اصول اخلاقی انتشار مقاله

 

اصول اخلاقی انتشار مقاله

  

  1. مقالات باید حاصل کار پژوهشی و علمی نویسنده یا نویسندگان و در زمینه تخصصی فصلنامه باشند.
  2. نویسنده لازم است از هرگونه سرقت علمی پرهیز کند و به طور جدی اصول و قواعد کار علمی در زمینه پژوهش را رعایت کند.
  3. هنگام ارسال مقاله توسط نویسنده، نباید مقاله یا بخشی از آن در هیچ مجله‌ای در داخل یا خارج از کشور به طور هم‏زمان در جریال داوری و یا چاپ باشد.
  4. نویسنده یا نویسندگان معتقد به منافع و امنیت ملی باشند و الزامات آن را در کار پژوهشی خود رعایت کنند.
  5. مسؤلیت صحت محتوای مقالات به عهده نویسندگان است.
  6. فصلنامه در ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله‏ های دریافتی آزاد است.
  7. دست‏اندرکاران فصلنامه متعهد به بررسی بی‏ طرفانه مقالات هستند و هیچ‏ گونه تبعیضی در مراحل مختلف دریافت و ارزیابی مقالات اعمال نمی‏ کنند.
  8. فصلنامه برای هیچ شخص یا مقاله ‏ای امتیاز ویژه قائل نیست و صرفاً بر اساس اصول و معیارهای علمی، اقدام به بررسی مقالات می‏ کند.
  9. داوران متعهد به ارزیابی بی‏‌طرفانه مقالات هستند و تنها بر اساس معیارهای علمی و حرفه ‏ای، مقالات را بررسی و ارزیابی می‏ کنند.

 

تضاد منافع
تضاد منافع به هر موردی که در تداخل، و یا به طور منطقی امکان تداخل با ارائه کامل و هدفمند، بررسی دقیق، تصمیم گیری سردبیری یا انتشار مقالات پژوهشی و یا غیر پژوهشی ارائه شده به نشریه مطالعات هنر اسلامی منتشر شده توسط موسسه مطالعات هنر اسلامی باشد اطلاق می گردد.
تضاد منافع هنگامی وجود دارد که قضاوت حرفه ای در رابطه با منافع اولیه (اعتبار پژوهش) تحت تاثیر منافعی ثانویه قرار گیرد. هیچ چیز غیر اخلاقی در مورد منافع متقابل وجود ندارد اما باید به روشنی بیان گردد. تمام نویسندگان باید تمامی تضاد منافع را در نامه همراه خود و در بخش "تضاد منافع" در هنگام ارسال اعلام کنند. هنگامی که نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی ندارند، باید به این صورت بیان شود: "نویسنده یا نویسندگان اعلام می دارند که هیچ تضاد منافعی در رابطه با  نویسندگی و یا انتشار این مقاله ندارند." ممکن است ویرایشگر اطلاعات بیشتری در رابطه با تضاد منافعی درخواست نماید.
ویراستاران و داوران نیز ملزم به اعلام هر گونه تضاد منافع هستند و اگر تضاد منافعی وجود داشته باشد از روند داوری مطالعه حذف خواهند شد.
سیاست موسسه مطالعات هنر اسلامی این است که نباید هیچ یک از سردبیران نشریه رابطه ی مالی با  نویسندگان داشته باشند.
بیان همه تضاد منافع، برای گزارش شفاف از پژوهش لازم است. عدم اعلام تضاد منافع می تواند منجر به رد فوری یک مقاله شود. اگر تضاد منافع اعلام نشده ای پس از انتشار مشخص گردد. 
تضاد منافع می تواند مالی، غیر مالی، حرفه ای، و یا شخصی باشد. تضاد منافع می تواند در رابطه با یک سازمان یا یک فرد بوجود آیند.

- تضاد منافع مالی
تضاد منافع مالی عبارتند از (اما محدود به این موارد نیستند):
-          دریافت بازپرداخت، هزینه، بودجه، و یا حقوق و دستمزد از یک سازمان که ممکن است در هر نوع سود و زیان مالی از انتشار مقاله چه اکنون و چه در آینده سهیم باشد.
-          مالکیت سهام یا موجودی در یک سازمان که ممکن است در هر نوع سود و زیان مالی از انتشار مقاله چه الان و چه در آینده سهیم باشد.
-          مالکیت یا اقدام برای اختراع ثبت شده مربوط به محتوای مقاله مورد نظر.
-       دریافت بازپرداخت، هزینه ها، بودجه و یا حقوق و دستمزد از سازمانی که مالکیت و یا اقدام برای ثبت اختراعات مربوط به محتوای مقاله نموده است.
 
- تضاد منافع غیر مالی
تضاد منافع غیر مالی شامل موارد سیاسی، شخصی، ایدئولوژیک، علمی و فکری است اما محدود به این موارد نمی باشد.
 
 
تالیف و نویسندگی
یک نویسنده به طور کلی فردی در  نظر گرفته می شود که سهم فکری قابل ملاحظه ای در انتشار یک تحقیق داشته است.
توصیه ICMJE این است که  تالیف و نویسندگی بر اساس 4 معیار زیر می تواند باشد:
1. کمکهای قابل توجهی در فهم و یا طراحی کار علمی مورد نظر و یا گردآوری، تجزیه و تحلیل و یا تفسیر داده ها داشته باشد.
2. تهیه پیش نویس اثر مورد نظر و یا اصلاح آن خصوصا برای محتوای فکری مهم.
3.  تایید نهایی نسخه منتشر شده
4.  موافقت درباره پاسخگویی برای تمام جنبه های کار در اطمینان از این که سوالات مربوط به صحت و یا یکپارچگی هر بخشی از کار به طور مناسبی مورد بررسی و تجریه تحلیل قرار گیرد.
علاوه بر پاسخگویی در قبال بخش هایی از کار که نویسندگان انجام داده اند، یک نویسنده باید قادر به شناسایی این باشد که چه نویسندگانی مسئول کدام قسمت های خاصی دیگری از کار می باشند. همچنین نویسندگان باید در مورد یکپارچگی مشارکت نویسندگان همکار اطمینان داشته باشند. همه افرادی که بعنوان نویسنده انتخاب شده اند باید هر چهار معیار نویسندگی را دارا باشند، و تمامی کسانی که دارای این چهار معیار باشند باید به عنوان نویسندگان اثر مورد نظر شناخته شوند.
تنها مشارکت در جذب بودجه، جمع آوری داده ها، کمک های فنی، همکاری در نگارش و نظارت کلی گروه تحقیقاتی، ضامن نویسندگی نیست. نام افرادی که این چهار معیار را نداشته باشند بایستی در بخش "تشکر و قدردانی" ذکر شود.
 
تشکر و قدردانی
اسامی افرادی که به انجام کار علمی مورد نظر کمک کرده اند و چهار معیار مذکور را ندارند باید در بخش "تشکر و قدردانی" ذکر شود. نویسندگان باید تضمین کنند که هر شخصی که نام وی در بخش "قدردانی" است، مجوز  ذکر نام وی در بخش کمک های انجام شده به کار علمی مورد نظر را داده است.
همچنین حمایت های مادی و مالی باید اعلام شوند. همه منابع کمک مالی و حمایت های دیگر در قبال پروژه و یا تحقیق مورد نظر، از جمله وجوه دریافتی از همکاران، موسسات و منابع تجاری بایستی گزارش شوند. مشاوره ها و وجوه مالی که به طور مستقیم به محققان پرداخت می شوند نیز باید ذکر شوند. حضور و دخالت علمی نویسندگان و یا هر کس دیگری که به آماده سازی محتوای مقاله یاری رسانده اند باید در کنار منبع مالی شان، همانطور که در دستورالعمل انجمن نویسندگان توصیف شده است، اعلام شود.  


 اطلاعات نویسنده
اطلاعات نویسنده توسط ژورنال ها منتشر میشود تا نویسندگان و موسسات شان برای جامعه علمی قابل تشخیص باشند. اطلاعات نویسنده همچنین برای بازیابی اطلاعات ثبت شده در دیتابیس ها و شاخص کتابشناختی استفاده می شود؛ گرچه بسیاری از دیتابیس ها، اطلاعات نویسنده یا اطلاعات کامل نویسنده را در دیتابیس قرار نمی دهند . ما می دانیم که برخی از نویسندگان  نام یا نام خانوادگی یا نام میانی چند بخشی دارند و برخی از نویسندگان نام میانی ندارند، ولی قبلا بخشی از نام یا نام خانوادگی شان در نشریه دیگری به عنوان نام میانی آنها استفاده شده است. این سیاست ژورنال های منتشر شده توسط موسسه مطالعات هنر اسلامی است که اطلاعات نویسنده از جمله نام و پسوند ها و پیشوند های اسمی وی را به همان شکلی که نویسنده مسئول ارسال کرده منتشر می کند. برای اطمینان از درستی و صحت اطلاعات نویسنده و برای جلوگیری از هر گونه خطا در مورد چگونگی نام نویسنده، املاء و نوشتار نام در دیتابیس ها و ایندکس ها کتابشناختی، و برای اینکه تغییرات در مقالات بعد از انتشار به حداقل برسد، نویسندگانی که به نشریه مطالعات هنر اسلامی مقاله ارسال می کنند ضروری است تا ارائه کتبی که بصورت اتوماتیک از اطلاعات نویسنده ایجاد می شود، بررسی و تایید نمایند.  این مورد شامل چگونگی ظاهر شدن اطلاعات نویسنده در دیتابیس هایی مانند اسکوپوس خواهد بود. بنابراین، نویسندگان باید اطلاعات خود را در قسمت مشخص شده در زمان ارساله مقاله به نحوی ثبت کنند که با اطلاعات انتشارات قبلی از لحاظ کتاب شناختی سازگار باشند.

 

تغییرات در نویسندگی
هر گونه تغییر در نویسندگی (یعنی ترتیب، افزودن و حذف نویسندگان) پس از ارسال اولیه باید توسط تمام نویسندگان تایید شده باشد. نویسندگان باید در مورد ترتیب نویسندگی در میان خود تصمیم بگیرند و به توافق برسند. علاوه بر این، هر گونه تغییرات باید به سردبیر توضیح داده شود. موسسه مطاعات هنر اسلامی از تمام نویسندگان تاییدیه کتبی مبنی بر اینکه که آنها با هر گونه تغییرات در نویسندگی مقاله ارسالی و یا منتشر شده موافقند را اخذ می کند. این تایید باید به طور مستقیم از طریق ایمیل از طرف هر نویسنده اعلام شود. این مسئولیت نویسنده مسئول است که اطمینان دهد تمامی نویسندگان با تغییرات پیشنهادی موافقند. در صورتی که اختلاف نظر در میان نویسندگان وجود داشته باشد و توافق رضایت بخشی بدست نیاید، نویسندگان بایستی با موسسه های خود برای حل مشکل تماس بگیرند. حل و فصل اختلافات نویسندگی جزو مسئولیت های سردبیر نشریه نیست. تغییر در نگارش یک مقاله منتشر شده تنها می تواند از طریق انتشار یک غلط نامه اصلاح شود.
 
شناسه منحصر به فرد
(ORCID)  شناسه آزاد پژوهشگران و نویسندگان (پژوهشگر آزاد و ID  مولف) تلاشی غیر انتفاعی و انجمن-محور برای ارائه یک رجیستری از شناسه محقق منحصر به فرد و یک روش شفاف از ارتباط فعالیت های تحقیقاتی و نتایج به این شناسه است. اسکوپID  نویسنده، دیگر شناسه منحصر به فرد است. نشریه مطالعات هنر اسلامی استفاده از این شناسه های منحصر به فرد را برای شناسایی افرادی که به ژورنال ها مقاله ارسال میکنند و یا کسانی که به عنوان داوران برای بررسی مقالات ارسالی انتخاب میشوند تشویق میکند. اعضای تیم تحریریه ژورنال ها دارای شناسه منحصر به فرد خود در پروفایل شان هستند.


استناد
مقالات پژوهشی و غیر پژوهشی (به عنوان مثال: نظری، مرور و نقد و بررسی) باید متون مناسب و مرتبطی در حمایت از ادعاهای ارائه شده در مقاله داشته باشند. خود استنادی بیش از حد و نامناسب و یا تلاش هماهنگ میان نویسندگان مختلف تا به طور کلی به خود استناد کنند شدیدا نامناسب است.
نویسندگان باید هنگام آماده سازی مقاله خود دستورالعمل های زیر را در نظر بگیرید:
- هر مطلبی در مقاله که به اطلاعات منابع خارجی متکی اند باید استناد کنند. (به این معنی که ایده ها و یا یافته ها ی خود نویسنده و یا دانش عمومی نباشد)
- نویسندگان نباید به اقتباس های اثر اصلی استناد کنند. برای مثال، آنها باید از مقاله اصلی به جای یک مقاله مروری که به نقل ازمقاله اصلی نقل کرده استناد کنند.
- نویسندگان باید اطمینان حاصل کنند که استنادشان دقیق است (یعنی باید مطمئن باشند که نقل قولشان از اظهارات شان در مقاله حمایت میکند و نباید کار دیگری را که از نظر نویسنده حمایت نکند را با استناد به آن نادرست جلوه دهند).
- نویسندگان نباید منابعی را که مطالعه نکرده اند مورد استناد قرار دهند.
- نویسندگان ترجیحا نباید به انتشارات خود و یا دوستان، همکاران، و موسسات خود استناد کنند.
- نویسندگان نباید تنها به مقالات یک کشور استناد کنند.
- نویسندگان نباید برای اثبات یک نکته از تعداد بیشماری استناد استفاده کنند.
-  در حالت ایده آل، نویسندگان باید به منابعی استناد کنند که تحت داوری همتا قرار گرفته باشند.


انتشار تکراری
هر مقاله ای که به  نشریه مطالعات هنر اسلامی ارسال میشود باید نسخه اصلی باشد و مقاله و یا بخش های مهمی از آن، نباید در دست بررسی توسط نشریه دیگری باشد. در هر صورت، هنگامی که احتمال همپوشانی یا تکرار تقلید وجود داشته باشد، از نویسندگان می خواهیم که شفاف و صریح باشند. نویسندگان باید هرگونه انتشار دارای همپوشانی احتمالی را اعلام کنند و در صورت امکان این فایل ها را به پیوست مقاله آپلود کنند. هر گونه انتشار دارای همپوشانی باید ذکر شود. هر مقاله منتشر نشده و در حال چاپ اگر مورد استناد قرار گیرد یا مربوط به ارزیابی توسط سردبیر یا داوران باشد، در صورت درخواست سردبیر باید در دسترس قرار گیرد. موسسه مطالعات هنر اسلامی، حق قضاوت در مورد نشریاتی که به طور بالقوه با هم تداخل دارند و یا اضافی هستند را بصورت مورد به مورد برای خود محفوظ میداند.
به طور کلی، مقاله ارائه شده نباید به طور رسمی در هیچ ژورنال یا در هر شکل قابل استناد دیگری منتشر شده باشد. اگر در هنگام ارسال، این مسئله توجیه و روشن شد، بصورت استثنا انتشار در قالب پوستر یا ارائه کنفرانسی وجود دارد.
نشریه مطالعات هنر اسلامی در رابطه با همپوشانی، سیاست های ICMJE را پیروی میکند.
 
سرور قبل از چاپ و مخازن سازمانی/ نویسندگان
ارسال یک نسخه از مقاله به سرور قبل از چاپ مانند ArXiv، BioRxiv  ،  Peer J PrePrints، یا پلتفرم های مشابه (هم تجاری و هم غیر تجاری) به عنوان انتشار مجدد در نظر گرفته نمی شود. ژورنال های منتشر شده توسط موسسه مطالعات هنر اسلامی همچنین نسخه هایی که در وب سایت شخصی و یا سازمانی یک نویسنده نوشته شده است  را تحت داوری قرار خواهد داد.

 

 بازنویسی متن (سرقت علمی از خود)
نویسندگان باید بدانند که تکرار متنی از انتشارات قبلی خود بازنویسی متن محسوب شده (همچنین سرقت ادبی از خود نامیده می شود) و در برخی موارد غیر قابل قبول در نظر گرفته می شود. هنگامی که کپی از انتشارات قبلی خود نویسندگان لازم و یا غیر قابل اجتناب باشد، باید همیشه به طور شفاف گزارش شود و به درستی با شرایط کپی رایت سازگار  باشد. اگر مقاله ارسالی شامل متنی است که در جاهای دیگر منتشر شده است، نویسندگان باید در نامه همراه (cover letter) این موضوع را به سردبیران ژورنال اطلاع دهند. 


داوری همتا (Peer review)
همه مقالات پژوهشی، و بسیاری از مقاله های دیگر، که توسط نشریات موسسه مطالعات هنر اسلامی منتشر می شوند تحت یک فرایند داوری همتا بصورت کامل قرار میگیرند. این بررسی معمولا شامل بررسی توسط دو داور همتاست. هر کدام از ژورنال ها ممکن است در فرآیندهای داوری همتا متفاوت عمل کنند. برای ملاحظه سیاست داوری همتا در مورد هر یک از ژورنال ها، لطفا به وب سایت نشریه مراجعه کنید.

سیاست داوری همتا
تمام مقالات ارسالی به نشریات منتشر شده توسط موسسه مطالعات هنر اسلامی توسط سردبیر مورد ارزیابی قرار می گیرند و ایشان تصمیم میگیرند که آیا مقاله برای داوری همتا مناسب است یا خیر. در صورتی که سردبیر جزو نویسندگان باشد، یا هرگونه تضاد منافع در قبال هر مقاله ارسالی داشته باشد،  مورد نظر در لیست نویسندگان باشد و یا هر گونه منافع متقابل دیگری در مورد مقاله ارسالی خاصی داشته باشد، یکی دیگر از اعضای هیئت تحریریه برای پذیرش مسئولیت نظارت بر داوری همتا اختصاص می یابد. مقالات ارسالی که مناسب تشخیص داده می شوند توسط کارشناسان مستقل  برای داوری همتا ارسال می شوند. سردبیران بر اساس گزارش داوران تصمیم اتخاذ خواهند نمود و این گزارش ها همراه با تصمیم سردبیر درباره مقاله به نویسندگان ارسال خواهد شد. نویسندگان باید توجه داشته باشد که حتی در کنار یک گزارش مثبت، نگرانی های مطرح شده  توسط داوران دیگر ممکن است اساسا مقاله را تضعیف کند و در نتیجه باعث رد شدن مقاله گردد.
تمامی ژورنال های منتشر شده توسط موسسه مطالعات هنر اسلامی از یک رویه دو سو کور برای داوری استفاده میکنند. هم نویسندگان و هم داوران ناشناس باقی می مانند.
 
داوران همتا
نویسندگان در صورت تمایل میتوانند داوران بالقوه ای را پیشنهاد دهند؛ با این حال، تصمیم گیری در این مورد در اختیار سردبیر است. نویسندگان نباید همکاران اخیر و یا همکارانی که در موسسه یکسان کار می کنند را معرفی کنند. نویسندگانی که مایل به معرفی داور هستند می توانند در نامه همراه به این مسئله اشاره کنند و بایستی در صورت امکان، آدرس ایمیل موسسه یا اطلاعاتی که به سردبیر برای بررسی و تایید هویت داور معرفی شده کمک کند را  (برای مثالORCID ID  یا Scopus ID)  ارائه دهند. 
نویسندگان نباید تعداد بیش از حدی از افراد را حذف کنند زیرا این کار ممکن است روند همتا را با مشکل مواجه کند. لطفا توجه داشته باشید که سردبیر ممکن است داوران حذف شده را انتخاب کند.
اطلاعاتی که عمدا تحریف شده اند مانند پیشنهاد داورانی با نام یا آدرس ایمیل جعلی ، منجر به رد مقاله شده و در راستای سیاست سوء رفتار، ممکن است به تحقیقات بیشتر  منجر شود.

 

محرمانه بودن
سردبیران با همه مقالات ارسالی به ژورنال به طور محرمانه رفتار خواهند کرد. داوران نیز ملزم اند با مقالات ارسالی به طور محرمانه رفتار کنند. ژورنال های منتشر شده توسط موسسه مطالعات هنر اسلامی، مقالات ارسالی را به جز در موارد سوء رفتار مشکوک با اشخاص ثالث به اشتراک نخواهند گذاشت،. برای کسب اطلاعات بیشتر به سیاست  سو رفتار رجوع کنید.
 
سوء رفتار
موسسه مطالعات هنر اسلامی به طور جدی با تمام اتهامات سوء رفتار بالقوه بر خورد می کند. ژورنال های منتشر شده توسط موسسه مطاعات هنر اسلامی برای مقابله با موارد سوء رفتار مشکوک از دستورالعمل های مورد تایید پایگاه های علمی بین المللی پیروی می کند.

در موارد مربوط به تحقیقات مشکوک و یا سوء رفتار انتشار، ممکن است لازم باشد سردبیر با اشخاص ثالث مثلا با موسسات نویسندگان و یا کمیته اخلاق تماس گیرد و مقاله های ارسالی را با آنها به اشتراک گذارد. موسسه مطالعات هنر اسلامی نیز ممکن است از پایگاه های علمی بین المللی مورد تایید وزارت علوم مشاوره بگیرد. 

سوء رفتار در پژوهش


همه تحقیقات مربوط به انسانها (از جمله داده های انسانی و موارد انسان) و  یاحیوانات باید درون یک چارچوب اخلاقی مناسب انجام گرفته باشد. (برای اطلاعات بیشتر به سیاست اخلاقی و رضایت رجوع کنید). در صورتی که سوء ظنی وجود داشته باشد که پژوهش درون یک چارچوب اخلاقی مناسب انجام نشده است، سردبیر ممکن است مقاله ای را رد کند و  به اشخاص ثالث ، مانند موسسات نویسنده (ها) و کمیته (های) اخلاق اطلاع دهد.
در موارد سوء رفتار اثبات شده در پژوهش ، بخصوص مقالات منتشر شده، و یا زمانی که تمامیت علمی مقاله به طور قابل توجهی کاهش یافته، مقالات ممکن است سلب اعتبار شوند. برای اطلاعات بیشتر به سیاست اصلاحات و سلب اعتبار رجوع کنید.

 

سوء رفتار انتشار

تمامی ژورنال های منتشر شده توسط موسسه مطالعات هنر اسلامی از دستورالعمل پایگاه های علمی بین المللی مورد تایید وزارت علوم را برای مقابله با موارد سوء رفتار انتشار بالقوه دنبال می کنند.

تمامی مقالات در ژورنال قبل از انتشار مورد بررسی قرار می گیرند و اگر سرقت ادبی مشاهده شود از دستورالعمل پایگاه های علمی بین المللی مورد تایید وزارت علوم پیروی خواهیم کرد.

 

دستکاری تصویر
-  تمامی تصاویر دیجیتال در مقالات ارسالی برای هر نشانه ای از دستکاری که مغایر با دستورالعمل های زیر باشند مورد بررسی دقیق قرار خواهند گرفت. دستکاری هایی که این دستورالعملها را نقض کنند ممکن است در روند پذیرش مقاله  تاخیر ایجاد کند و یا منجر به رد یا سلب اعتبار مقاله منتشر شده گردد.
- هیچ بخشی از تصویر نباید بزرگنمایی، تیره، جابجا، حذف یا نشان داده شود.
-   تنظیمات روشنایی، کنتراست، و یا تعادل رنگ قابل قبول است اگر در هر پیکسل از تصویر اعمال شود و تا زمانی که اطلاعاتی را مبهم نکرده و یا از بین نبرده باشد. تنظیمات غیر خطی (به عنوان مثال تغییر در تنظیمات گاما) باید در شرح شکل تصریح شود.
هر گونه شبهه ای در حین و یا پس از فرایند داوری به سردبیر ارجاع خواهد شد و وی از نویسنده (ها) داده های اصلی را درخواست خواهد کرد تا با تصاویر مقایسه کند. اگر داده های اصلی ارائه نگردد، مقاله ارسالی ممکن است رد شود و یا در مورد یک مقاله چاپ شده، سلب اعتبار شود. هر موردی که در آن دستکاری داده ها، تفسیر داده را تحت تاثیر قرار  دهد،  رد یا سلب اعتبار خواهد شد. موارد سوء رفتار مشکوک  به موسسات نویسنده (ها) گزارش خواهد شد.
 


دزدی ادبی


تمامی مقالات در ژورنال قبل از انتشار مورد بررسی قرار می گیرند و اگر سرقت ادبی مشاهده شود از دستورالعمل پایگاه های علمی بین المللی مورد تایید وزارت علوم پیروی خواهیم کرد.
موارد دزدی ادبی عبارتند از موارد زیر اما محدود به آنها نیست:
- کپی کردن  مستقیم متن از منابع دیگر
- کپی کردن ایده ها، تصاویر، و یا داده ها از منابع دیگر
- استفاده مجدد از متن انتشارات قبلی خود
- استفاده از یک ایده از منبع دیگری با کمی تغییر زبانی
 اگر سرقت ادبی در طول فرآیند داوری همتا تشخیص داده شود ،  ممکن است  مقاله ارسالی رد شود. اگر سرقت ادبی پس از انتشار تشخیص داده شود،  حق صدور یک اصلاحیه و یا سلب اعتبار مقاله را برای خود محفوظ می داریم. ما همچنین این حق را برای خود محفوظ می دانیم که به  موسسات نویسندگان در مورد سرقت ادبی  چه قبل  و چه بعد از انتشار اطلاع دهیم.
 


اصلاحات و سلب اعتبار
به ندرت ممکن است انتشار اصلاحات و یا سلب اعتبار مقاله هایی که در ژورنال های آن منتشر شده برای حفظ یکپارچگی سابقه آکادمیک دانشگاه لازم باشد.
همسو با هنجارهای پذیرفته شده جامعه دانشگاهی، اصلاحات و یا سلب اعتبار مقالات منتشر شده، با انتشار غلط نامه یا یک مقاله استرداد، بدون تغییر در مقاله اصلی به غیر از اضافه کردن یک لینک برجسته به غلط نامه و یا  مقاله استرداد انجام خواهد شد. مقاله اصلی در مالکیت عمومی باقی می ماند و پس از آن، غلط نامه یا استرداد به طور گسترده ای ایندکس خواهد شد. در موارد استثنایی که موارد مورد نظر حقوق خاصی را نقض  کرده و یا توهین آمیز است، ممکن است مجبور  به حذف آن موارد از سایت و آرشیو سایت ها شویم.
برای اصلاحات جزئی در مقالات منتشر شده، نویسنده اصلی می تواند نظرش در مورد این مقاله را با ارسال کامنت در همان مقاله منتشر کند. این مسئله تنها زمانی مناسب است که تغییرات مورد نظر  نتایج و یا نتیجه گیری از مقاله را تحت  تاثیر قرار ندهند.
 


اصلاحات
تغییرات در مقالات منتشر شده که تفسیر و نتیجه گیری از مقاله  را تحت تاثیر قرار دهد، اما به طور کامل مقاله را باطل نکند، در اختیار سردبیر خواهد بود، که می تواند از طریق انتشار یک غلط نامه که نمایه شده و مرتبط با مقاله اصلی است، مقاله را اصلاح کند. تغییرات در نویسندگی مقالات منتشر شده با استفاده از یک غلط نامه، اصلاح و اعمال می شوند. برای اطلاعات بیشتر به سیاست نویسندگی رجوع کنید.

 

سلب اعتبار

در موارد نادر، زمانی که اطلاعات علمی در یک مقاله به طور قابل ملاحظه ای  تحلیل رفته باشند، ممکن است لازم باشد مقالات منتشر شده جمع سلب اعتبار شوند. موسسه مطالعات اسلامی هنر در چنین مواردی از  دستورالعمل پایگاه های علمی بین المللی مورد تایید وزارت علوم  پیروی خواهد کرد. مقالات سلب اعتبار شده، ایندکس شده و به مقاله اصلی لینک می شوند.

منشور اخلاق پژوهش نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (http://wisdom.ihcs.ac.ir/data/cw/news/Manshour_Akhlagh_Pazhouhesh....121.jpg)

 

"نشریه درصدد انتشار مقالات علمی  پژوهشی، مسئله‌ محور و نوآورانه است."

 

نویسنده و افراد فعال در نشریه (سردبیر مجله، اعضای هیئت تحریریه، مدیرداخلی ویراستار و ناشر) می بایست قوانین و منشور اخلاقی نشریه را قبول کرده و در آن به توافق رسیده باشند .منشور اخلاقی در پایگاه های علمی بین المللی مورد تایید وزارت علوم، راهنمای نویسندگان و عوامل فعال در نشریات است.

 

دسترسی آزاد و رایگان به مقاله‌ها

فصلنامۀ «علمی- پژوهشی هنر اسلامی» نشریه‌ای با دسترسی باز و آزاد به مقاله‌های منتشر شده است. در نشریات با دسترسی آزاد، دسترسی به فایل تمام‌متن مقالات فراهم و رایگان است.

 

 

 

حق نشر

فصلنامۀ « علمی- پژوهشی هنر اسلامی» تحت قوانین گواهینامۀ بین‌المللی کریتیو کامنز منتشر می‌شود. براساس این گواهینامه، نشریه اجازه اشتراک، انطباق و تخصیص مقالات منتشر شده را می‌دهد.

 

CC BY

 

 

و همچنین تحت قوانین Creative Commons Attribution License پخش می گردند. (CC-By). استفاده های غیر تجاری از آثار به شرط استناد صحیح به اثر اصلی مجاز است.  

 

    CC BY banner

 

 نشریه اطلاعات صدور مجوز (CC (Creative Commons license قابل‌خواندن توسط ماشین را در ابرداده‌های مقاله قرار داده است.

نشریه اجازۀ استفادۀ مجدد یا تلفیق محتوا را طبق صدور مجوز کریتیو کامنتز می‌دهد.

نشریه به خواننده اجازۀ خواندن، بارگذاری، کپی، تکثیر، چاپ، جستجو و لینک دسترسی به متن مقالات ویژه را می‌دهد.

نشریه به نویسنده یا نویسندگان مقاله اجازه می‌دهد که بدون محدودیت حقوق مؤلفان را رعایت کنند.

نشریه به نویسنده یا نویسندگان مقاله اجازۀ نشر آثار را بدون محدودیت می‌دهد.