اخبار و اعلانات

ایندکس شده نشریه در پایگاه Copernicus

بدینوسیله به اطلاع می رسانیم، نشریه مطالعات هنر اسلامی (ISSN: 2676-7759) مراحل ارزیابی در پایگاه فهرست اصلی مجله ICI (Copernicus) برای سال 2020 را مثبت گذرانده و نمایه شده است. بر اساس اطلاعات ارائه شده در ارزیابی و تجزیه و تحلیل شماره های نشریه در سال 2020، کارشناسان ایندکس کوپرنیک ارزش شاخص کوپرنیک (ICV) نشریه هنر اسلامی  را  ICV 2020 = 60.53 محاسبه کردند.

مطالعه بیشتر

ایندکس شدن نشریه در پایگاه EBSCO

از این پس، مقالات نشریه مطالعات هنر اسلامی در پایگاه اطلاع رسانی EBSCO نمایه سازی شده است. بر این اساس، طی توافق نامه ای که بین پایگاه EBSCO و نشریه هنر اسلامی صورت گرفت، پس از پردازش اطلاعات نشریه هنر اسلامی از سوی پایگاه EBSCO در طی ماه های آینده، مقالات چاپ شده به صورت سیستمی در سایت این پایگاه نمایش داده خواهد شد. قابل ذکر است که مقاله های انتشار یافته در نشریه هنر اسلامی در این پایگاه قابل جستجو می باشد.

مطالعه بیشتر

ایندکس شده نشریه در پایگاه Ulrich's

از این پس، مقالات نشریه مطالعات هنر اسلامی در پایگاه اطلاع رسانی Ulrich's نمایه سازی شده است. بر این اساس، مقالات نشریه هنر اسلامی به صورت سیستمی در سایت این پایگاه نمایش داده خواهد شد. قابل ذکر است که مقاله های انتشار یافته در نشریه هنر اسلامی در این پایگاه قابل جستجو می باشد.

مطالعه بیشتر

ایندکس شدن نشریه در پایگاه AATA

از این پس، مقالات مرتبط با جنبه های فنی و علمی حفاظت و نگهداری فرهنگ مادیِ نشریه مطالعات هنر اسلامی در پایگاه چکیده نامه های باستان شناسی و هنر (Art & Archaeology Technical Abstract) نمایه سازی می شود. بر این اساس، کارشناسان پایگاه AATA این دسته از مقالات را انتخاب نموده و در سایت این پایگاه قرار می دهند. قابل ذکر است که مقاله های منتخب ممکن است در حدود یکسال طول بکشد تا در این پایگاه نمایش داده شوند.

مطالعه بیشتر

ایندکس شدن مجله در پایگاه J-Gate

از این پس، مقالات نشریه مطالعات هنر اسلامی در پایگاه اطلاع رسانی J-Gate نمایه سازی خواهد شد. بر اساس قرارداد منعقد شده با پایگاه J-Gate، مقالات منتشر شده در نشریه مطالعات هنر اسلامی برای ثبت در پایگاه ارسال می شود.    

مطالعه بیشتر

سردبیر نشریه هنر اسلامی به عنوان پر استناد ترین پژوهشگر کشور

به گزارش ایسنا، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با بررسی عملکرد پژوهشگران ایرانی در حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنر برای دوره پنج ساله ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ اقدام به شناسایی ۷۸ نفر از پراستنادترین پژوهشگران ۱۲ رشته مختلف علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری کرده است. البته سهم رشته‌های مختلف از پژوهشگران پر استناد یکسان نبوده و تابعی از تعداد کل استنادها و نیز تعداد پژوهشگران هر رشته است. بیشترین سهم و تعداد پژوهشگر پراستناد به ترتیب متعلق به رشته‌های مدیریت، علوم تربیتی، اقتصاد و مالی، علوم اجتماعی، ادبیات، روانشناسی و جغرافیا است.در این میان، در ...

مطالعه بیشتر

موسسه در ایام ویروس کرونا

به اسحضار می رساند بدلیل جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و حفظ سلامت کارمندان مطالعات هنر اسلامی، از پاسخگویی تلفنی معذوریم و تمامی پشتیبانی‌ها از طریق تیکت پشتیبانی سامانه انجام خواهد گرفت. با سپاس

مطالعه بیشتر

اطلاعیه

مجله مطالعات هنر اسلامی، مجله‌ای بین‌رشته‌ای است که به انتشار مقاله های مرتبط با مباحث تخصصی هنر و معماری اسلامی می‌پردازد. این مجله با اتخاذ سیاست «دسترسی آزاد» شرایطی را فراهم آورده تا خوانندگان بتوانند بدون پرداخت هیچ‌ هزینه‌ای به محتوای کامل مقالات دسترسی داشته باشند. همان‌طور که مستحضرید، در الگوی انتشار «دسترسی آزاد» هزینه انتشار مقالات توسط نویسندگان مقالات تأمین می‌گردد. از این رو باتوجه به رسالت اصلی مجله در انتشار محتوای علمی در حوزه هنر و معماری، تمام تلاش دست اندرکاران مجله بر کاهش هزینه‌های تمام ‌شده و انتشار مقالات ...

مطالعه بیشتر

سامانه مشابهت یاب متون علمی همیاب

از این پس تمام مقالات و متون ارسالی به نشریه مطالعات اسلامی با سامانه همیاب مشابهت یابی خواهند شد.

مطالعه بیشتر