اعضای هیات تحریریه

 

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر شیلا بلر

هنر اسلامی پروفسور هنراسلامی دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه بوستن، ایالات متحده آمریکا

www.bc.edu/content/bc-web/schools/mcas/departments/art/people/retired-faculty/sheila-blair.html
sheila.blairbc.edu
0000-0001-6743-3749


پروفسور بلر در تمامی مباحث هنر اسلامی از قرن هفتم تا زمان مدرن تدریس می کند. مقالات و تحقیقاتی فراوانی در حوزه هنر اسلامی، معماری و شهرنشینی از وی به جا مانده است از جمله تالیف بیش از 17 کتاب، دریافت جوایز متنوعی از جشنواره های بین المللی و چاپ بیش از 200 مقاله علمی در حوزه های هنر اسلامی. پرفسور بلر در بسیاری از تحقیقات انجام شده با همسر خود پرفسور بلوم همکار است.