تلمیح در غزلیات شمس تبریزی در تطبیق با تشبیه در شمایل نگاری مذهبی قاجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تهران شمال ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/ias.2022.337532.1935

عنوان مقاله [English]

Hints in Shams Tabrizi's lyric poems in comparison with similes in Qajar religious iconography

نویسندگان [English]

  • Aseie Rahimie 1
  • Soraia Razeghi 2
  • Zahra GHoroghi 2
1 PhD Student, Department of Persian Language and Literature, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ghazals
  • Shams Tabrizi
  • Talmih
  • Rumi