اهداف و چشم انداز

اهداف نشریه

فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات هنر اسلامی با انتشار مقاله های علمی و تخصصی در زمینه هنر و معماری اسلامی با استفاده از دانش علمی و تجارب استادان برجسته و صاحب نظر رشته هنر اسلامی و گرایش های ذیربط، اهداف زیر را دنبال می کند:

--ایجاد بستری مناسب برای ارائه مقالات کیفی در حوزه هنر و معماری ایرانی-اسلامی از طریق نشر آثار مکتوب استادان، صاحب نظران و محققان

ارتقا و توسعه هنر اسلامی و زیر شاخه های آن و بهره مندی از آن در سایر علوم مرتبط

-در دسترس قرار دادن منابع و مراجع برای استفاده استادان، دانشجویان و علاقمندان در این زمینه

-نشر مقالات کیفی و تطبیقی در حوزه هنر و معماری ایرانی-اسلامی با دیگر هنرها

-ایجاد ارتباط و پیوند بین مفاهیم علمی-پژوهشی و کاربردی هنر و معماری اسلامی در سطوح مختلف علمی و هنری

-ایجاد زمینه برای آینده اندیشی فرهنگی و هنری کشور

-انتشار نتایج تحقیقات و بررسی ها درباره موضوع های هنرهای کاربردی و صنایع دستی