت معاش مردم؛ نگاهی بر انعکاس ثبات و عدالت اجتماعی در آثار گرافیگی معاصر [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 205-226]
 • حسینی، علی یار دیدگاه عرفانی امام خمینی (ره) پیرامون نهضت حسینی و انعکاس آن بر نگاره های اسلامی [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 235-252]
 • حسینی، مالک تحلیل فلسفی- عرفانی فضامندی در شعر و نگارگری [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 281-304]
 • حق لسان، مسعود واکاوی متغیرهای ارزشی و محتوایی اسلامی در معماری مسکن معاصر ایران [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 91-105]
 • حیدری، علی تبارشناسی نگاره های قدرت فره ایزدی در اسطوره های شاهنامه باتکیه بر نظریات میشل فوکو [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 20-39]
 • حیدری، علی کارکرد معنایی رنگ در مثنوی‌های عطار در انطباق با نگاره‌های غنایی هفت‌گنبد بهرام گور [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 240-266]
 • حیدری نوری، رضا غربت و چله نشینی عارفان با تاکید بر ویژگی های بصری چله خانه های عارفان اسلامی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 147-164]
 • حیدری نوری، رضا فرهنگ فال و طالع بینی در دوره صفوی با استناد بر غزلیات محسن تاثیر تبریزی و فالنامه محفوظ در موزه توپقاپی سرای استانبول [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 636-651]

خ

 • خالق زاده، محمدهادی نقش‌پذیری زنان در شعر معاصر در مقایسه با زنان معمار و هنرمند دوره‌های تیموری و صفوی [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 40-58]
 • خانزاده، ریحانه بررسی عنصر شخصیت در داستانهای براهنی با نگارگری دوره صفوی براساس دیدگاه رواشناختی کارل گوستاو یونگ [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 555-580]
 • خان محمدی، مرجان سنجش و ارزیابی شاخص‌های تاب‌آوری اجتماعی محلات مسکونی (مطالعه موردی محلات سنتی شهر همدان) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 446-470]
 • خانمحندی، مرجان تحلیل معماری ایرانی-اسلامی دوره معاصر مبتنی بر دیدگاه استادکاران معماری سنتی به منظور ارائه یک مدل کیفی(نمونه موردی حرم حضرت معصومه) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 341-363]
 • خبری، محمد علی بازخوانی مفهوم انسان-حیوان با تاکید بر نظریه ژیل دلوز از منظر پساساختارگرایی(پست مدرنیست) با خوانش یازده نمایشنامه [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 253-270]
 • خداخواه جدی، ساناز نقش شاخص های فضای زیستی در بهزیستی و ارتقا کیفیت زندگی شهروندان منطقه 12 کلانشهر تهران [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 303-314]
 • خداخواه جدی، ساناز ارزیابی نقش مسکن در کیفیت زندگی شهروندان ( نمونه موردی: منطقه ۱۲ کلانشهر تهران) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 176-186]
 • خداکرمی، جمال اقتصاد و معماری قاجاری: عوامل اقتصادی در تاثیر پذیری معماری قاجار از غرب (با تاکید بر تزیینات نما) [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 116-139]
 • خردمند پور، مسعود بررسی و تحلیل ساختارهای انسان‌گرایی در شخصیت‌های اساطیری فانتزی منظومه‌های حماسی بهمن‌نامه و فرامرزنامه منطبق با نظریه خودشکوفایی آبراهام مزلو [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 7-26]
 • خزایی، عرفان بررسی تقارن و تکرار در پارچه‌های ایرانی موزه کلیولند و کاربست آن‌ها در طراحی بسته هدیه کتب نفیس [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 141-162]
 • خزایی، مجید کرامت زن در آیات قرآن و فقه مذاهب خمسه اسلامی و انعکاس آن در نگارکاری مکتب تبریز صفویه [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 401-417]
 • خسروی، احمد تدوین نظام حقوقی حوزه هنر با تمرکز بر موسیقی، سینما و تئاتر [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 179-188]
 • خطیب نیا، مهین نمود مفاهیم عرفانی و صوفیانه شعر در معماری بقاع متبرکه [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 315-329]
 • خلخالی، سید محی الدین بازشناسی روح معماری ایرانی بر اساس گونه شناسی رفتاری ایرانیان عصر ناصری از نگاه سفرنامه نویسان خارجی [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 163-173]
 • خمسه، هاییده جایگاه علم مهندسی سیالات در بلندترین گنبد آجری جهان(گنبد سلطانیه) [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 596-619]
 • خورشیدی، نجاتعلی شاخصه های مرگ حماسی بر شاهنامه با تاکید بر صحنه های نبرد شاهنامه بایسنقری [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 99-126]
 • خیر آبادی، عباس تحلیل کتاب فارسی پایه هفتم در مقایسه با کتاب هنر از نظر قابلیت ها و مهارت های ارتباطی [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 70-90]
 • خیرالدین، رضا تبیین نقش مسجد در انسجامِ ساختارِ کالبدی- فضایی محلّه [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 305-325]
 • خیرخواه، سعید کهن الگوی سایه در بوستان سعدی: با تاکید بر نسخه مصور بوستان سعدی محفوظ در موزه چستربیتی لندن [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 470-489]

د

 • داداشی، ایرج تحلیل نقش نمادین گل و مرغ به روش اسطوره شناسی زیلبر و با مصداق های هنری دورره صفویه تا قاجار [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 150-159]
 • داداشی، سعیده روند تغییرات فرهنگ و شیوه زندگی زن و خانواده ایرانی در خانه‌های سنتی و مدرن (موردمطالعه: شهر اردبیل) [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 330-353]
 • دانش، جهان تبیین مولفه های الگوپذیری کالبدی فنوتایپ در الگوی سکونتگاهی قاجار (مطالعه موردی: خانه های اعیانی تهران) [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 271-302]
 • دانشگر، فهیمه بازنمایی قهرمان شرقی به مثابۀ "دیگری" برون فرهنگی بر اساس نظریۀ رولان بارت (مطالعه ی موردی انیمیشن علاءالدین) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 113-133]
 • داوده، حدیث آموزش معماری مبتنی بر زندگی: رویکرد روایت محور در طراحی با روش سناریونویسی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 187-204]
 • داودی، عارف بررسی رویکرد روانشناختی در اشعار دعبل خزاعی در تطبیق با عنصر عاطفه در نگارگری دوره عباسیان [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 354-375]
 • داودی رکن آبادی، ابوالفضل تأملی بر طلسمات دوره قاجار و اهمیت نقش زنان در شکل گیری و گسترش آنها [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 221-234]
 • داودی رکن آبادی، ابوالفضل بررسی مکتب نوشناخته استرآبادی اواسط دوره صفوی با مطالعه نگاره‌های شاهنامه استرآبادی موجود در موزه ملک تهران با رویکرد تاریخی [دوره 19، شماره 46، 1401]
 • دباغ، امیرمسعود بازتاب جنسیت و سبک زندگی در خانه های دوره قاجار اردبیل [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 524-545]
 • دژدار، امید بررسی نقش نشانه‌های شیعی در مراتب حس مکانی اماکن مقدس دوران صفویان نمونه موردی مسجد امام و مسجد شیخ لطف‌الله [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 471-488]
 • دهقان، علی مرد سالاری و موضع فمنیستی زنان در یکی از رمان های مریم جهانی و رد پای آن در نقاشی های ایرانی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 202-220]
 • دهقان دهنوی، حسن پیشایندها و پسایندها در توسعه اقتصادی شهرهای صنعتی با تاکید بر شاخص های پایداری خوشه های کسب و کار (مورد مطالعاتی : صنایع دستی و پوشاک) [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 71-85]
 • دهقانی، سودابه مطالعه تطبیقی تسلیم و نقش آن در قرارداد بیع منقول در حقوق ایران و انگلستان (با تاکید بر اقلام تولیدی صنعتگران صنایع دستی) [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 376-401]
 • دهقانی اشکذری، محمدرضا پیشایندها و پسایندها در توسعه اقتصادی شهرهای صنعتی با تاکید بر شاخص های پایداری خوشه های کسب و کار (مورد مطالعاتی : صنایع دستی و پوشاک) [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 71-85]

ذ

 • ذبیحی، حسین معیارهای طراحی و برنامه ریزی در معماری شهرهای جدید و تاثیر آن در ماندگاری و دلبستگی ساکنین (مورد مطالعه: شهر جدید گلبهار) [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 586-597]
 • ذبیحی، حسین ایجاد مکان شهری با توجه به رویکردهای بوم شناسی سیمای سرزمین (مطالعه موردی: دریاچه شهدای خلیج فارس تهران) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 426-445]

ر

 • رئیسی، ایمان بازشناسی مکانیسم سیستم های الگوریتمیک در فرآیند طرح و ساختار معماری [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 234-253]
 • رئیسی باغ شهبازی، مریم بررسی نشانه معناشناختی نمادهای دالّ بر آداب و رسوم خانقاهی در غزلیات شمس. [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 433-448]
 • رئیسی دهکردی، افشین مؤلفه‌های شاخص کالبدی معماری بومی شهر اصفهان در طراحی مسکن جدید [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 189-204]
 • رادمنش، عطامحمد بررسی نشانه معناشناختی نمادهای دالّ بر آداب و رسوم خانقاهی در غزلیات شمس. [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 433-448]
 • رادمهر، غلامرضا بررسی فقهی- حقوقی مسولیت مدنی دولت در جهت معاش مردم؛ نگاهی بر انعکاس ثبات و عدالت اجتماعی در آثار گرافیگی معاصر [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 205-226]
 • رجائیان، افسانه بررسی نکات اشتراک و افتراق دو نگاره به قلم سلطان محمد و صادقی بیک افشار در دوره صفویه [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 127-146]
 • رجبی فر، بهنام واکاوی مولفه های بصری وهنری موثردرکالبد فیزیکی انعطاف پذیر، فضاهای بازآموزشی (نمونه موردی مدارس ابتدایی پسرانه مازندران) [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 372-392]
 • رحمانی، جهانبخش نقش دین، هنر و ادبیات در تفسیر و تثبیت حقوق شهروندی با تاکید بر اندیشه های حسن زاده آملی و سید حسین نصر [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 360-371]
 • رحمانیان کوشککی، فرزانه نگاهی انتقادی به پندار پس دانشی اهریمن در تسلط براخشیجان در شاهنامه و اساطیر نورسی ( با تاکید بر نسخه محفوظ در موزه بریتانیا) [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 159-178]
 • رحمتی، انشالله بررسی مفهوم حقیقی نور در عرفان اسلامی و انعکاس ان در «نگارگری اسلامی» [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 602-615]
 • رخشانی، افسانه کردارشناسی لهراسب در شاهنامه و سایر متون منظوم پهلوانی با تاکید بر شاهنامه سال 844 تیموری محفوظ در کتابخانه ملی پاریس [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 402-415]
 • رزاق پور، مرتضی تحلیل زیبایی شناختی عاطفه در داستان ها و اشعار خمسه نظامی (نمونه مصور خمسه طهماسبی) [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 7-19]
 • رزاق پور، مرتضی ظاهر فرمالیسم (صورت و فرم) در ادبیات و نگارگری (با تاکید بر آثار یدالله رویایی و نسخه همای و همایون جلایری) [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 25-44]
 • رزاق زاده شبستری، سولماز غربت و چله نشینی عارفان با تاکید بر ویژگی های بصری چله خانه های عارفان اسلامی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 147-164]
 • رزمجو، توران سیمای زن در رمان شوهرآ هوخانم اثر علی محمد افغانی در تطبیق با جایگاه زن در نقاشی های نسخه مصور هزار و یکشب [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 227-238]
 • رشتی، بهاره بررسی و مقایسه شهرسازی اشکانی و ساسانی با رویکردی به مولفه های سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 174-188]
 • رشیدی، هادی شناخت نحوه شکل گیری ساختارروایت در منظومه مصور گل و نوروز خواجوی کرمانی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 165-178]
 • رضا انوری، محمود معماری سبز: هماهنگی و سازگاری با محیط زیست (نمونه موردی شهر رشت) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 539-559]
 • رضا نژاد، رجبعلی بررسی تطبیقی سبک زندگی در تصاویر نسخه خطی قابوسنامه عنصرالمعالی و گلستان سعدی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 179-201]
 • رضایی، فرامرز بررسی گرافیک شهری با مباحث اجتماعی و اقتصادی و تاثیر ان بر بی تفاوتی سیاسی شهروندان [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 239-259]
 • رضایی نژاد، علیرضا تاثیر استفاده از استعاره و تزیینات در پوسترهای آموزشی در افزایش میزان یادگیری و تثبیت زبان خارجی در حافظه [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 260-280]
 • رضوانی، طاهره مرد سالاری و موضع فمنیستی زنان در یکی از رمان های مریم جهانی و رد پای آن در نقاشی های ایرانی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 202-220]
 • رضوانی، علیرضا تبیین مولفه ها و شاخص های معماری ایرانی-اسلامی با رویکرد فراترکیب و بهره گیری از تکنیک انتروپی شانون [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 351-381]
 • رفعتی، مجید تحلیل فلسفی- عرفانی فضامندی در شعر و نگارگری [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 281-304]
 • رکاب، ویدا مطالعه تطبیقی روان شناسی شخصیت ها در ویس و رامین و تریستان و ایزوت و انعکاس آن در آثار هنری معاصر [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 416-432]
 • رمضانی، مهناز هنجارگریزی معنایی اصل بنیادین ارتباطات زیبایی شناسی در اشعار رهی معیری و مهرداد اوستا با هنر معاصر بر اساس نظریه لیچ [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 616-635]
 • رمضانی، مهناز بررسی کارکردهای اجتماعی ارتباطات کلامی حدیقه سنایی در تطبیق با مثنوی مولوی مصور موجود در موزه آستان قدس رضوی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 489-504]
 • رهرو مهربانی، سعید واکاوی تطبیقی کاروانسراهای عصر صفویه در استان کرمانشاه از منظر گونه شناسی در جهت ارائه مولفه های تاثیرگذار کالبدی [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 675-688]
 • رویانی، وحید تحلیل عناصر اساطیری در هفت ‌خان های طومار نقّالان و مقایسه آن با شاهنامه [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 581-601]
 • رویانی، وحید مقایسۀ شخصیت سیاوش در شاهنامه با طومار نقالی شاهنامه [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 485-501]
 • رییسی دهکردی، افشین مولفه‌های شاخص کالبدی معماری بومی شهر اصفهان در طراحی معماری نوین مبنی بر رویکرد طبیعت گرایانه( نمونه موردی میدان نقش جهان) [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 221-233]

ز

 • زرآبادی، زهرا سادات سعیده ایجاد مکان شهری با توجه به رویکردهای بوم شناسی سیمای سرزمین (مطالعه موردی: دریاچه شهدای خلیج فارس تهران) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 426-445]
 • زرگوش نسب، عبدالجبار نقش تشکیل حکومت عدل در جهت دفع افساد فی الأرض در حکومت و هنراسلامی [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 620-635]
 • زواریان، راضیه هنجارگریزی معنایی اصل بنیادین ارتباطات زیبایی شناسی در اشعار رهی معیری و مهرداد اوستا با هنر معاصر بر اساس نظریه لیچ [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 616-635]
 • زوورزی، شاهین بازشناسی مکانیسم سیستم های الگوریتمیک در فرآیند طرح و ساختار معماری [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 234-253]
 • زیرک، مهدی طراحی الگوی ارزشیابی برنامه درسی دوره ابتدایی با محوریت تصویرسازی کتاب ها مطابق با معیارهای هنر اسلامی [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 59-69]
 • زین العابدینی، پیام کارکرد نمادین رنگ‌ در فضاسازی انیمیشن‌های مذهبی ایرانی [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 449-467]

س

 • ساختمان‌گر، محمد رضا بررسی مکتب نوشناخته استرآبادی اواسط دوره صفوی با مطالعه نگاره‌های شاهنامه استرآبادی موجود در موزه ملک تهران با رویکرد تاریخی [دوره 19، شماره 46، 1401]
 • ساسانپور، شهرزاد تحولات تاریخی وهنری شهر بم در دوره پهلوی (با تاکید بر مدرسه احویه و خانه سروش زابلستانی) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 560-579]
 • ساعدی، امیر تطبیق بن مایه های اسطوره ای بینایی و دانایی در مصر و ایران با تاکید بر شاهنامه محفوظ در بنیاد کورکیان نیویورک [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 254-273]
 • ساکی، نانسی نقش و تاثیر آیات قرآن در معماری مساجد (با تاکید بر کتیبه های قرانی مسجد جامع اصفهان) [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 468-484]
 • سپه وندی، مسعود تبارشناسی نگاره های قدرت فره ایزدی در اسطوره های شاهنامه باتکیه بر نظریات میشل فوکو [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 20-39]
 • ستارزاده، داریوش واکاوی نقش هندسه معقول و محسوس در معماری گنبد سلطانیه [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 27-49]
 • ستاری ساربانقلی، حسن تحلیل بصری آثار سینمایی بر اساس مبانی هنرهای تجسمی مطالعه موردی: هامون و پری اثر داریوش مهرجویی [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 457-467]
 • سجادزاده، حسن سنجش و ارزیابی شاخص‌های تاب‌آوری اجتماعی محلات مسکونی (مطالعه موردی محلات سنتی شهر همدان) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 446-470]
 • سرافراز، وحید تبیین نقش مسجد در انسجامِ ساختارِ کالبدی- فضایی محلّه [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 305-325]
 • سرگزی، علی شاخص های غلو در مصادر شیعی و انعکاس آن در احادیث و روایات کتیبه های حرم مطهر امام رضا (ع) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 326-340]
 • سروش، محمد مهدی بررسی حس آمیزی و ادراک تنانه در تجربه فضای معماری در بازار سنتی کرمانشاه [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 364-378]
 • سروش، محمد مهدی بررسی نقش نشانه‌های شیعی در مراتب حس مکانی اماکن مقدس دوران صفویان نمونه موردی مسجد امام و مسجد شیخ لطف‌الله [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 471-488]
 • سروش، محمد مهدی ظرفیت فضاهای معماری برگرفته از نقوش هویت ساز با هدف ارتقای حس مکان محیط های دانشگاهی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 393-405]
 • سعادتمند، زهره نقش دین، هنر و ادبیات در تفسیر و تثبیت حقوق شهروندی با تاکید بر اندیشه های حسن زاده آملی و سید حسین نصر [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 360-371]
 • سعیدی، محمدرضا جایگاه علم مهندسی سیالات در بلندترین گنبد آجری جهان(گنبد سلطانیه) [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 596-619]
 • سلطان زاده، حسین مطالعه تطبیقی نقوش غربی و نقوش ایرانی عمارت‌های دوره قاجار مورد پژوهی: عمارت باغ عفیف‌آباد شیراز [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 692-714]
 • سلطان زاده، حسین بازتاب جنسیت و سبک زندگی در خانه های دوره قاجار اردبیل [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 524-545]
 • سلمانیان، حمید رضا بازشناخت گوتیک در ادبیات فارسی با تکیه بر رمان و نمایش شازده احتجاب هوشنگ گلشیری [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 7-24]
 • سلیمانی صدر، ملیحه تحلیل معماری ایرانی-اسلامی دوره معاصر مبتنی بر دیدگاه استادکاران معماری سنتی به منظور ارائه یک مدل کیفی(نمونه موردی حرم حضرت معصومه) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 341-363]
 • سیدالحسینی، سید مسلم تبیین مولفه ها و شاخص های معماری ایرانی-اسلامی با رویکرد فراترکیب و بهره گیری از تکنیک انتروپی شانون [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 351-381]
 • سیدالماسی، پرستو فرهنگ فال و طالع بینی در دوره صفوی با استناد بر غزلیات محسن تاثیر تبریزی و فالنامه محفوظ در موزه توپقاپی سرای استانبول [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 636-651]
 • سیدالماسی، هما بررسی حس آمیزی و ادراک تنانه در تجربه فضای معماری در بازار سنتی کرمانشاه [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 364-378]
 • سید حسینی، طاهره سادات بررسی اسلوب های بلاغی در شعر پایداری مصطفی وهبی التل در تطبیق با مفاهیم و تشبیهات مقاومت در پوسترهای مدافعان حرم [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 205-224]

ش

 • شاپوری، سعید پدیدارشناسی وجود به مثابه واقع گرایی در سینمای نئورئالیسم از منظر آندره بازن و فلسفه اگزیستانسیالیسم [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 657-668]
 • شاد، فاطمه تاثیر گرافیک و جذابیت های بصری رسانه های محلی بجنورد بر سبک زندگی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 379-393]
 • شاد محمدی، مریم بررسی عنصر شخصیت در داستانهای براهنی با نگارگری دوره صفوی براساس دیدگاه رواشناختی کارل گوستاو یونگ [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 555-580]
 • شادیگو، شهریار رموز به‌کار رفته در مجلس نگارگری کشته‌شدن سهراب به دست رستم(نمونه موردی شاهنامه 1028ق موزه والترز) [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 225-239]
 • شاه بدیع زاده، محمد تجزیه و تحلیل عناصر داستانی امیرارسلان براساس تئوری آیان وات در تطبیق بر عناصر مصور هزار و یک شب [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 96-115]
 • شاهچراغی، آزاده اعتبارسنجی مدل مفهومی متأثر از زیبایی شناسی محیطی در روح مکان آثار فرهنگی معماری معاصر ایران [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 579-595]
 • شاهچراغی، آزاده تبیین مدل مفهومی براساس روش گراندد تئوری متأثر از زیبایی شناسی محیطی در روح مکان، و اولویت بندی و وزن دهی زیرشاخص های آن در آثار فرهنگی معماری معاصر ایران [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 517-540]
 • شاهرخی شهرکی، مریم بررسی گفتمان سوره الرحمن از منظر زبان شناسی و نشانه شناسی اجتماعی و انعکاس آن در نگاره های معراج نامه شاهرخی [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 689-710]
 • شاه‌کرمی، محمدرضا کارکرد معنایی رنگ در مثنوی‌های عطار در انطباق با نگاره‌های غنایی هفت‌گنبد بهرام گور [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 240-266]
 • شایانیان، امیر تطبیق مزایا و کاربرد آتریم ها و سقف های مدور سنتی‌ با تاکید بر بهینه سازی مصرف انرژی در مراکز تجاری تهران [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 394-407]
 • شایگان، مریم اقتباس مفاهیم قرآنی در مقتل های نسخه خطی صحیفه قاصریه و انعکاس آن بر پرده خوانی قاجاری [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 468-487]
 • شربتی، علی بازتاب قشربندی اجتماعی در عصر غزنویان و سلجوقیان (با تاکید بر اشعار سنایی غزنوی و هنرهای بصری دوران) [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 274-300]
 • شرفی، محبوبه بررسی گسترش طریقت‌های چشتیه و نعمت اللهیه در دکن در مقایسه با مفاهیم کتیبه ای مقبره شاه نعمت الله ولی در ماهان کرمان [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 418-434]
 • شریف زاده، محمدرضا تأملی بر طلسمات دوره قاجار و اهمیت نقش زنان در شکل گیری و گسترش آنها [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 221-234]
 • شریف زاده، محمدرضا بررسی مکتب نوشناخته استرآبادی اواسط دوره صفوی با مطالعه نگاره‌های شاهنامه استرآبادی موجود در موزه ملک تهران با رویکرد تاریخی [دوره 19، شماره 46، 1401]
 • شریفی، سید حسن بررسی عنصر عاطفه در شعر سهراب سپهری در مقایسه با نگاره عشاق هفت پیکر نظامی [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 267-281]
 • شریفی اصفهانی، مهین شاخص های غلو در مصادر شیعی و انعکاس آن در احادیث و روایات کتیبه های حرم مطهر امام رضا (ع) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 326-340]
 • شریفیان، محمدعلی تحلیل ساختاری و زیبایی شناسی اشعار توصیفی فروغ فرخزاد [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 526-541]
 • شعبانی صمغ‌آبادی، رضا جایگاه علم مهندسی سیالات در بلندترین گنبد آجری جهان(گنبد سلطانیه) [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 596-619]
 • شفیع پور مطلق، فرهاد تحلیل معماری ایرانی-اسلامی دوره معاصر مبتنی بر دیدگاه استادکاران معماری سنتی به منظور ارائه یک مدل کیفی(نمونه موردی حرم حضرت معصومه) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 341-363]
 • شفیعی تابان، مریم تحلیل ساختاری زمان در نگارگری رمان و روایت ( مطالعه موردی: رمان «بار دیگر شهری که دوست می داشتم» از نادر ابراهیمی) [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 503-523]
 • شفیعی مقدم، شبنم تحلیل ساختاری و زیبایی شناسی اشعار توصیفی فروغ فرخزاد [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 526-541]
 • شقاقی، شهریار چگونگی شکل گیری یک ساختمان مسکونی پایدار با استفاده از مواد و مصالح هوشمند در شهر تبریز [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 303-318]
 • شهابی، حسن واکاوی گسست سوژه از دیدگاه ژاک لاکان در نمایشنامه فرادست / فرودست اثر سوزان لوری پارکز [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 442-454]
 • شهریاری، علیرضا تأثیر برجام بر توسعه اقتصادی ایران (با تاکید بر صنایع دستی معاصر ایران) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 408-425]
 • شهولی کوه شوری، شاهپور بررسی جلوه‌های زیبایی شناختی و کهن‌الگویی رمان «بوف کور» صادق هدایت [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 561-572]
 • شهید حسینی، سمانه سادات تحلیل عناصر اساطیری در هفت ‌خان های طومار نقّالان و مقایسه آن با شاهنامه [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 581-601]
 • شهید حسینی، سمانه سادات مقایسۀ شخصیت سیاوش در شاهنامه با طومار نقالی شاهنامه [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 485-501]
 • شوکتی اصل، شیرین هنر و زیبایی در اندیشه عرفانی مولانا در تطبیق با دیدگاه رودلف و مزلو [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 282-302]
 • شوهانی، علیرضا شناخت نحوه شکل گیری ساختارروایت در منظومه مصور گل و نوروز خواجوی کرمانی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 165-178]
 • شیخلوند، فاطمه هنر و زیبایی در اندیشه عرفانی مولانا در تطبیق با دیدگاه رودلف و مزلو [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 282-302]
 • شیخ لویی بناب، وحید چگونگی شکل گیری یک ساختمان مسکونی پایدار با استفاده از مواد و مصالح هوشمند در شهر تبریز [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 303-318]
 • شیرخانی، علیرضا اصل سلسله مراتب و تجلی آن در معماری مساجد ایرانی(نمونه موردی مسجد گوهرشاد) [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 502-525]

ص

 • صابرنژاد، ژاله تحلیل پارامترهای طراحی آتریوم (با تاکید بر تشابهات عملکردی با حیاط مرکزی فلات مرکزی ایران)، مطالعه موردی خانه های سنتی یزد [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 80-95]
 • صاحبکار فرخانی، خدیجه تحلیل ساختاری و زیبایی شناسی اشعار توصیفی فروغ فرخزاد [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 526-541]
 • صادقیان، ابوالفضل پیشایندها و پسایندها در توسعه اقتصادی شهرهای صنعتی با تاکید بر شاخص های پایداری خوشه های کسب و کار (مورد مطالعاتی : صنایع دستی و پوشاک) [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 71-85]
 • صادقی پی، ناهید شیوه زندگی و کالبد خانه، نمونه موردی: خانه های پلکانی پاوه [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 488-502]
 • صادقی شهپر، علی نشانه شناسی متن و اثر هنری در آرای رولان بارت با رویکرد خوانش متون و آثار هنری کهن [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 505-518]
 • صادقی منش، علی بازشناخت گوتیک در ادبیات فارسی با تکیه بر رمان و نمایش شازده احتجاب هوشنگ گلشیری [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 7-24]
 • صحاف، خسرو اصل سلسله مراتب و تجلی آن در معماری مساجد ایرانی(نمونه موردی مسجد گوهرشاد) [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 502-525]
 • صحرائی، قاسم کارکرد معنایی رنگ در مثنوی‌های عطار در انطباق با نگاره‌های غنایی هفت‌گنبد بهرام گور [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 240-266]
 • صدرایی، رقیه سیمای زن در رمان شوهرآ هوخانم اثر علی محمد افغانی در تطبیق با جایگاه زن در نقاشی های نسخه مصور هزار و یکشب [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 227-238]
 • صدری، منیژه تحولات تاریخی وهنری شهر بم در دوره پهلوی (با تاکید بر مدرسه احویه و خانه سروش زابلستانی) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 560-579]
 • صرفی، محمدرضا تعامل فرانقش ها در گفتمان جزیره سرگردانی و شاهنامه فردوسی ابراهیم سلطان [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 382-400]
 • صفار، محمد جواد مطالعه تطبیقی تسلیم و نقش آن در قرارداد بیع منقول در حقوق ایران و انگلستان (با تاکید بر اقلام تولیدی صنعتگران صنایع دستی) [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 376-401]
 • صفری شیخ علی کلایه، بهاره بررسی عوامل کالبدی میدان بهارستان در سرزندگی شهروندان تهران [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 319-327]
 • صیاد، نیما ایجاد مکان شهری با توجه به رویکردهای بوم شناسی سیمای سرزمین (مطالعه موردی: دریاچه شهدای خلیج فارس تهران) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 426-445]

ض

 • ضیاء خدادادیان، محبوبه بررسی تطبیقی آیین های پیمان در سه نسخه اسطوره ای شاهنامه، ایلیاد و ادیسه (با تاکید بر تصاویر آیین در نسخ) [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 339-359]
 • ضیاء خدادادیان، محبوبه توصیف نمادین انسان ها و موجودات افسانه ای در شاهنامه فردوسی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 301-326]
 • ضیاء شهابی، پرویز تحلیل فلسفی- عرفانی فضامندی در شعر و نگارگری [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 281-304]
 • ضیایی، حسام بررسی تطبیقی سبک زندگی در تصاویر نسخه خطی قابوسنامه عنصرالمعالی و گلستان سعدی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 179-201]

ط

 • طبسی، حمید کردارشناسی لهراسب در شاهنامه و سایر متون منظوم پهلوانی با تاکید بر شاهنامه سال 844 تیموری محفوظ در کتابخانه ملی پاریس [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 402-415]
 • طبسی، محسن بررسی مکان از منظر هرمنوتیک فلسفی هایدگر (مطالعه موردی: فرهنگسرای نیاوران) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 50-64]
 • طلیسچی، غلامرضا بررسی حس آمیزی و ادراک تنانه در تجربه فضای معماری در بازار سنتی کرمانشاه [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 364-378]
 • طهماسبی، فرهاد سیمای زن در رمان شوهرآ هوخانم اثر علی محمد افغانی در تطبیق با جایگاه زن در نقاشی های نسخه مصور هزار و یکشب [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 227-238]
 • طوسی، سارا توصیف نمادین انسان ها و موجودات افسانه ای در شاهنامه فردوسی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 301-326]
 • طوفان، سحر اصول زیست شناسی شکل گیری پدیده ها : الگو برداری از طبیعت در فرآیند فرم معماری [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 519-538]
 • طیّبی، امیر ترسیم خطوط کلی ربط مفاهیم شهر و رندی و تطبیق بر اساس بعد زمان بر اساس تحلیل منطقی- زبانی [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 542-560]

ع

 • عابدی، سیما سنجش و ارزیابی شاخص‌های تاب‌آوری اجتماعی محلات مسکونی (مطالعه موردی محلات سنتی شهر همدان) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 446-470]
 • عابدین نژاد، حامد الگوی پیشنهادی عضویت اصحاب علم، فن و هنر در مجلس شورای اسلامی ایران [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 327-338]
 • عارف، محمد بررسی و تحلیل جایگاه زن و نمادهایی با رویکرد مونث در علامت‌های عاشورایی ایران از دوران صفویه تا کنون [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 45-68]
 • عاشقی قلعه، لیلا شکاف مفاهیم و ارزش های اجتماعی در رمان آن مادران این دختران و نقاشی های معاصر ایران [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 328-350]
 • عاصی، مصطفی رویکرد شناختی به چند معنایی دل در اصطلاحات و ضربالمثل های فارسی در تطبیق با صاحبدلان در نگارگری ایرانی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 541-554]
 • عالی محمدی، لهراسب بررسی جلوه‌های زیبایی شناختی و کهن‌الگویی رمان «بوف کور» صادق هدایت [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 561-572]
 • عباس پور اسفدن، حسنعلی تحلیل عناصر اساطیری در هفت ‌خان های طومار نقّالان و مقایسه آن با شاهنامه [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 581-601]
 • عباس پور اسفدن، حسنعلی مقایسۀ شخصیت سیاوش در شاهنامه با طومار نقالی شاهنامه [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 485-501]
 • عباسپور بائیگی، احسان تبیین مولفه ها و شاخص های معماری ایرانی-اسلامی با رویکرد فراترکیب و بهره گیری از تکنیک انتروپی شانون [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 351-381]
 • عباسی، فرزاد بررسی تطبیقی آیین های پیمان در سه نسخه اسطوره ای شاهنامه، ایلیاد و ادیسه (با تاکید بر تصاویر آیین در نسخ) [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 339-359]
 • عباسی، فرزاد تاثیر پذیری حافظ از خواجوی کرمانی در مضامین مصور عاشقانه و عارفانه، بر اساس نظریه بینامتنیت ژرار ژنت [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 39-56]
 • عبدالله زاده، عباسعلی بررسی تطبیقی آیین های پیمان در سه نسخه اسطوره ای شاهنامه، ایلیاد و ادیسه (با تاکید بر تصاویر آیین در نسخ) [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 339-359]
 • عبیدی نیا، محمدامیر جلوه‌های ناتورالیسم و فابل در آثار منصور یاقوتی و عباس کاتوزیان [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 564-578]
 • عجم، علی اکبر طراحی الگوی ارزشیابی برنامه درسی دوره ابتدایی با محوریت تصویرسازی کتاب ها مطابق با معیارهای هنر اسلامی [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 59-69]
 • عریانی نژاد، رضا بررسی نقش نشانه‌های شیعی در مراتب حس مکانی اماکن مقدس دوران صفویان نمونه موردی مسجد امام و مسجد شیخ لطف‌الله [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 471-488]
 • عزیزپور، سعید تعامل فرانقش ها در گفتمان جزیره سرگردانی و شاهنامه فردوسی ابراهیم سلطان [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 382-400]
 • عزیزی، شادی جستاری در ضرورت و ساز و کار ضرب آهنگ کاوی فعالیتها و رویدادها در توسعۀ دانش معماری (نمونه موردی:معماری مدارس) [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 69-95]
 • عشمیدیان نژاد، عزیز بررسی رویکرد روانشناختی در اشعار دعبل خزاعی در تطبیق با عنصر عاطفه در نگارگری دوره عباسیان [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 354-375]
 • عصاری، محمد جواد نقش دین، هنر و ادبیات در تفسیر و تثبیت حقوق شهروندی با تاکید بر اندیشه های حسن زاده آملی و سید حسین نصر [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 360-371]
 • عقدایی، تورج قابلیت مضمون و فرم در غزل های حسین منزوی در تطبیق با مضامین مشابه در نگاره های خمسه نظامی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 455-469]
 • علی الحسابی، مهران تبیین نقش مسجد در انسجامِ ساختارِ کالبدی- فضایی محلّه [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 305-325]
 • علیزاده، ناصر شکاف مفاهیم و ارزش های اجتماعی در رمان آن مادران این دختران و نقاشی های معاصر ایران [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 328-350]
 • علی زایی، محمدرضا کرامت زن در آیات قرآن و فقه مذاهب خمسه اسلامی و انعکاس آن در نگارکاری مکتب تبریز صفویه [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 401-417]
 • علی کرمی، حمیدرضا مطالعه تطبیقی تسلیم و نقش آن در قرارداد بیع منقول در حقوق ایران و انگلستان (با تاکید بر اقلام تولیدی صنعتگران صنایع دستی) [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 376-401]
 • علی محمدی، پریسا بررسی نظام ساخت تکاملی و رهیافت های محاسباتی در معماری سنتی و مدرن. [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 636-656]
 • عمادیان، سیده علیا واکاوی مولفه های بصری وهنری موثردرکالبد فیزیکی انعطاف پذیر، فضاهای بازآموزشی (نمونه موردی مدارس ابتدایی پسرانه مازندران) [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 372-392]

غ

 • غزالی، فرزانه بررسی کارکردهای اجتماعی ارتباطات کلامی حدیقه سنایی در تطبیق با مثنوی مولوی مصور موجود در موزه آستان قدس رضوی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 489-504]
 • غفاری، عذرا هنر و زیبایی در اندیشه عرفانی مولانا در تطبیق با دیدگاه رودلف و مزلو [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 282-302]
 • غلام زاده نیکجو، پریسا وحدت وجود در منظومه های امیر خسرو دهلوی در تبیین اصل وحدت و کثرت معماری مسجد شیخ لطف الله اصفهان [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 573-585]
 • غلامی، اعظم بررسی گسترش طریقت‌های چشتیه و نعمت اللهیه در دکن در مقایسه با مفاهیم کتیبه ای مقبره شاه نعمت الله ولی در ماهان کرمان [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 418-434]
 • غمامی، سید محمد مهدی تدوین نظام حقوقی حوزه هنر با تمرکز بر موسیقی، سینما و تئاتر [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 179-188]

ف

 • فخار، زرین بررسی مسیر تکاملی گنبد در معماری ایرانی-اسلامی از منظر گونه شناسی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 134-149]
 • فخر اسلام، بتول بررسی تطبیقی آیین های پیمان در سه نسخه اسطوره ای شاهنامه، ایلیاد و ادیسه (با تاکید بر تصاویر آیین در نسخ) [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 339-359]
 • فخر اسلام، بتول توصیف نمادین انسان ها و موجودات افسانه ای در شاهنامه فردوسی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 301-326]
 • فخر اسلام، بتول تاثیر پذیری حافظ از خواجوی کرمانی در مضامین مصور عاشقانه و عارفانه، بر اساس نظریه بینامتنیت ژرار ژنت [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 39-56]
 • فرجی، علی بررسی تقارن و تکرار در پارچه‌های ایرانی موزه کلیولند و کاربست آن‌ها در طراحی بسته هدیه کتب نفیس [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 141-162]
 • فرحزادی، رحمت وحدت امت اسلامی رویارویی تمدن ها: بررسی موردی تصاویر فرضیه حج در نگارگری [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 65-79]
 • فرخزاد، ملک محمد غربت و چله نشینی عارفان با تاکید بر ویژگی های بصری چله خانه های عارفان اسلامی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 147-164]
 • فرخزاد، ملک محمد فرهنگ فال و طالع بینی در دوره صفوی با استناد بر غزلیات محسن تاثیر تبریزی و فالنامه محفوظ در موزه توپقاپی سرای استانبول [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 636-651]
 • فرزاد، عبدالحسین سیمای زن در رمان شوهرآ هوخانم اثر علی محمد افغانی در تطبیق با جایگاه زن در نقاشی های نسخه مصور هزار و یکشب [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 227-238]
 • فرزاد، عبدالحسین پست مدرن در ادبیات داستانی و نقاشی معاصر ایران [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 205-220]
 • فرزانه، سیدبابک زمان روایی و عناصر توصیفی در رمان عالَمٌ بِلا‌خرائط جبرا ابراهیم جبرا و عبدالرحمن منیف بر اساس نظریه ژرار ژنت [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 715-739]
 • فرصتی جویباری، رضا شاخصه های مرگ حماسی بر شاهنامه با تاکید بر صحنه های نبرد شاهنامه بایسنقری [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 99-126]
 • فرصتی جویباری، رضا بررسی تطبیقی سبک زندگی در تصاویر نسخه خطی قابوسنامه عنصرالمعالی و گلستان سعدی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 179-201]
 • فرضی، حمیدرضا مرد سالاری و موضع فمنیستی زنان در یکی از رمان های مریم جهانی و رد پای آن در نقاشی های ایرانی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 202-220]
 • فرکیش، هیرو اصل سلسله مراتب و تجلی آن در معماری مساجد ایرانی(نمونه موردی مسجد گوهرشاد) [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 502-525]
 • فرکیش، هیرو تبیین مولفه ها و شاخص های معماری ایرانی-اسلامی با رویکرد فراترکیب و بهره گیری از تکنیک انتروپی شانون [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 351-381]
 • فرهمند سرابی، محمد هنر و زیبایی در اندیشه عرفانی مولانا در تطبیق با دیدگاه رودلف و مزلو [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 282-302]
 • فروتن، منوچهر ظرفیت فضاهای معماری برگرفته از نقوش هویت ساز با هدف ارتقای حس مکان محیط های دانشگاهی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 393-405]
 • فروزان‌فر، جلال معناشناسی ماهیت نگاره‌های معماری سنتی و تاثیر هویتی آن در جهانی شدن شهر یزد (مورد مطالعاتی : خانه ملک‌زاده) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 96-112]
 • فعالی، محمدتقی اشاعه هنر اسلامی و عرفانی در آثار، آراء و معماری بقعه مبارکه بانو امین، در قالب هنر گرافیک و پوسترهای گرافیکی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 426-441]
 • فنایی، زهرا اقتصاد و معماری قاجاری: عوامل اقتصادی در تاثیر پذیری معماری قاجار از غرب (با تاکید بر تزیینات نما) [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 116-139]
 • فوزی، ناهده بررسی اسلوب های بلاغی در شعر پایداری مصطفی وهبی التل در تطبیق با مفاهیم و تشبیهات مقاومت در پوسترهای مدافعان حرم [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 205-224]
 • فیاض، مرضیه بررسی روابط بینامتنی قرآن و خطبه 152 نهج البلاغه در حوزه اسماء و صفات الهی و انعکاس آن در کتیبه های مسجد کبود تبریز [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 435-456]
 • فیروزی مقدم، محمود بازشناخت گوتیک در ادبیات فارسی با تکیه بر رمان و نمایش شازده احتجاب هوشنگ گلشیری [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 7-24]
 • فیروزی مقدم، محمود تحلیل کتاب فارسی پایه هفتم در مقایسه با کتاب هنر از نظر قابلیت ها و مهارت های ارتباطی [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 70-90]

ق

 • قاسمی، معصومه نشانه شناسی متن و اثر هنری در آرای رولان بارت با رویکرد خوانش متون و آثار هنری کهن [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 505-518]
 • قاسمی حاجی آبادی، لیلا زمان روایی و عناصر توصیفی در رمان عالَمٌ بِلا‌خرائط جبرا ابراهیم جبرا و عبدالرحمن منیف بر اساس نظریه ژرار ژنت [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 715-739]
 • قبادیان، وحید شیوه زندگی و کالبد خانه، نمونه موردی: خانه های پلکانی پاوه [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 488-502]
 • قبادیان، وحید تحلیل معماری ایرانی-اسلامی دوره معاصر مبتنی بر دیدگاه استادکاران معماری سنتی به منظور ارائه یک مدل کیفی(نمونه موردی حرم حضرت معصومه) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 341-363]
 • قبادیان، وحید نقش شاخص های فضای زیستی در بهزیستی و ارتقا کیفیت زندگی شهروندان منطقه 12 کلانشهر تهران [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 303-314]
 • قبادیان، وحید ارزیابی نقش مسکن در کیفیت زندگی شهروندان ( نمونه موردی: منطقه ۱۲ کلانشهر تهران) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 176-186]
 • قراچمنی اصل، یاشار اصول زیست شناسی شکل گیری پدیده ها : الگو برداری از طبیعت در فرآیند فرم معماری [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 519-538]
 • قره داغی، معصومه تحولات تاریخی وهنری شهر بم در دوره پهلوی (با تاکید بر مدرسه احویه و خانه سروش زابلستانی) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 560-579]
 • قریشی گلوگاهی، سید ابوالقاسم واکاوی مولفه های بصری وهنری موثردرکالبد فیزیکی انعطاف پذیر، فضاهای بازآموزشی (نمونه موردی مدارس ابتدایی پسرانه مازندران) [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 372-392]
 • قلتاش، عباس تصویرالگوی شهروند جهانی در نظام تعلیم و تربیت مبنی بر آرا فلاسفه معاصر [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 57-70]
 • قلی زاده، منیژه معماری سبز: هماهنگی و سازگاری با محیط زیست (نمونه موردی شهر رشت) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 539-559]
 • قناد، اتوسا معیارهای طراحی و برنامه ریزی در معماری شهرهای جدید و تاثیر آن در ماندگاری و دلبستگی ساکنین (مورد مطالعه: شهر جدید گلبهار) [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 586-597]
 • قنبرپور، مریم ظرفیت فضاهای معماری برگرفته از نقوش هویت ساز با هدف ارتقای حس مکان محیط های دانشگاهی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 393-405]
 • قنبرزاده محمدی، زهره بررسی مقام عشق و هنر از منظر عرفانی امام خمینی (ره) [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 598-610]
 • قندهاری، علی اکبر اسماء الحسنی در آثار طنز محمد خرمشاهی و انعکاس آن در نمایش های طنز معاصر [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 406-425]

ک

 • کاظمی، داریوش اقتباس مفاهیم قرآنی در مقتل های نسخه خطی صحیفه قاصریه و انعکاس آن بر پرده خوانی قاجاری [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 468-487]
 • کاظمیان، پرنا تحلیل بصری آثار سینمایی بر اساس مبانی هنرهای تجسمی مطالعه موردی: هامون و پری اثر داریوش مهرجویی [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 457-467]
 • کامرانی فر، احمد توانمندی اقتصادی امپراطوری هخامنشی با تکیه بر شبکه های ارتباطی و انعکاس ان بر سنگ برجسته های تخت جمشید [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 652-670]
 • کامرانی فر، احمد تأثیر اندیشه‌های قرآنی و مضامین شیعی بر معماری اماکن مذهبی اصفهان عصر صفوی:(مطالعه ی موردی مسجد جامع عتیق، شیخ لطف الله، و مسجد حکیم) [دوره 19، شماره 47، 1401]
 • کامیابی، فاطمه اقتباس مفاهیم قرآنی در مقتل های نسخه خطی صحیفه قاصریه و انعکاس آن بر پرده خوانی قاجاری [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 468-487]
 • کرمی، بهرام شیوه زندگی و کالبد خانه، نمونه موردی: خانه های پلکانی پاوه [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 488-502]
 • کریم، محمد ظهور و بروز معتزله در جهان اسلام و انعکاس آن در سفرنامه حکیم ناصر خسرو [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 611-622]
 • کریم پور بارکوسرایی، سکینه اشاعه هنر اسلامی و عرفانی در آثار، آراء و معماری بقعه مبارکه بانو امین، در قالب هنر گرافیک و پوسترهای گرافیکی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 426-441]
 • کریمی، علیرضا خوانش مولد پیشینه های معماری و بهره گیری از آن ها در فرآیند طراحی [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 623-635]
 • کلهر، محمد بازشناسی روح معماری ایرانی بر اساس گونه شناسی رفتاری ایرانیان عصر ناصری از نگاه سفرنامه نویسان خارجی [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 163-173]
 • کمال الدینی، عباس تحولات تاریخی وهنری شهر بم در دوره پهلوی (با تاکید بر مدرسه احویه و خانه سروش زابلستانی) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 560-579]
 • کوپا، فاطمه تحلیل ساختاری زمان در نگارگری رمان و روایت ( مطالعه موردی: رمان «بار دیگر شهری که دوست می داشتم» از نادر ابراهیمی) [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 503-523]
 • کوشان، ایوب وحدت وجود در منظومه های امیر خسرو دهلوی در تبیین اصل وحدت و کثرت معماری مسجد شیخ لطف الله اصفهان [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 573-585]
 • کیالاشکی، نعیمه بررسی عنصر شخصیت در داستانهای براهنی با نگارگری دوره صفوی براساس دیدگاه رواشناختی کارل گوستاو یونگ [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 555-580]
 • کیایی درونکلا، سیما رویکرد شناختی به چند معنایی دل در اصطلاحات و ضربالمثل های فارسی در تطبیق با صاحبدلان در نگارگری ایرانی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 541-554]

گ

 • گراوند، علی شناخت نحوه شکل گیری ساختارروایت در منظومه مصور گل و نوروز خواجوی کرمانی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 165-178]
 • گلشاهی، طواق گلدی اسماء الحسنی در آثار طنز محمد خرمشاهی و انعکاس آن در نمایش های طنز معاصر [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 406-425]
 • گودرزپروری، پرناز بررسی و تحلیل جایگاه زن و نمادهایی با رویکرد مونث در علامت‌های عاشورایی ایران از دوران صفویه تا کنون [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 45-68]

م

 • مؤمنی مهموئی، حسین تحلیل کتاب فارسی پایه هفتم در مقایسه با کتاب هنر از نظر قابلیت ها و مهارت های ارتباطی [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 70-90]
 • ماشینچی، علی اصغر تصویرالگوی شهروند جهانی در نظام تعلیم و تربیت مبنی بر آرا فلاسفه معاصر [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 57-70]
 • مالملی، امیدوار بررسی جلوه‌های زیبایی شناختی و کهن‌الگویی رمان «بوف کور» صادق هدایت [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 561-572]
 • مجوزی، احمد تاثیر استفاده از استعاره و تزیینات در پوسترهای آموزشی در افزایش میزان یادگیری و تثبیت زبان خارجی در حافظه [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 260-280]
 • محمدزاده، سودابه بازتاب جنسیت و سبک زندگی در خانه های دوره قاجار اردبیل [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 524-545]
 • محمدزاده، مهدی مطالعه‌ی ارتباط «اساطیر ترکی- مغولی و شمنیسم» با «اسب سفیدِ» نگاره‌های شاهنامه-ی بزرگ ایلخانی (با رویکرد نشانه‌شناسی فرهنگی) [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 121-140]
 • محمدی بدر، نرگس تحلیل ساختاری زمان در نگارگری رمان و روایت ( مطالعه موردی: رمان «بار دیگر شهری که دوست می داشتم» از نادر ابراهیمی) [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 503-523]
 • محمدی نیا، مهدی تاثیر استفاده از استعاره و تزیینات در پوسترهای آموزشی در افزایش میزان یادگیری و تثبیت زبان خارجی در حافظه [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 260-280]
 • محمودی کامل آباد، مهدی نقش روانشناسی آرامش محیطی در معماری اسلامی و مولفه های کالبدی آن در کیفیت فضای درمانی( شاهد تجربی:بیمارستان عسکریه اصفهان) [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 671-691]
 • مختاباد امرئی، مصطفی پدیدارشناسی وجود به مثابه واقع گرایی در سینمای نئورئالیسم از منظر آندره بازن و فلسفه اگزیستانسیالیسم [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 657-668]
 • مدنی، رامین نقش روانشناسی آرامش محیطی در معماری اسلامی و مولفه های کالبدی آن در کیفیت فضای درمانی( شاهد تجربی:بیمارستان عسکریه اصفهان) [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 671-691]
 • مدیری، بهمن زیبایی و آراستگی کلام خواجوی کرمانی در تطبیق با نگاره‌های نسخه مصور دیوانش. [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 546-563]
 • مراثی، محسن تحلیل حضور کیفی نور در مساجد تاریخی اسلامی نمونه موردی: مسجد شیخ لطف الله، مسجد سلیمیه و مسجد جامع قرطبه [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 140-158]
 • مرادی، گلاله جلوه‌های ناتورالیسم و فابل در آثار منصور یاقوتی و عباس کاتوزیان [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 564-578]
 • مرتضی زاده طوری، زهره بازتاب سبک سمبولیسم اجتماعی سیاسی در شعر شاعران دهه چهل و تندیس ها و نمادهای خانه مشروطه تبریز [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 580-595]
 • مسائلی، مهدی گونه‌شناسی متنی و شکلی مهرهای نسخ دستنویس کتابخانه چستربیتی [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 636-651]
 • مسعود، محمد اقتصاد و معماری قاجاری: عوامل اقتصادی در تاثیر پذیری معماری قاجار از غرب (با تاکید بر تزیینات نما) [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 116-139]
 • مسعود، محمد نقش روانشناسی آرامش محیطی در معماری اسلامی و مولفه های کالبدی آن در کیفیت فضای درمانی( شاهد تجربی:بیمارستان عسکریه اصفهان) [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 671-691]
 • مسعودی، عباس تحلیل فلسفی- عرفانی فضامندی در شعر و نگارگری [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 281-304]
 • مشفقی، آرش مطالعه تطبیقی روان شناسی شخصیت ها در ویس و رامین و تریستان و ایزوت و انعکاس آن در آثار هنری معاصر [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 416-432]
 • مشفقی، آرش شکاف مفاهیم و ارزش های اجتماعی در رمان آن مادران این دختران و نقاشی های معاصر ایران [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 328-350]
 • مشفقی، آرش بررسی عنصر عاطفه در شعر سهراب سپهری در مقایسه با نگاره عشاق هفت پیکر نظامی [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 267-281]
 • مطیع، مهدی بررسی روابط بینامتنی قرآن و خطبه 152 نهج البلاغه در حوزه اسماء و صفات الهی و انعکاس آن در کتیبه های مسجد کبود تبریز [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 435-456]
 • مظاهری، عبدالرضا بررسی مفهوم حقیقی نور در عرفان اسلامی و انعکاس ان در «نگارگری اسلامی» [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 602-615]
 • مظفری قادیکلائی، فاطمه تطبیق مزایا و کاربرد آتریم ها و سقف های مدور سنتی‌ با تاکید بر بهینه سازی مصرف انرژی در مراکز تجاری تهران [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 394-407]
 • مظهری، محمدابراهیم آموزش معماری مبتنی بر زندگی: رویکرد روایت محور در طراحی با روش سناریونویسی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 187-204]
 • مفیدی شمیرانی، سید مجید تحلیل پارامترهای طراحی آتریوم (با تاکید بر تشابهات عملکردی با حیاط مرکزی فلات مرکزی ایران)، مطالعه موردی خانه های سنتی یزد [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 80-95]
 • ملاابراهیمی، عزت زمان روایی و عناصر توصیفی در رمان عالَمٌ بِلا‌خرائط جبرا ابراهیم جبرا و عبدالرحمن منیف بر اساس نظریه ژرار ژنت [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 715-739]
 • ممبینی، اسکندر توانمندی اقتصادی امپراطوری هخامنشی با تکیه بر شبکه های ارتباطی و انعکاس ان بر سنگ برجسته های تخت جمشید [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 652-670]
 • منتخبی بخت ور، نرگس واکاوی گسست سوژه از دیدگاه ژاک لاکان در نمایشنامه فرادست / فرودست اثر سوزان لوری پارکز [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 442-454]
 • منصوری، رضوانه اعتبارسنجی مدل مفهومی متأثر از زیبایی شناسی محیطی در روح مکان آثار فرهنگی معماری معاصر ایران [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 579-595]
 • منصوری، رضوانه تبیین مدل مفهومی براساس روش گراندد تئوری متأثر از زیبایی شناسی محیطی در روح مکان، و اولویت بندی و وزن دهی زیرشاخص های آن در آثار فرهنگی معماری معاصر ایران [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 517-540]
 • منصوری، سیما نگاهی انتقادی به پندار پس دانشی اهریمن در تسلط براخشیجان در شاهنامه و اساطیر نورسی ( با تاکید بر نسخه محفوظ در موزه بریتانیا) [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 159-178]
 • منصوری، سیما تطبیق بن مایه های اسطوره ای بینایی و دانایی در مصر و ایران با تاکید بر شاهنامه محفوظ در بنیاد کورکیان نیویورک [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 254-273]
 • منصوریان، حسین شاخصه های مرگ حماسی بر شاهنامه با تاکید بر صحنه های نبرد شاهنامه بایسنقری [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 99-126]
 • منصوریان، حسین بازتاب قشربندی اجتماعی در عصر غزنویان و سلجوقیان (با تاکید بر اشعار سنایی غزنوی و هنرهای بصری دوران) [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 274-300]
 • منطقیان، مائده کارکرد نمادین رنگ‌ در فضاسازی انیمیشن‌های مذهبی ایرانی [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 449-467]
 • مهربان قزلحصار، جواد تجزیه و تحلیل عناصر داستانی امیرارسلان براساس تئوری آیان وات در تطبیق بر عناصر مصور هزار و یک شب [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 96-115]
 • موحد، خسرو تبیین مولفه های الگوپذیری کالبدی فنوتایپ در الگوی سکونتگاهی قاجار (مطالعه موردی: خانه های اعیانی تهران) [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 271-302]
 • موحد نساج، عبدالعزیز ظهور و بروز معتزله در جهان اسلام و انعکاس آن در سفرنامه حکیم ناصر خسرو [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 611-622]
 • موسوی، سید جلیل ویژگی‌های معرفتی معماری اسلامی در تطبیق با پدیدارشناسی سکنا گزینی [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 740-757]
 • مومنی مهموئی، حسین طراحی الگوی ارزشیابی برنامه درسی دوره ابتدایی با محوریت تصویرسازی کتاب ها مطابق با معیارهای هنر اسلامی [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 59-69]
 • میر بلوچ زهی، عرفان تبیین حقوق عناصر زیست محیطی و انعکاس آن در تصاویر طبیعت شاهنامه شاه طهماسبی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 596-615]
 • میرحسینی، فهمیه جایگاه علم مهندسی سیالات در بلندترین گنبد آجری جهان(گنبد سلطانیه) [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 596-619]
 • میر دامادی، مهناز نقش روانشناسی آرامش محیطی در معماری اسلامی و مولفه های کالبدی آن در کیفیت فضای درمانی( شاهد تجربی:بیمارستان عسکریه اصفهان) [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 671-691]
 • میرزایی، علی (پدرام) تحلیل ساختاری زمان در نگارگری رمان و روایت ( مطالعه موردی: رمان «بار دیگر شهری که دوست می داشتم» از نادر ابراهیمی) [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 503-523]
 • میرزایی باغابری، عالیه واکاوی گسست سوژه از دیدگاه ژاک لاکان در نمایشنامه فرادست / فرودست اثر سوزان لوری پارکز [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 442-454]
 • میرشاهزاده، شروین مطالعه تطبیقی نقوش غربی و نقوش ایرانی عمارت‌های دوره قاجار مورد پژوهی: عمارت باغ عفیف‌آباد شیراز [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 692-714]

ن

 • ناظمی اشنی، محمدحسین بررسی فقهی- حقوقی مسولیت مدنی دولت در جهت معاش مردم؛ نگاهی بر انعکاس ثبات و عدالت اجتماعی در آثار گرافیگی معاصر [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 205-226]
 • نجفی، آراز بررسی مسیر تکاملی گنبد در معماری ایرانی-اسلامی از منظر گونه شناسی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 134-149]
 • ندرلو، مصطفی بررسی نکات اشتراک و افتراق دو نگاره به قلم سلطان محمد و صادقی بیک افشار در دوره صفویه [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 127-146]
 • ندیمی، حمید جستاری در ضرورت و ساز و کار ضرب آهنگ کاوی فعالیتها و رویدادها در توسعۀ دانش معماری (نمونه موردی:معماری مدارس) [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 69-95]
 • نراقی، نوشین بررسی مفهوم حقیقی نور در عرفان اسلامی و انعکاس ان در «نگارگری اسلامی» [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 602-615]
 • نریمانی، سوسن بررسی اندیشه مذهبی در فیلم های دینی سینمای برگمان [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 106-120]
 • نظری، جلیل نقش‌پذیری زنان در شعر معاصر در مقایسه با زنان معمار و هنرمند دوره‌های تیموری و صفوی [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 40-58]
 • نظریانی، عبدالناصر جلوه‌های ناتورالیسم و فابل در آثار منصور یاقوتی و عباس کاتوزیان [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 564-578]
 • نکویی مهر، فاطمه مطالعه تطبیقی نقوش غربی و نقوش ایرانی عمارت‌های دوره قاجار مورد پژوهی: عمارت باغ عفیف‌آباد شیراز [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 692-714]
 • نودهی، کبری اسماء الحسنی در آثار طنز محمد خرمشاهی و انعکاس آن در نمایش های طنز معاصر [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 406-425]
 • نوروز، مهدی توصیف نمادین انسان ها و موجودات افسانه ای در شاهنامه فردوسی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 301-326]
 • نوروز، مهدی تاثیر پذیری حافظ از خواجوی کرمانی در مضامین مصور عاشقانه و عارفانه، بر اساس نظریه بینامتنیت ژرار ژنت [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 39-56]
 • نوری، سیدعلی واکاوی تطبیقی کاروانسراهای عصر صفویه در استان کرمانشاه از منظر گونه شناسی در جهت ارائه مولفه های تاثیرگذار کالبدی [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 675-688]
 • نیرومند پسند، فاطمه نقش تشکیل حکومت عدل در جهت دفع افساد فی الأرض در حکومت و هنراسلامی [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 620-635]
 • نیکان پور، اکبر بررسی نکات اشتراک و افتراق دو نگاره به قلم سلطان محمد و صادقی بیک افشار در دوره صفویه [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 127-146]
 • نیکنام، تینا هنجارگریزی معنایی اصل بنیادین ارتباطات زیبایی شناسی در اشعار رهی معیری و مهرداد اوستا با هنر معاصر بر اساس نظریه لیچ [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 616-635]
 • نیک نام اصل، سیده آذین بررسی نظام ساخت تکاملی و رهیافت های محاسباتی در معماری سنتی و مدرن. [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 636-656]
 • نیلفروشان، محمدرضا تبیین تأثیر فرم معماری بر بهره‌وری انرژی ساختمان‌های بلند مسکونی در اقلیم سرد و خشک (نمونه موردی: شهر اردبیل) [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 7-24]

و

 • واعظی، سید حسین نقش دین، هنر و ادبیات در تفسیر و تثبیت حقوق شهروندی با تاکید بر اندیشه های حسن زاده آملی و سید حسین نصر [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 360-371]
 • وثیق، بهزاد آموزش معماری مبتنی بر زندگی: رویکرد روایت محور در طراحی با روش سناریونویسی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 187-204]
 • وکیلی، هادی اشاعه هنر اسلامی و عرفانی در آثار، آراء و معماری بقعه مبارکه بانو امین، در قالب هنر گرافیک و پوسترهای گرافیکی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 426-441]
 • ولوی، سیمین بررسی اسلوب های بلاغی در شعر پایداری مصطفی وهبی التل در تطبیق با مفاهیم و تشبیهات مقاومت در پوسترهای مدافعان حرم [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 205-224]

ه

 • هادی لو، رضا قابلیت مضمون و فرم در غزل های حسین منزوی در تطبیق با مضامین مشابه در نگاره های خمسه نظامی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 455-469]
 • هاشمی، سید احمد تصویرالگوی شهروند جهانی در نظام تعلیم و تربیت مبنی بر آرا فلاسفه معاصر [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 57-70]
 • هاشمی نژاد، سید محمد حسین کهن الگوی سایه در بوستان سعدی: با تاکید بر نسخه مصور بوستان سعدی محفوظ در موزه چستربیتی لندن [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 470-489]

ی

 • یزدی، کاظم مؤلفه‌های شاخص کالبدی معماری بومی شهر اصفهان در طراحی مسکن جدید [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 189-204]
 • یزدی، کاظم مولفه‌های شاخص کالبدی معماری بومی شهر اصفهان در طراحی معماری نوین مبنی بر رویکرد طبیعت گرایانه( نمونه موردی میدان نقش جهان) [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 221-233]
 • یعقوبی سنقرچی، معصومه واکاوی متغیرهای ارزشی و محتوایی اسلامی در معماری مسکن معاصر ایران [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 91-105]
 • یگانه دیزج ور، فهیمه زمان روایی و عناصر توصیفی در رمان عالَمٌ بِلا‌خرائط جبرا ابراهیم جبرا و عبدالرحمن منیف بر اساس نظریه ژرار ژنت [دوره 19، شماره 48، 1401، صفحه 715-739]
 • یوزباشی، عطیه شناسایی هنرهای تجسمی و تصویری مؤثر بر دیوارنگاره‌های بناهای مذهبی عصر قاجار (مطالعه موردی: تکیه معاون‌الملک کرمانشاه) [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 490-516]
 • یوزباشی، مریم بررسی کارکردهای اجتماعی ارتباطات کلامی حدیقه سنایی در تطبیق با مثنوی مولوی مصور موجود در موزه آستان قدس رضوی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 489-504]
 • یوسف جمالی، محمدکریم بررسی و مقایسه شهرسازی اشکانی و ساسانی با رویکردی به مولفه های سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 174-188]