سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

آخرین شماره نشریه مطالعات هنر اسلامی که به صورت چاپ کاغذی منتشر شده است، نشریه شماره 23، زمستان 1394 میباشد. لذا در حال حاضر تنها امکان ثبت سفارش نسخه های چاپ کاغذی نشریه شماره 1 الی 23 وجود دارد.
جهت ثبت سفارش، به ازای هر جلد مبلغ 120 هزار تومان به شماره کارت 
5892107044032376 
به نام موسسه مطالعات هنر اسلامی واریز نموده و پس از اطلاعات مورد نیاز در این صفحه را تکمیل و ثبت سفارش نمایید.

ضمنا از طریق ایمیل موجود در صفحه تماس با ما، خرید خود را اطلاع رسانی نمایید.